ഞാൻ ഭാഗം 2 [Pony boy]

ഞാൻ ഭാഗം 2 Njaan Part 2 | Author : Pony Boy | Previous Part   ( ഇതൊരു femdom തീം സ്റ്റോറി ആണ് താല്പര്യം ഉള്ളവർ മാത്രം ദയവായി വായിക്കുക ) പത്തുമിനിട്ടുകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ശ്രുതി വിളിച്ചു… ” ഹലോ ശ്രുതി… ” ” ഹലോ ഡാ… നീ അവളെ ഒന്ന് വിളിക്ക് ഞാൻ നമ്പർ സെൻറ് ചെയ്യാം… ” ” ok ഡി.. ” അവൾ നമ്പർ അയച്ചുതന്നു […]

Continue reading

ഞാൻ ഭാഗം 1 [Pony boy]

ഞാൻ ഭാഗം 1 Njaan Part 1 | Author : Pony Boy   ( ഇത് ഒരു femdom തീം ആയ നോവൽ ആണ്. അതിഷ്ടമില്ലാത്തവർ ദയവായി വായിക്കേണ്ടതില്ല….) ( ആദ്യ ഭാഗത്തു കഥയുടെ പ്ലോട്ട് ഒരുക്കുകയാണ്… ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലുള്ളവ ഉണ്ടാവില്ല. രണ്ടാം ഭാഗം മുതലാണ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം… പക്ഷെ കഥ കൃത്യമാവാൻ ഈ ഭാഗം മുതൽ തന്നെ വായിക്കണേ…. ) ഇത് എന്റെ കഥയാണ് ഞാൻ ഞാനായിതീർന്ന കഥ…എന്റെ പേര് […]

Continue reading