Oru Aparaichithan

Oru Aparaichithan bY Lover_Malayalee   എന്റെ പേര് നിഷ. ഒരു ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥ ആണ്.
ക്ലാർക്ക് ആയി ജോലി ചെയുന്നു. അച്ഛനും അമ്മയും വിദേശത്താണ് . അമ്മുമ്മ മാത്രമാണ്
വീട്ടിൽ.അത്യാവശ്യം സാമ്പത്തികം ഒക്കെയുള്ള ഒരു കുടുംബം ആണ്. വീട്ടിൽ പുറം പണിക്കും
അടുക്കള സഹായത്തിനും ജോലിക്കാർ ഉണ്ട് . അമ്മുമ്മയുടെ നിർബന്ധം കാരണം ആരും വീട്ടിൽ
രാത്രി നിൽക്കാറില്ല. സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേര് മാത്രം ആകും.
പറമ്പിൽ വാഴയും , ചേമ്പും കാച്ചിലും […]

Continue reading

Oru Aparaichithan

Oru Aparaichithan bY Lover_Malayalee   എന്റെ പേര് നിഷ. ഒരു ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥ ആണ്. ക്ലാർക്ക് ആയി ജോലി ചെയുന്നു. അച്ഛനും അമ്മയും വിദേശത്താണ് . അമ്മുമ്മ മാത്രമാണ് വീട്ടിൽ.അത്യാവശ്യം സാമ്പത്തികം ഒക്കെയുള്ള ഒരു കുടുംബം ആണ്. വീട്ടിൽ പുറം പണിക്കും അടുക്കള സഹായത്തിനും ജോലിക്കാർ ഉണ്ട് . അമ്മുമ്മയുടെ നിർബന്ധം കാരണം ആരും വീട്ടിൽ രാത്രി നിൽക്കാറില്ല. സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേര് മാത്രം ആകും. പറമ്പിൽ വാഴയും , ചേമ്പും കാച്ചിലും […]

Continue reading