പൊന്നുപോലോരു ഭാര്യ [Ragu]

പൊന്നുപോലോരു ഭാര്യ Ponnupoloru Bharya | Author : Raghu ഈ കഥ ഞാൻ പണ്ട് വേറൊരു സൈറ്റിൽ എഴുതിയതാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം കമ്പികുട്ടനെ പോലെ അത്ര പ്രശസ്തം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കുറച്ചുപേരേ കഥ വായിച്ചോളൂ സീതയുടെ പരിണാമം എന്ന കഥ വായിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ കഥയും ഇവിടെ ഇടണം ഇന്ന് തോന്നി ഇഷ്ടപെട്ടാൽ കമൻസിൽ അറിയിക്കണം ഈ കഥ തികച്ചും സാങ്കൽപ്പികം ആരുടെയും ജീവിതമല്ല പിന്നെ കുറച്ച് അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും സീതയുടെ പരിണാമം എന്ന കഥയുടെ ഒരു […]

Continue reading