ആശയും ലോക്ഡൗണും [AshaBanker]

ആശയും ലോക്ഡൗണും Ashayum Lockdownum | Author : AshaBanker   എന്റെ പേര് ആശ. 28 വയസ്സ്.ഞാനും ഭർത്താവും ബാങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. എന്നെ കാണാൻ സിനിമാ നടി അനന്യയെ പോലെ ആണെന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ പറയാറുണ്ട്. ഇതെന്റെ ആദ്യ ലോക്ക്ഡൗൻ കാലത്തെ അനുഭവമാണ്. ഞാനും ഹസ്സും വേറെ വേറെ ബാങ്കിൽ ആണേലും ഒരുമിച് മംഗലാപുരം ആയിരുന്നു പോസ്റ്റിംഗ്. പ്രൊമോഷൻ എടുത്ത കാരണം ഹസ്സിനു ചെന്നൈലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി. ഞാനും സ്പൗസ് ട്രാൻസ്ഫർ വഴി ചെന്നൈയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ […]

Continue reading

അനിയത്തിയെ വളച്ചു 2 [Arun Kumar]

അനിയത്തിയെ വളച്ചു 2 Aniyathiye Valachu Part 2 | Author : Arun Kumar [ Previous Part ]   ഒരു കൈ അവളുടെ ഷോർട്ന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞാൻ പയ്യെ കടത്തി അവളുടെ പൂറ് രോമങ്ങൾ കൈ കൊണ്ട് തഴുക്കി  കൈ താഴുതി ഒരു വിരൽ അവളുടെ പൂറിന്റ ഉള്ളിലേക്ക് അടിപ്പിച്ചു അവളുടെ പൂറിന്റെ ചൂട് എന്റെ വിരൽ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി. പെട്ടന്ന് അവൾ എന്റെ കൈയിൽ കയറി പിടിച്ചു. “എന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാത്ത […]

Continue reading

അനിയത്തിയെ വളച്ചു 2 [Arun Kumar]

അനിയത്തിയെ വളച്ചു 2 Aniyathiye Valachu Part 2 | Author : Arun Kumar [ Previous Part ]   ഒരു കൈ അവളുടെ ഷോർട്ന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞാൻ പയ്യെ കടത്തി അവളുടെ പൂറ് രോമങ്ങൾ കൈ കൊണ്ട് തഴുക്കി  കൈ താഴുതി ഒരു വിരൽ അവളുടെ പൂറിന്റ ഉള്ളിലേക്ക് അടിപ്പിച്ചു അവളുടെ പൂറിന്റെ ചൂട് എന്റെ വിരൽ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി. പെട്ടന്ന് അവൾ എന്റെ കൈയിൽ കയറി പിടിച്ചു. “എന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാത്ത […]

Continue reading

കന്യകാ രക്തം [പമ്മൻ ജൂനിയർ®️]

കന്യകാരക്തം Kanyaraktham | Author : പമ്മൻ ജൂനിയർ®️   വിജയൻ പിള്ളയുടെ
ആക്ടീവയ്ക്ക് കൈകാണിച്ചത് എസ് ഐ വിജയൻ പിള്ളയായിരുരുന്നു. പരിചിതരാണ്,
പ്രത്യേകിച്ച് വിജയൻ പിള്ള പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കൂടി ആണ്. പിന്നെ രണ്ടാളുടെയും പേര്
ഒന്നായതിനാൽ നേരത്തേ ഇരുവരും പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. “സാറേ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ
പോവാ… ആഞ്ചിയോ ഗ്രാം ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ട് ബ്ളോക്കാരുന്നു. ടാബ്ലറ്റ് മുടങ്ങാൻ
പറ്റില്ല… ” ബിഗ് ബോസ് സീസൺ ടു ഹീറോ ഡോ.രജിത് കുമാറിൻ്റെ ശരീരരൂപവും അയാളേക്കാൾ
നന്നേ വെളുപ്പ് […]

Continue reading

കന്യകാ രക്തം [പമ്മൻ ജൂനിയർ®️]

കന്യകാരക്തം Kanyaraktham | Author : പമ്മൻ ജൂനിയർ®️   വിജയൻ പിള്ളയുടെ ആക്ടീവയ്ക്ക് കൈകാണിച്ചത് എസ് ഐ വിജയൻ പിള്ളയായിരുരുന്നു. പരിചിതരാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് വിജയൻ പിള്ള പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കൂടി ആണ്. പിന്നെ രണ്ടാളുടെയും പേര് ഒന്നായതിനാൽ നേരത്തേ ഇരുവരും പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. “സാറേ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ പോവാ… ആഞ്ചിയോ ഗ്രാം ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ട് ബ്ളോക്കാരുന്നു. ടാബ്ലറ്റ് മുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല… ” ബിഗ് ബോസ് സീസൺ ടു ഹീറോ ഡോ.രജിത് കുമാറിൻ്റെ ശരീരരൂപവും അയാളേക്കാൾ നന്നേ വെളുപ്പ് […]

Continue reading