പട്ടുപാവാടക്കാരി 12 [SAMI]

പാട്ടുപാവാടക്കാരി 12 Pattupaavadakkari 12 | Author : SAMI | Previous Part [ കുറച്ചധികം വൈകിപ്പോയി ക്ഷമിക്കണം പറയാൻ കഴിയാത്ത അത്ര പ്രശ്നങ്ങളുടെയും തിരക്കുകളുടെയും ഇടയിൽ ആയിരുന്നു ] എന്താലോചിച്ച് ഇരിക്കുകയാ ?   പ്രതീക്ഷികാതെയാണ് സംഗീത വന്ന് അത് ചോദിച്ചത്… അതിനാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് മറുപടി പറയാൻ കിട്ടിയില്ല   ഒന്നുമില്ലടോ… പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചുമ്മാ ആലോചിച്ചതാ…..   പഴയ ആ പെണ്ണിനെ ആകും….   ആരെ ?   എന്നോട് ശരണ്യ […]

Continue reading

പട്ടുപാവാടക്കാരി 11 [SAMI]

പാട്ടുപാവാടക്കാരി 11 Pattupaavadakkari 11 | Author : SAMI | Previous Part   അടുത്ത ഒരു പാർട്ടോഡ് കൂടി ഈ കഥ അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതു വരെ നൽകിയ പിന്തുണയ്ക്ക് നന്ദി… ഇനിയും കമന്റ്സും ലൈക്ക് ഉം തന്ന്  പിന്തുണയ്ക്കുമല്ലോ.. നിങ്ങളുടെ കമന്റിലൂടെയുള്ള ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങളുമാണ് അടുത്ത വരി എഴുതുന്നതിനു എഴുത്തുകാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് …..   പട്ടുപാവാടക്കാരിയെ കാണുന്ന ഈ പാർട്ടിലേക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഥ തുടരുന്നു……….. കുട്ടനിൽ പിടിച്ചു ആരോ ഞെക്കുന്നത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് […]

Continue reading

മാമി ഭാര്യയായി [MaLu] [അവസാനഭാഗം]

മാമി ഭാര്യയായി Mami Ente Bharyayaai Author : MALU [അവസാനഭാഗം] അങ്ങനെ ആ ദിവസവും
പോയി .ടീവി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എന്നേറ്റു പോകുമ്പോഴും മാമിയുടെ മണവും കാലുകൊണ്ട്
തൊട്ടപോ  കിട്ടിയ സുഖവും എന്നെ വല്ലാത്ത ഒരു മാനസിക നിലയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു
.മാമിയുടെ നൈറ്റിയുടെ  ആ മണം അതെന്റെ മൂക്കിൽ നിന്ന് മാറുന്നില്ല.കിടന്നിട്ടു
ഉറക്കം വരുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.എല്ലാരും ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ സമയം ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി
,അയയിൽ ഇന്നെപ്പോഴോ നനച്ചുണക്കാൻ  വിരിച്ചിട്ടിരുന്ന മാമിയുടെ ബ്രായും
അടിപ്പാവാടയും കണ്ടു.ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ പതുക്കെ അടുത്ത് […]

Continue reading

മാമി ഭാര്യയായി [MaLu] [അവസാനഭാഗം]

മാമി ഭാര്യയായി Mami Ente Bharyayaai Author : MALU [അവസാനഭാഗം] അങ്ങനെ ആ ദിവസവും പോയി .ടീവി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എന്നേറ്റു പോകുമ്പോഴും മാമിയുടെ മണവും കാലുകൊണ്ട് തൊട്ടപോ  കിട്ടിയ സുഖവും എന്നെ വല്ലാത്ത ഒരു മാനസിക നിലയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു .മാമിയുടെ നൈറ്റിയുടെ  ആ മണം അതെന്റെ മൂക്കിൽ നിന്ന് മാറുന്നില്ല.കിടന്നിട്ടു ഉറക്കം വരുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.എല്ലാരും ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ സമയം ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി ,അയയിൽ ഇന്നെപ്പോഴോ നനച്ചുണക്കാൻ  വിരിച്ചിട്ടിരുന്ന മാമിയുടെ ബ്രായും അടിപ്പാവാടയും കണ്ടു.ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ പതുക്കെ അടുത്ത് […]

Continue reading

മാമി ഭാര്യയായി [MaLu] [അവസാനഭാഗം]

മാമി ഭാര്യയായി Mami Ente Bharyayaai Author : MALU [അവസാനഭാഗം] അങ്ങനെ ആ ദിവസവും പോയി .ടീവി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എന്നേറ്റു പോകുമ്പോഴും മാമിയുടെ മണവും കാലുകൊണ്ട് തൊട്ടപോ  കിട്ടിയ സുഖവും എന്നെ വല്ലാത്ത ഒരു മാനസിക നിലയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു .മാമിയുടെ നൈറ്റിയുടെ  ആ മണം അതെന്റെ മൂക്കിൽ നിന്ന് മാറുന്നില്ല.കിടന്നിട്ടു ഉറക്കം വരുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.എല്ലാരും ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ സമയം ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി ,അയയിൽ ഇന്നെപ്പോഴോ നനച്ചുണക്കാൻ  വിരിച്ചിട്ടിരുന്ന മാമിയുടെ ബ്രായും അടിപ്പാവാടയും കണ്ടു.ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ പതുക്കെ അടുത്ത് […]

Continue reading

മാമി ഭാര്യയായി [MaLu]

മാമി ഭാര്യയായി Mami Ente Bharyayaai Author : MALU   എന്റെ പേര് രമേശ്(ശരിക്കും
പേരല്ല ) ,ഏതു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന കഥയാണ് .ഞാനും എന്റെ മാമിയും ഒന്നിച്ച
നിമിഷങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് .എപ്പോഴാണ് എന്റെ മാമി എന്റെ
മനസ്സിൽ കയറിയതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല .8 ,9 ക്ലാസ് ഇത് പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആവണം
.എന്റെ മാമിയുടെ പേര് ഗീത,വയസു 33,മാമൻ വിദേശത്താണ് ,വട്ട മുഖം നല്ല കണ്ണുകൾ ,അല്പം
വലിയ വായ് […]

Continue reading

മാമി ഭാര്യയായി [MaLu]

മാമി ഭാര്യയായി Mami Ente Bharyayaai Author : MALU   എന്റെ പേര് രമേശ്(ശരിക്കും പേരല്ല ) ,ഏതു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന കഥയാണ് .ഞാനും എന്റെ മാമിയും ഒന്നിച്ച നിമിഷങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് .എപ്പോഴാണ് എന്റെ മാമി എന്റെ മനസ്സിൽ കയറിയതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല .8 ,9 ക്ലാസ് ഇത് പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആവണം .എന്റെ മാമിയുടെ പേര് ഗീത,വയസു 33,മാമൻ വിദേശത്താണ് ,വട്ട മുഖം നല്ല കണ്ണുകൾ ,അല്പം വലിയ വായ് […]

Continue reading