പ്രിയയുടെ അ൪ജുൻ 3 [MrCage95]

പ്രിയയുടെ അ൪ജുൻ 3 Priyayude Arjun Part 3 | Author : MrCage95 [ Previous Part ]   വായനക്കാ൪ ക്ഷമിക്കണം.കോവിഡ് ബാധിതനായി കിടപ്പിലായിരുന്നു കുറച്ചു കാലം.അതാണ് രണ്ടാം ഭാഗം താമസിച്ചത്. ———————————————————————————————————————— ഇരുട്ടിൽ പെട്ട ഒരു കപ്പൽ പോലെ, ദിശ എങ്ങോട്ടെന്നറിയാതെ, പ്രിയയുടെ പിന്നാലെ ഒരു പട്ടിയെപ്പോലെ ഞാൻ നടന്നു. കോളേജ് ടോപ്പറിനെ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങലെ കണ്ടാലുള്ള അവസ്ഥ…ചത്താൽ മതി പിന്നെ.കഴുത്തിലെ തുടൽ വലിച്ച് പ്രിയ എന്നെ അവളുടെ ബെഡിലേക്ക് കയറ്റി നാലുകാലിൽ […]

Continue reading