കുടുംബകാര്യം [Rajusassi]

കുടുംബകാര്യം Kudumbakaaryam | Author : Rajusassi   കുറെ നാളുകള്‍ക്കു ശെഷം ആണു എന്നു അറിയാം, താമസിചതിന്റെ ക്ഷമ ആധ്യമെ പറഞെക്കാം കൂടുതല് മുഘവുര ഇല്ലതെ തന്നെ കതയിലെക്കു കടക്കാം. അഞ്ച് പേരുള്ള ഒരു കുടുംബം സുലൈമാൻ സാഹിബ് ഭാര്യ സുൽഫി മൂത്ത മകൻ സൽമാൻ രണ്ടാമത്തെ മകൻ അബു ഇളയ മകൾ അഹാന. അവിടേക്കാണ് സൽമാൻ്റെ മണവാട്ടി ആയി അ വീട്ടിലേക്ക് സുറുമി വന്നു കേറിയത്. നൂല് ബന്‍ധം ഇല്ലാതെ സാഹിബും അഹാനയും അ […]

Continue reading

വാച്ച്മാൻ [Rajusassi]

വാച്ച്മാൻ Watchman | Author : Rajusassi   ഞാൻ സീനത്ത് 26 വയസുള്ള ഒരു ഭാര്യ ആണ്
ഞാൻ.ഒരു പാവപെട്ട കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു ആളാണ് ഞാൻ. ഭർത്താവ് സുലൈമാൻ.ഇക്ക
എന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്.ഇക്കാക്ക് 45 വയസ്സുണ്ട്. ലേറ്റ് മാര്യേജ് ആയിരുന്നു.
ബിസിനെസ്സ് അണ് പുള്ളിടെ പണി. സമ്പത്തും പണവും ഉള്ള ഒരു വലിയ കുടുംബം.. ആൾക്കാരുടെ
എണ്ണത്തിൽ അല്ല കാശു കൊണ്ട് ഒരു വലിയ കുടുംബം. വീട്ടിൽ ആകെ ഉള്ളത് ഞാൻ ഇക്കയും […]

Continue reading

വാച്ച്മാൻ [Rajusassi]

വാച്ച്മാൻ Watchman | Author : Rajusassi   ഞാൻ സീനത്ത് 26 വയസുള്ള ഒരു ഭാര്യ ആണ് ഞാൻ.ഒരു പാവപെട്ട കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു ആളാണ് ഞാൻ. ഭർത്താവ് സുലൈമാൻ.ഇക്ക എന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്.ഇക്കാക്ക് 45 വയസ്സുണ്ട്. ലേറ്റ് മാര്യേജ് ആയിരുന്നു. ബിസിനെസ്സ് അണ് പുള്ളിടെ പണി. സമ്പത്തും പണവും ഉള്ള ഒരു വലിയ കുടുംബം.. ആൾക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ അല്ല കാശു കൊണ്ട് ഒരു വലിയ കുടുംബം. വീട്ടിൽ ആകെ ഉള്ളത് ഞാൻ ഇക്കയും […]

Continue reading