പാലപ്പം പോലുള്ള പൂ……[PV]

പാലപ്പം പോലുള്ള പൂ…… Paalappam Polulla Poo… | Author : PV ശുഭ യുടെ കൊച്ചു കുടിലിന്റെ ഒരു പാട് അകലെ ഒന്നും അല്ല മനുവിന്റെ ലോഡ്ജ് വയ്യാത്ത അമ്മ ശാന്തയും ഒത്താണ് ശുഭ താമസിക്കുന്നത് നഗരത്തിലെ തുണിക്കടയില്‍ ജോലിക്കായി ശുഭ പോകുന്നതു് മനു താമസിക്കുന്ന ലോഡ്ജിന്റെ ചാരത്തു ടെയാണ് എന്നും കൃത്യ സമയത്ത് മുന്‍ വശത്ത് കതകില്‍ ചാരി നില്‍ക്കുന്ന അര്‍ദ്ധ നഗ്‌നന്‍ സുന്ദരനായ ചെറുപ്പക്കാരെനെ ശുഭ ശ്രദ്ധിച്ച് തുടങ്ങിയത് യാദൃശ്ചികമായാണ് വില കൂടിയ […]

Continue reading

റോസിയുടെ അപ്പം 2 [Pv]

റോസിയുടെ അപ്പം 2 Rosiyude Appam Part 2 | Author : Pv | Previous Part   സംപൂർണമായ    ഭോഗത്തിന്    ശേഷം…. ആലസ്യത്തിൽ   മയങ്ങി കിടക്കുന്ന   റോസിയെ    നോക്കി   ഏറെ   നേരം    ജോയി   ഇരുന്നു. നിഷ്കളങ്കയായി    മലർന്നു കിടന്നുറങ്ങുന്ന     റോസിയുടെ    കക്ഷത്തിലും    പൂറ്റിലും    അസാധാരണമായി വളർന്നു കിടക്കുന്ന രോമക്കാട്…. !  നാട്ടിന്പുറത്തുകാരിയുടെ   എല്ലാ      സവിശേഷതകളും ഒത്തിണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്    റോസിയിൽ….. […]

Continue reading

റോസിയുടെ അപ്പം [Pv]

റോസിയുടെ അപ്പം Rosiyude Appam | Author : Pv   കല്യാണം      കഴിഞ്ഞു     ഏറെ     ആകുമ്പോൾ    തന്നെ      ജോയിക്ക്     സ്ഥലം     മാറ്റമായി………..  മലയോര    പ്രദേശത്തെക്ക്…….. നിങ്ങൾ    അറിയുന്ന    സ്ഥലം     തന്നെ……. ദേവികുളം….. പറഞ്ഞപ്പോ     അങ്ങു    തീർന്നു…. അടിമാലിന്ന് പോണം…… മൂന്നര….. നാല്    മണിക്കൂർ…… അതോ… ഹരിപ്പാട് നിന്ന്    കൊല്ലത്തേക്കുള്ള     ദൂരം  […]

Continue reading

റോസിയുടെ അപ്പം [Pv]

റോസിയുടെ അപ്പം Rosiyude Appam | Author : Pv   കല്യാണം      കഴിഞ്ഞു     ഏറെ     ആകുമ്പോൾ    തന്നെ      ജോയിക്ക്     സ്ഥലം     മാറ്റമായി………..  മലയോര    പ്രദേശത്തെക്ക്…….. നിങ്ങൾ    അറിയുന്ന    സ്ഥലം     തന്നെ……. ദേവികുളം….. പറഞ്ഞപ്പോ     അങ്ങു    തീർന്നു…. അടിമാലിന്ന് പോണം…… മൂന്നര….. നാല്    മണിക്കൂർ…… അതോ… ഹരിപ്പാട് നിന്ന്    കൊല്ലത്തേക്കുള്ള     ദൂരം  […]

Continue reading