മാളുവിന്റെ ഫാന്റസി [Nikil]

മാളുവിന്റെ ഫാന്റസി Maaluvinte Fantasy | Author : Nikhil   ഹലോ ഫ്രണ്ട്‌സ്, ഇത് ഒരു കുക്കോൾഡ് സ്റ്റോറി ആണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറി ഞാൻ എഴുതുന്നത്. ഇഷ്ടപെട്ടാൽ അറിയിക്കുക. കുഴപ്പം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക. “കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആൺ ഞാൻ cuckold കഥകൾ കൂടുതൽ ആയി വായിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതും അതിൽ അഡിക്ട് ആകുന്നതും. രണ്ടു വര്ഷം മുൻപ് ആയിരുന്നു എന്റെ കല്യാണം. അത് കൊണ്ട് തന്നെ കോകോൾഡ് എന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്കും […]

Continue reading