എൻ്റെ ഓഫീസ് [ഞാൻ സുന്ദരൻ]

എന്റെ ഓഫീസ് Ente Office | Author : Njaan Sundaran   എന്റെ പേര് നിധിൻ ഞാൻ എറണാകുളത്തു ഒരു ഓഫീസിൽ വർക് ചെയുന്നു ഞാൻ ന്റെ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളൊട് പറയുന്നില്ല കാരണം അറിയാമല്ലോ .കാലത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഓഫീസിൽ എത്തി ഡോർ തുറന്നു അകത്തു കയറിയത് അവളുടെ മുന്നിൽ ആണ് നേഹ അതാണ് ഈ കഥയിലെ നായികയുടെ പേര്. അവളെ കാണാൻ നമ്മുടെ സിനിമാ നടി മിയ യെ പോലെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ […]

Continue reading