വിച്ചുവിന്റെ സഖിമാർ 23 [Arunima]

വിച്ചുവിന്റെ സഖിമാർ 23 Vichuvinte Sakhimaar Part 23 | Author : Arunima |
Previous Part   ബിസി ആണ്‌. ലേറ്റ് ആയതിനു sorry. ഞങ്ങൾ റൂമിൽ കേറി വാതിലടച്ചു.
അതികം ആരും നടന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ ഒരു കുപ്പി സങ്കടിപ്പിച്ചു ആരും
കാണാതെയാണ് റൂമിലേക്ക് ചെന്നത്. ഞാൻ വേഗം ഡ്രസ്സ് മാറ്റി ഒരു ത്രീfourth ഇട്ടു.
മിസ്സും ഒരു നൈറ്റ് ഗൗൺ മാത്രമിട്ട് വന്നു. ഞങ്ങൾ ടേബിളിൽ കുപ്പി വച്ചു
ചേർന്നിരുന്നു. […]

Continue reading

വിച്ചുവിന്റെ സഖിമാർ 23 [Arunima]

വിച്ചുവിന്റെ സഖിമാർ 23 Vichuvinte Sakhimaar Part 23 | Author : Arunima | Previous Part   ബിസി ആണ്‌. ലേറ്റ് ആയതിനു sorry. ഞങ്ങൾ റൂമിൽ കേറി വാതിലടച്ചു. അതികം ആരും നടന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ ഒരു കുപ്പി സങ്കടിപ്പിച്ചു ആരും കാണാതെയാണ് റൂമിലേക്ക് ചെന്നത്. ഞാൻ വേഗം ഡ്രസ്സ് മാറ്റി ഒരു ത്രീfourth ഇട്ടു. മിസ്സും ഒരു നൈറ്റ് ഗൗൺ മാത്രമിട്ട് വന്നു. ഞങ്ങൾ ടേബിളിൽ കുപ്പി വച്ചു ചേർന്നിരുന്നു. […]

Continue reading

വിച്ചുവിന്റെ സഖിമാർ 22 [Arunima]

വിച്ചുവിന്റെ സഖിമാർ 22 Vichuvinte Sakhimaar Part 22 | Author : Arunima |
Previous Part     ലിന്റ : ഡാ മതി പേടി ആവുന്നു ആരേലും കാണും. ഞാൻ : നമ്മൾ
ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നവഴിക്ക് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു.  എന്നിട് നമ്മൾ
എന്തേലും പറഞ്ഞോ.  അതുപോലെയാ എല്ലാം. ഇവിടെ ഇതിനൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളതാ ഈ ഏരിയ. ലിന്റ :
എന്നാലും. ഞാൻ : ഒരു എന്നാലും ഇല്ല. ഞാൻ വീണ്ടും […]

Continue reading

വിച്ചുവിന്റെ സഖിമാർ 22 [Arunima]

വിച്ചുവിന്റെ സഖിമാർ 22 Vichuvinte Sakhimaar Part 22 | Author : Arunima | Previous Part     ലിന്റ : ഡാ മതി പേടി ആവുന്നു ആരേലും കാണും. ഞാൻ : നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നവഴിക്ക് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു.  എന്നിട് നമ്മൾ എന്തേലും പറഞ്ഞോ.  അതുപോലെയാ എല്ലാം. ഇവിടെ ഇതിനൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളതാ ഈ ഏരിയ. ലിന്റ : എന്നാലും. ഞാൻ : ഒരു എന്നാലും ഇല്ല. ഞാൻ വീണ്ടും […]

Continue reading

വിച്ചുവിന്റെ സഖിമാർ 21 [Arunima]

വിച്ചുവിന്റെ സഖിമാർ 21 Vichuvinte Sakhimaar Part 21 | Author : Arunima |
Previous Part   ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും ടൂറിന്റെ ത്രില്ലിംഗ് ആയിരുന്നു.  ബീച്ചിലോ
സിനിമക്കോ ഒക്കെ പോയതല്ലാതെ ഓർക്കാൻ മാത്രം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് യാത്ര ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
എല്ലാവരും ടൂർ അടിപൊളി ആക്കാൻ പ്ലാനിംഗ് തുടങ്ങി.  3000/student പിരിക്കാൻ
തീരുമാനിച്ചു 4000 ആക്കി വാങ്ങി ടീച്ചേർസ് അറിയാതെ. എത്രത്തോളം ആർഭാടം ആക്കാൻ
പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ആക്കാൻ ആയിരുന്നു പ്ലാൻ. എല്ലാവരും നന്നായി സഹകരിച്ചു. […]

Continue reading

വിച്ചുവിന്റെ സഖിമാർ 21 [Arunima]

വിച്ചുവിന്റെ സഖിമാർ 21 Vichuvinte Sakhimaar Part 21 | Author : Arunima | Previous Part   ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും ടൂറിന്റെ ത്രില്ലിംഗ് ആയിരുന്നു.  ബീച്ചിലോ സിനിമക്കോ ഒക്കെ പോയതല്ലാതെ ഓർക്കാൻ മാത്രം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് യാത്ര ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എല്ലാവരും ടൂർ അടിപൊളി ആക്കാൻ പ്ലാനിംഗ് തുടങ്ങി.  3000/student പിരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു 4000 ആക്കി വാങ്ങി ടീച്ചേർസ് അറിയാതെ. എത്രത്തോളം ആർഭാടം ആക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ആക്കാൻ ആയിരുന്നു പ്ലാൻ. എല്ലാവരും നന്നായി സഹകരിച്ചു. […]

Continue reading

വിച്ചുവിന്റെ സഖിമാർ 20 [Arunima]

വിച്ചുവിന്റെ സഖിമാർ 20 Vichuvinte Sakhimaar Part 20 | Author : Arunima | Previous Part   കമ്മെന്റ്സ് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നന്നാകാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇത്രയേ പറ്റുന്നുള്ളു. കഥ പകുതിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ തുടരുന്നു.  നിങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. പെട്ടന്ന് വന്ന എക്സാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാരണം ബിസി ആയിരുന്നു. ഇപ്പഴും ആണ്‌. Sorry for delay ഞാൻ : ആഹാ എന്താ പേര്. സന ഞാൻ : ഓഹ് nice name. എങ്ങോട്ടേക്കാ ? […]

Continue reading

വിച്ചുവിന്റെ സഖിമാർ 20 [Arunima]

വിച്ചുവിന്റെ സഖിമാർ 20 Vichuvinte Sakhimaar Part 20 | Author : Arunima |
Previous Part   കമ്മെന്റ്സ് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നന്നാകാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും
ഇത്രയേ പറ്റുന്നുള്ളു. കഥ പകുതിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ തുടരുന്നു.  നിങ്ങളെ
തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. പെട്ടന്ന് വന്ന എക്സാം
നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാരണം ബിസി ആയിരുന്നു. ഇപ്പഴും ആണ്‌. Sorry for delay ഞാൻ : ആഹാ
എന്താ പേര്. സന ഞാൻ : ഓഹ് nice name. എങ്ങോട്ടേക്കാ ? […]

Continue reading

വിച്ചുവിന്റെ സഖിമാർ 19 [Arunima]

വിച്ചുവിന്റെ സഖിമാർ 19 Vichuvinte Sakhimaar Part 19 | Author : Arunima |
Previous Part     രാത്രി ആവാറായി ഷമിത തുറിച്ചുവരാൻ. വന്ന ഉടനെ കേറി കിടന്നു. ഞാൻ
വിളിക്കാനൊന്നും നിന്നില്ല.  ഉറങ്ങട്ടെ എന്ന് കരുതി മാറി കിടക്കാൻ നോക്കിയപ്പോ അവർ
എന്നെ നിർബന്ധിച്ചു കൂടെ കിടത്തിച്ചു.  കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങി.  മുടിഞ്ഞ
തണുപ്പ് കാലാവസ്ഥ ആയിരുന്നു എങ്കിലും റൂമിൽ ഹീറ്റർ ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതികം
കഷ്ടപെടേണ്ടിവന്നില്ല. രാവിലെ കണ്ണ് തുറന്നപ്പോ […]

Continue reading

വിച്ചുവിന്റെ സഖിമാർ 19 [Arunima]

വിച്ചുവിന്റെ സഖിമാർ 19 Vichuvinte Sakhimaar Part 19 | Author : Arunima | Previous Part     രാത്രി ആവാറായി ഷമിത തുറിച്ചുവരാൻ. വന്ന ഉടനെ കേറി കിടന്നു. ഞാൻ വിളിക്കാനൊന്നും നിന്നില്ല.  ഉറങ്ങട്ടെ എന്ന് കരുതി മാറി കിടക്കാൻ നോക്കിയപ്പോ അവർ എന്നെ നിർബന്ധിച്ചു കൂടെ കിടത്തിച്ചു.  കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങി.  മുടിഞ്ഞ തണുപ്പ് കാലാവസ്ഥ ആയിരുന്നു എങ്കിലും റൂമിൽ ഹീറ്റർ ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതികം കഷ്ടപെടേണ്ടിവന്നില്ല. രാവിലെ കണ്ണ് തുറന്നപ്പോ […]

Continue reading