ജിഷ്ണുവിൻറെ കഴപ്പികൾ [കഴപ്പി]

ജിഷ്ണുവിൻറെ കഴപ്പികൾ Jishnuvinte Kazhappikal | Author : Kazhappi ജിഷ്ണു അവൻ്റെ ഫോക്സ് വാഗൻ ജെറ്റ കാർ നീതുവിൻ്റെ മമ്മയുടെ ഫാം ഹൌസിൻ്റെ ഇരുമ്പ്  fence ൻ്റെ അടുത്ത് park ചെയ്തു. കൂരാ കൂരിരട്ടിൽ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഫെൻസ് ചാടി കടന്നു കോമ്പൌണ്ടിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ഇരുട്ടിൻ്റെ മറ പറ്റി അവൻ ആ വലിയ ആപ്പിൾ തൊട്ടത്തിനുള്ളിലൂടെ നടന്നു. അവിടെ എത്തിയത് അറിയിക്കാൻ ആയി അവൻ നീതുവിനെ വിളിച്ചു.   “ഡാ.. ഞാൻ പിറകിലെ വാതിൽ തുറന്നിട്ടുണ്ട്.. […]

Continue reading

പണം [പ്രിയ]

പണം Panam | Author : Priya   ഞാൻ പ്രിയ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി വയസു ഡിഗ്രി
സെക്കന്റ്‌ ഇയർ ചെയ്തു കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ അത്ര പാവമൊന്നും അല്ല ഞാൻ
പുണ്യാളത്തിയും അല്ല കാരണം ഒരുപാടു ബോയ്ഫ്രണ്ട്സ് ഒരേ സമയം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു
എല്ലാവന്മാരെയും ഞാൻ മുടിപിച്ചു കൊടുക്കും ഡ്രസ്സ്‌ റീചാർജ് അങ്ങനെ പിടിക്കാൻ ഒക്കെ
നിന്നു കൊടുക്കും എനിക്ക് തോന്നിയാൽ ഇഷ്ടപെട്ടാൽ കിടന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്
അതിലെന്താ കുഴപ്പം എന്ന ചിന്ദഗതി ആണ് എനിക്ക് […]

Continue reading

പണം [പ്രിയ]

പണം Panam | Author : Priya   ഞാൻ പ്രിയ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി വയസു ഡിഗ്രി സെക്കന്റ്‌ ഇയർ ചെയ്തു കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ അത്ര പാവമൊന്നും അല്ല ഞാൻ പുണ്യാളത്തിയും അല്ല കാരണം ഒരുപാടു ബോയ്ഫ്രണ്ട്സ് ഒരേ സമയം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവന്മാരെയും ഞാൻ മുടിപിച്ചു കൊടുക്കും ഡ്രസ്സ്‌ റീചാർജ് അങ്ങനെ പിടിക്കാൻ ഒക്കെ നിന്നു കൊടുക്കും എനിക്ക് തോന്നിയാൽ ഇഷ്ടപെട്ടാൽ കിടന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലെന്താ കുഴപ്പം എന്ന ചിന്ദഗതി ആണ് എനിക്ക് […]

Continue reading

പ്രിയമാനസം 1 [Priya]

പ്രിയമാനസം 1 Priyamanasam | Author : Priya   ഞാൻ പ്രിയ. ഞാനും ചേട്ടനും
അച്ഛനുമമ്മയും അടങ്ങുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്. അച്ഛൻ ഗൾഫിലാണ്. ഏട്ടൻ ഡിഗ്രി
വിദ്യാർത്ഥിയും അമ്മ ഒരു ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥയുമാണ്. അച്ഛൻ വർഷത്തിൽ ഒരു
മാസമോ രണ്ടു വർഷത്തിൽ രണ്ടു മാസമോ എത്തുന്ന ഒരു അതിഥിയുമാണ്. എനിക്ക് 18
വയസുള്ളപ്പോൾ അച്ഛൻ നാട്ടിൽ വന്നു പോയതിന് ശേഷം 2 വർഷം കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് 21
വയസായപ്പോഴാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ആ രണ്ടു […]

Continue reading

പ്രിയമാനസം 1 [Priya]

പ്രിയമാനസം 1 Priyamanasam | Author : Priya   ഞാൻ പ്രിയ. ഞാനും ചേട്ടനും അച്ഛനുമമ്മയും അടങ്ങുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്. അച്ഛൻ ഗൾഫിലാണ്. ഏട്ടൻ ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥിയും അമ്മ ഒരു ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥയുമാണ്. അച്ഛൻ വർഷത്തിൽ ഒരു മാസമോ രണ്ടു വർഷത്തിൽ രണ്ടു മാസമോ എത്തുന്ന ഒരു അതിഥിയുമാണ്. എനിക്ക് 18 വയസുള്ളപ്പോൾ അച്ഛൻ നാട്ടിൽ വന്നു പോയതിന് ശേഷം 2 വർഷം കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് 21 വയസായപ്പോഴാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ആ രണ്ടു […]

Continue reading

ലൈഫ് ഓഫ് മനു – 6 [logan]

ലൈഫ് ഓഫ് മനു – 6  Life of Manu 6 | Author : Logan | PREVIOUS ” ലൈഫ് ഓഫ് മനു # 6
”  ____Logan ____© സന…. !!! മനുവിന്റെ മനസ്സിനെ അവൾ വല്ലാതെ പിടിച്ചുലച്ചു….
പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങൾ സനയോട് എങ്ങിനെ കൂടുതൽ അടുക്കാം എന്നത് ആയിരുന്നു അവന്റെ
മനസുനിറയെ … എല്ലാം പ്ലാൻ പണി പണ്ണണം…. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഊംബിതെറ്റി പോകും..
!!!ആദ്യം തന്നെപറ്റി നല്ലൊരു ഇമേജ് അവളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം… […]

Continue reading

ലൈഫ് ഓഫ് മനു – 6 [logan]

ലൈഫ് ഓഫ് മനു – 6  Life of Manu 6 | Author : Logan | PREVIOUS ” ലൈഫ് ഓഫ് മനു # 6 ”  ____Logan ____© സന…. !!! മനുവിന്റെ മനസ്സിനെ അവൾ വല്ലാതെ പിടിച്ചുലച്ചു…. പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങൾ സനയോട് എങ്ങിനെ കൂടുതൽ അടുക്കാം എന്നത് ആയിരുന്നു അവന്റെ മനസുനിറയെ … എല്ലാം പ്ലാൻ പണി പണ്ണണം…. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഊംബിതെറ്റി പോകും.. !!!ആദ്യം തന്നെപറ്റി നല്ലൊരു ഇമേജ് അവളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം… […]

Continue reading