ലൈഫ് ഓഫ് മനു – 2

“ലൈഫ് ഓഫ് മനു – 2 “ Life of Manu # 2 | Author : Logan | PREVIOUS മനു ഒന്ന് ഞെട്ടി… അവൻ ഒരു മായിക ലോകത്ത്‌ ആയിരുന്നു. സിന്ധുവിന്റെ തുടിച്ചു നിൽക്കുന്ന കന്ത് വരെ എത്തിയിരുന്നു അവന്റെ വിരലുകൾ… അപ്പോളാണ് സിന്ധു അവനെ തടഞ്ഞത്. മനു താഴേ നിന്നും എണീറ്റു. സിന്ധു കട്ടിലിൽ നിന്നും… “ചേച്ചി… ഞാൻ…. ” അവൻ വാക്കുകൾ കിട്ടാതെ പരുങ്ങി “ശശശ്…. അവൾ വേണ്ട എന്ന് […]

Continue reading