ഭാര്യയുടെ ബിക്കിനി മോഹം 4

ഭാര്യയുടെ ബിക്കിനി മോഹം 4 Bharyayude Bikkini Moham Part 4 bY Merina | Previous
Parts പ്രിയ വായനക്കാരെ നിങ്ങളുടെ നല്ല കമന്റുകൾക്ക് നന്ദി..കഥയുടെ നാലാം
ഭാഗം..ഞാനൊരു പ്രവാസിയാണ് തിരക്ക് ഒഴിഞ്ഞ അല്പസമയങ്ങളിലാണ് എന്റെ എഴുത്ത്..എനിക്കും
ആഗ്രഹം ഒറ്റ സ്റ്റോറിയിൽ ഒതുക്കാനാണ്..സമയക്കുറവു കൊണ്ട് മാത്രമാണ്.ക്ഷമിക്കുക. കഥ
തുടരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഡ്രസ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ചു സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് മീനയുടെ
ഭർത്താവു ഉണർന്നത്..അയാൾ ഞങ്ങളെ നോക്കിയപ്പോ അയാൾ ഞെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും.. കാരണം
ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും ഒന്നും ഇടാതെ നിൽക്കുന്നു.. അവൾ കൈ […]

Continue reading

ഭാര്യയുടെ ബിക്കിനി മോഹം 4

ഭാര്യയുടെ ബിക്കിനി മോഹം 4 Bharyayude Bikkini Moham Part 4 bY Merina | Previous Parts പ്രിയ വായനക്കാരെ നിങ്ങളുടെ നല്ല കമന്റുകൾക്ക് നന്ദി..കഥയുടെ നാലാം ഭാഗം..ഞാനൊരു പ്രവാസിയാണ് തിരക്ക് ഒഴിഞ്ഞ അല്പസമയങ്ങളിലാണ് എന്റെ എഴുത്ത്..എനിക്കും ആഗ്രഹം ഒറ്റ സ്റ്റോറിയിൽ ഒതുക്കാനാണ്..സമയക്കുറവു കൊണ്ട് മാത്രമാണ്.ക്ഷമിക്കുക. കഥ തുടരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഡ്രസ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ചു സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് മീനയുടെ ഭർത്താവു ഉണർന്നത്..അയാൾ ഞങ്ങളെ നോക്കിയപ്പോ അയാൾ ഞെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും.. കാരണം ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും ഒന്നും ഇടാതെ നിൽക്കുന്നു.. അവൾ കൈ […]

Continue reading

ഭാര്യയുടെ ബിക്കിനി മോഹം 3

ഭാര്യയുടെ ബിക്കിനി മോഹം 3 Bharyayude Bikkini Moham Part 3 bY Merina | Previous
Parts അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി വീണു..ഇടക്കെപ്പഴോ എന്നെ അവൾ
എന്നെ വിളിച്ചുണർത്തി..ഞാൻ ഞെട്ടി ഉണർന്നപ്പോൾ നേരം വെളുത്തിരിക്കുന്നു..ഞാൻ
താഴേക്ക് ഇറങ്ങി..ഒന്ന് രണ്ട് ഫാമിലി സീറ്റിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്..എല്ലാവരുടെയും
നോട്ടം റസിയയുടെ രോമം തീരെ ഇല്ലാത്ത ആ തടിച്ച തുടകളിലേക്കാണ്..അവൾക്കാണെങ്കി ഇപ്പോ
ആരുടേം മുന്നിൽ പിറന്ന പാടി നിൽക്കാൻ പോലും നാണം ഇല്ലാത്ത രീതിയിലും..എല്ലാരുടേം
മുന്നിൽ വെച്ച് […]

Continue reading

ഭാര്യയുടെ ബിക്കിനി മോഹം 3

ഭാര്യയുടെ ബിക്കിനി മോഹം 3 Bharyayude Bikkini Moham Part 3 bY Merina | Previous Parts അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി വീണു..ഇടക്കെപ്പഴോ എന്നെ അവൾ എന്നെ വിളിച്ചുണർത്തി..ഞാൻ ഞെട്ടി ഉണർന്നപ്പോൾ നേരം വെളുത്തിരിക്കുന്നു..ഞാൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി..ഒന്ന് രണ്ട് ഫാമിലി സീറ്റിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്..എല്ലാവരുടെയും നോട്ടം റസിയയുടെ രോമം തീരെ ഇല്ലാത്ത ആ തടിച്ച തുടകളിലേക്കാണ്..അവൾക്കാണെങ്കി ഇപ്പോ ആരുടേം മുന്നിൽ പിറന്ന പാടി നിൽക്കാൻ പോലും നാണം ഇല്ലാത്ത രീതിയിലും..എല്ലാരുടേം മുന്നിൽ വെച്ച് […]

Continue reading

ഭാര്യയുടെ ബിക്കിനി മോഹം 2

ഭാര്യയുടെ ബിക്കിനി മോഹം 2 Bharyayude Bikkini Moham Part 2 bY Merina   ആദ്യ
ഭാഗത്തിന്  Previous Parts സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന് നന്നി ഒന്നാം ഭാഗം
വിജയമാക്കി തന്നതിന് കഥ തുടരുന്നു…ഞാനും എന്റെ ഭാര്യ റസിയയും ഭക്ഷണം
കഴിക്കുന്നതിനിടയിലും ഓരോന്ന് സംസാരിച്ചിരുന്നു. അവളെന്നോട് ചോദിച്ചു ”ഇക്കാ നമ്മള്
ചെയ്യുന്നത് തെറ്റല്ലേ”..ഞാനവളോട് പറഞ്ഞു”മോളെ റസിയ നമ്മള് ഹണിമൂണ് ആഘോഷിക്കാനാ
പോണത്.അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് മറക്കാന് പറ്റരുത്..നമ്മള് ഹണിമൂണ് കഴിയുന്നതോട്
കൂടി പഴയ ആളും ആവണം” […]

Continue reading

ഭാര്യയുടെ ബിക്കിനി മോഹം 2

ഭാര്യയുടെ ബിക്കിനി മോഹം 2 Bharyayude Bikkini Moham Part 2 bY Merina   ആദ്യ ഭാഗത്തിന്  Previous Parts സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന് നന്നി ഒന്നാം ഭാഗം വിജയമാക്കി തന്നതിന് കഥ തുടരുന്നു…ഞാനും എന്റെ ഭാര്യ റസിയയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനിടയിലും ഓരോന്ന് സംസാരിച്ചിരുന്നു. അവളെന്നോട് ചോദിച്ചു ”ഇക്കാ നമ്മള് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റല്ലേ”..ഞാനവളോട് പറഞ്ഞു”മോളെ റസിയ നമ്മള് ഹണിമൂണ് ആഘോഷിക്കാനാ പോണത്.അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് മറക്കാന് പറ്റരുത്..നമ്മള് ഹണിമൂണ് കഴിയുന്നതോട് കൂടി പഴയ ആളും ആവണം” […]

Continue reading

ഭാര്യയുടെ ബിക്കിനി മോഹം 1

ഭാര്യയുടെ ബിക്കിനി മോഹം Bharyayude Bikkini Moham Part 1 bY Merina   ഞാന് ജവാദ്
മലപ്പുറത്തെ കോട്ടക്കലില് ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്തൊണ് താമസം..നാട്ടില് തന്നെ
തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു ജോലിയും ഉണ്ട്.അങ്ങനെ എന്റെ 27ാമത്തെ വയസ്സില് വീട്ടുകാര്
കണ്ട് വെച്ച ഒരു പെണ്കുട്ടിയുമായി ഒരാലോചന..പെങ്ങളെ കൂടെ പഠിച്ച കുട്ടി പേര്
റസിയ.പാരമ്പര്യമായി ഇസ്ലാമിക ചട്ടങ്ങളില് ജീവിച്ച് പോരുന്ന കുടുംബം.പര്ദ്ദ അല്ലാതെ
ഒന്നും അവള് ഇത് വരെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ടില്ല..നല്ല ചന്ദമുള്ള കുട്ടി എനിക്കും
വീട്ടുകാര്ക്കും അവളെ ഒരുപാട് […]

Continue reading

ഭാര്യയുടെ ബിക്കിനി മോഹം 1

ഭാര്യയുടെ ബിക്കിനി മോഹം Bharyayude Bikkini Moham Part 1 bY Merina   ഞാന് ജവാദ് മലപ്പുറത്തെ കോട്ടക്കലില് ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്തൊണ് താമസം..നാട്ടില് തന്നെ തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു ജോലിയും ഉണ്ട്.അങ്ങനെ എന്റെ 27ാമത്തെ വയസ്സില് വീട്ടുകാര് കണ്ട് വെച്ച ഒരു പെണ്കുട്ടിയുമായി ഒരാലോചന..പെങ്ങളെ കൂടെ പഠിച്ച കുട്ടി പേര് റസിയ.പാരമ്പര്യമായി ഇസ്ലാമിക ചട്ടങ്ങളില് ജീവിച്ച് പോരുന്ന കുടുംബം.പര്ദ്ദ അല്ലാതെ ഒന്നും അവള് ഇത് വരെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ടില്ല..നല്ല ചന്ദമുള്ള കുട്ടി എനിക്കും വീട്ടുകാര്ക്കും അവളെ ഒരുപാട് […]

Continue reading