എതിർപ്പ് മാറ്റിയ സുഖം [Shaun]

എതിർപ്പ് മാറ്റിയ സുഖം Ethirppu Maattiya Sukham | Author : Shaun | www.kambistories.com   ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ചില സംഭവങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. പച്ചയായ സംഭവങ്ങൾ അതേപോലെ പകർത്താനുള്ള ശ്രമമാണ്. എത്രത്തോളം വിജയകരമാകും എന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മാത്രമേ അറിയുവാൻ കഴിയൂ. എൻറെ പേര് ഷോൺ. 29 വയസ്സ്. ഖത്തറിൽ ഒരു എൻജിനീയർ ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ നല്ലപോലെ ലൈംഗിക താൽപര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റേതായ ലിംഗ വളർച്ചയും […]

Continue reading