എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ അമ്മ എന്റെ കാമുകി [Rahul V Nair]

എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ അമ്മ എന്റെ കാമുകി Ente Koottukarante Amma Ente Kaamuki | Author : Rahul V Nair എന്റെ  പേര് രവി. ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് എന്റെ അനുഭവം ആണ്. അവിചാരിതമായി കിട്ടിയ ഭാഗ്യം. മുതിർണ സ്ത്രീകളെ കളിക്കാൻ അത് ഒരു പ്രതെയ്കാസുഖം ആണ്. ഞാൻ ഒരു എഴുതുകാരൻ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ അത് കൊണ്ടു തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും അത് കൊണ്ട് ക്ഷേമികണം.അപ്പോ കഥയിലേക്ക് പോകാം. എന്റെ ക്ലോസെഫ്രിണ്ടാണ് അഭി, അവൾ ആളൊരു […]

Continue reading

അമ്മായി തന്ന രതിസുഖം [Rahul V Nair]

അമ്മായി തന്ന രതിസുഖം Ammayi Thanna Rathisukham | Author : Rahul V Nair അമ്മായി തന്ന മറക്കാൻ പറ്റാത്ത രതിസുഖം എൻ്റെ പേര് രവി. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഒരു അനുഭവം ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നതു. ആദ്യം ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കഥ എഴുതുന്നത്. തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. അപ്പോൾ കഥയിലേക് പോകാം. എൻ്റെ അമ്മായിയുമായുണ്ടായ അനുഭവം ആണ്. ഞാൻ ഡിഗ്രിക്കു പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മുമ്മയുടെ വീട്ടിൽ ആണ് നിന്ന് പഠിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ […]

Continue reading