അമ്മയുടെ അടിമക്കുണ്ടൻ 3 [Ananthan Vers]

അമ്മയുടെ അടിമക്കുണ്ടൻ 3 അമ്മയുടെ കാലുനക്കി Ammayude Adimakkundan Part 3 | Author : Ananthan Vers Previous Part അധ്യായം മൂന്ന്:അമ്മയുടെ ഗന്ധം അമ്മ കള്ളച്ചിരിയോടെ തന്നെ വീണ്ടും എന്നെ വിളിച്ചു.എൻ്റെ കാലുകൾ നിലത്തുറച്ചത് പോലെ ഞാൻ നിന്നുപോയി. കുറച്ച് മുൻപ് വരെ ഞാൻ ദേവതയായി കണ്ടിരുന്ന അമ്മ ഇപ്പോൾ ഒരു വേശ്യച്ചിരിയോടെ എൻ്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നെ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു അമ്മ പയ്യെ എൻ്റെയടുത്തേക്ക് വന്നു എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ പറ്റും മുൻപ് […]

Continue reading

ഞാൻ ഒരു കുക്കോൾഡ്

ഞാൻ ഒരു കുക്കോൾഡ് AUTHOR: ViNOD ഭാര്യ രമ്യ വീട്ടിൽ നിന്നും വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ
കവലയിൽ ആയിരുന്നു. പെട്ടന്ന് തന്നെ ഓട്ടോ വിളിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടു. വീട്ടിൽ
ഗംഗാധരൻ മുതലാളി കാത്തിരിക്കുന്നു. പത്തു ലക്ഷം ആണ് കടം വാങ്ങിയത്. ബിസിനസ് നല്ല
ലാഭത്തിൽ ഇരുന്ന സമയത്തു പലിശക്ക് വാങ്ങിയതാണ്. അതിന്റെ പകുതിയോളം അടച്ചു
തീർത്തെങ്കിലും ബിസിനസിൽ നഷ്ടം വന്ന കാരണം 5 ലക്ഷം കൊടുക്കാൻ ബാക്കി വന്നു. അതിന്റെ
പലിശയും കൂട്ട് പലിശയും കൂടെ എത്ര ആയി […]

Continue reading

ഞാൻ ഒരു കുക്കോൾഡ്

ഞാൻ ഒരു കുക്കോൾഡ് AUTHOR: ViNOD ഭാര്യ രമ്യ വീട്ടിൽ നിന്നും വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കവലയിൽ ആയിരുന്നു. പെട്ടന്ന് തന്നെ ഓട്ടോ വിളിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടു. വീട്ടിൽ ഗംഗാധരൻ മുതലാളി കാത്തിരിക്കുന്നു. പത്തു ലക്ഷം ആണ് കടം വാങ്ങിയത്. ബിസിനസ് നല്ല ലാഭത്തിൽ ഇരുന്ന സമയത്തു പലിശക്ക് വാങ്ങിയതാണ്. അതിന്റെ പകുതിയോളം അടച്ചു തീർത്തെങ്കിലും ബിസിനസിൽ നഷ്ടം വന്ന കാരണം 5 ലക്ഷം കൊടുക്കാൻ ബാക്കി വന്നു. അതിന്റെ പലിശയും കൂട്ട് പലിശയും കൂടെ എത്ര ആയി […]

Continue reading

എൻ്റെ കുണ്ടൻ പണിക്ക് താത്താൻ്റെ സപ്പോർട് 1

എൻ്റെ കുണ്ടൻ പണിക്ക് താത്താൻ്റെ സപ്പോർട് Ente Kundapanikku thathante support
part 1 bY JAMSHEER പ്രിയ വായനക്കാരെ ഇത് എന്റെ ആദ്യത്തെ കഥയാണ് കഥയല്ല
യെഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്ന സംഭവമാണ് എന്റെ പേര് ജംഷീർ എനിക്ക് ഇരുപത് വയസ്സ് പ്രായം വരും
എന്റെ സ്വന്തം മൊഞ്ചത്തി തത്തയാണ് ഇതിലെ നായികാ അവളുടെ പേര് ജംഷീല അവൾക്ക് 27
വയസ്സ് ഇനി കഥയിലേക്ക് വരാം ഞാനും എന്റെ താത്തയും തമ്മിൽ ലൈംഗീക ബന്ധത്തിൽ
ഏർപ്പെടാറുണ്ട് അതിനുണ്ടായ സാഹചര്യം ഞാൻ […]

Continue reading

എൻ്റെ കുണ്ടൻ പണിക്ക് താത്താൻ്റെ സപ്പോർട് 1

എൻ്റെ കുണ്ടൻ പണിക്ക് താത്താൻ്റെ സപ്പോർട് Ente Kundapanikku thathante support part 1 bY JAMSHEER പ്രിയ വായനക്കാരെ ഇത് എന്റെ ആദ്യത്തെ കഥയാണ് കഥയല്ല യെഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്ന സംഭവമാണ് എന്റെ പേര് ജംഷീർ എനിക്ക് ഇരുപത് വയസ്സ് പ്രായം വരും എന്റെ സ്വന്തം മൊഞ്ചത്തി തത്തയാണ് ഇതിലെ നായികാ അവളുടെ പേര് ജംഷീല അവൾക്ക് 27 വയസ്സ് ഇനി കഥയിലേക്ക് വരാം ഞാനും എന്റെ താത്തയും തമ്മിൽ ലൈംഗീക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാറുണ്ട് അതിനുണ്ടായ സാഹചര്യം ഞാൻ […]

Continue reading

അശ്വതിയുടെ കഥ 12 [Smitha]

അശ്വതിയുടെ കഥ 12 Aswathiyude Kadha 12  Author : Smitha അശ്വതിയുടെ കഥ PREVIOUS  
Ashwathiyude Kadha All parts   സണ്ണിയുടെ വീട്ടില്‍ നിന്ന്‍ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ദൂരം
മാത്രമേയുള്ളൂ ഓട്ടോ റിക്ഷയില്‍ പോയാല്‍. പക്ഷെ റോസിലിയും അശ്വതിയും പരസ്പരം ഒരു
കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തി. മൂക്കുകൊണ്ട്. രണ്ടു പേര്‍ക്കും നല്ല കമ്പിമണം. റോസിലിയുടെ
ദേഹത്ത് നിന്ന്‍ വശ്യമായ പുരുഷന്‍മാര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെര്‍ഫ്യൂമിന്‍റെ ഗന്ധം
അശ്വതിയ്ക്ക് കിട്ടി. കൂടാതെ ശുക്ലത്തിന്‍റെ, സ്ത്രീയുടെ മദജലത്തിന്‍റെ മണം.
റോസിലിയും […]

Continue reading

അശ്വതിയുടെ കഥ 12 [Smitha]

അശ്വതിയുടെ കഥ 12 Aswathiyude Kadha 12  Author : Smitha അശ്വതിയുടെ കഥ PREVIOUS   Ashwathiyude Kadha All parts   സണ്ണിയുടെ വീട്ടില്‍ നിന്ന്‍ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ദൂരം മാത്രമേയുള്ളൂ ഓട്ടോ റിക്ഷയില്‍ പോയാല്‍. പക്ഷെ റോസിലിയും അശ്വതിയും പരസ്പരം ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തി. മൂക്കുകൊണ്ട്. രണ്ടു പേര്‍ക്കും നല്ല കമ്പിമണം. റോസിലിയുടെ ദേഹത്ത് നിന്ന്‍ വശ്യമായ പുരുഷന്‍മാര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെര്‍ഫ്യൂമിന്‍റെ ഗന്ധം അശ്വതിയ്ക്ക് കിട്ടി. കൂടാതെ ശുക്ലത്തിന്‍റെ, സ്ത്രീയുടെ മദജലത്തിന്‍റെ മണം. റോസിലിയും […]

Continue reading