വൂൾഫ് – ലോക്കഡോൺ ഇൻ പാരിപ്പള്ളി 10 [റിച്ചി] [Climax]

വൂൾഫ് – ലോക്കഡോൺ ഇൻ പാരിപ്പള്ളി 10 Wolf-Lockdown in Paripally Part 10 | Author : Richie [ Previous Part ]   ഇത് ഈ കഥയുടെ ഞാൻ എഴുതുന്ന അവസാന ഭാഗം ആണ്. തുടർന്ന് എഴുതാൻ ആർകെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനവസരം ഒരുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള എൻഡിങ് ആണ് ഞാൻ കഥയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കു ഇഷ്ട്ടപെടും എന്ന് കരുതുന്നു. കഥ തുടരുന്നു:- ആലപ്പുഴയിൽ: ആശക്കു എങ്ങനെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ പോയാൽ മതി എന്ന അവസ്ഥയിൽ ആയിരുന്നു. അവൾ […]

Continue reading

വൂൾഫ് – ലോക്കഡോൺ ഇൻ പാരിപ്പള്ളി 9 [റിച്ചി]

വൂൾഫ് – ലോക്കഡോൺ ഇൻ പാരിപ്പള്ളി 9 Wolf-Lockdown in Paripally Part 9 | Author : Richie [ Previous Part ]   കഥയ്ക്ക് ചേരുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഭാഗം എന്നാൽ ആകുംവിധം ഭംഗിയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപെടും എന്ന് കരുതുന്നു. അടുത്ത ഒരു ഭാഗത്തോട് കൂടി ഈ കഥ തീർക്കണം എന്ന് കരുതുന്നു. കഥയ്ക്ക് ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് തന്ന എല്ലാവര്ക്കും നന്ദി. തിരക്കുകളിൽ നിന്നും മോചനം കിട്ടിയാൽ തുടർന്നും എന്തെങ്കിലും പുതിയ കഥയുമായി വരണം […]

Continue reading

വൂൾഫ് – ലോക്കഡോൺ ഇൻ പാരിപ്പള്ളി 8 [റിച്ചി]

വൂൾഫ് – ലോക്കഡോൺ ഇൻ പാരിപ്പള്ളി 8 Wolf-Lockdown in Paripally Part 8 | Author : Richie [ Previous Part ]   ഈ ഭാഗവും ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് പരിപാടിയാണ്. കമ്പി ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ നിങ്ങൾ തുടക്കം മുതൽ കാത്തിരുന്ന ആ സഞ്ജയ്-മായ സംഗമം ഉൾപെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളെ നിരാശപെടുത്താത്ത രീതിയിൽ അത് എഴുതാൻ കഴിയണം എന്ന ചിന്ത മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളു. ഒരു പക്ഷെ അടുത്ത ഭാഗം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ […]

Continue reading

വൂൾഫ് – ലോക്കഡോൺ ഇൻ പാരിപ്പള്ളി 7 [റിച്ചി]

വൂൾഫ് – ലോക്കഡോൺ ഇൻ പാരിപ്പള്ളി 7 Wolf-Lockdown in Paripally Part 7 | Author : Richie [ Previous Part ]   ഈ ഭാഗം വൈകിപോയതിനു ആദ്യമേ ക്ഷമ പറയുന്നു. ജോലിയിൽ വളരെ അധികം തിരക്കുള്ളതിനാൽ കിട്ടുന്ന അൽപ സമയങ്ങളിലാണ് എഴുത്തു. അവധി ദിവസങ്ങളിൽ പോലും എക്സ്ട്രാ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. അത് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ഈ ഭാഗം നിങ്ങള്ക്ക് ഇഷ്ടപെട്ടെന്നു വരില്ല. കമ്പിയും കുറവാണ്. എന്തായാലും അഭിപ്രായം പറയുക .എല്ലാവരുടെയും കമെന്റുകൾ […]

Continue reading

വൂൾഫ് – ലോക്കഡോൺ ഇൻ പാരിപ്പള്ളി 6 [റിച്ചി]

വൂൾഫ് – ലോക്കഡോൺ ഇൻ പാരിപ്പള്ളി 6 Wolf-Lockdown in Paripally Part 6 | Author : Richie [ Previous Part ]   സുഹൃത്തുക്കളെ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിൽ ആശ മരുന്നിന്റെ മയക്കത്തിൽ കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആയി. “കല്യാണത്തിന്റെ തിരക്കും ജോലി കിട്ടാത്ത സ്‌ട്രെസും ആശയുടെ ഉറക്കം പ്രശ്നത്തിൽ ആക്കി. അത് കൊണ്ട് ആശ ഇടയ്ക്കു സ്ലീപ്പിങ് പില്സ് കഴിക്കും ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി. ആലപ്പുഴയിൽ അന്നത്തെ രാത്രിയും ആശ സ്ലീപ്പിങ് പില്സ് കഴിച്ചിരുന്നു.” […]

Continue reading

വൂൾഫ് – ലോക്കഡോൺ ഇൻ പാരിപ്പള്ളി 6 [റിച്ചി]

വൂൾഫ് – ലോക്കഡോൺ ഇൻ പാരിപ്പള്ളി 6 Wolf-Lockdown in Paripally Part 6 | Author : Richie [ Previous Part ]   സുഹൃത്തുക്കളെ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിൽ ആശ മരുന്നിന്റെ മയക്കത്തിൽ കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആയി. “കല്യാണത്തിന്റെ തിരക്കും ജോലി കിട്ടാത്ത സ്‌ട്രെസും ആശയുടെ ഉറക്കം പ്രശ്നത്തിൽ ആക്കി. അത് കൊണ്ട് ആശ ഇടയ്ക്കു സ്ലീപ്പിങ് പില്സ് കഴിക്കും ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി. ആലപ്പുഴയിൽ അന്നത്തെ രാത്രിയും ആശ സ്ലീപ്പിങ് പില്സ് കഴിച്ചിരുന്നു.” […]

Continue reading

വൂൾഫ് – ലോക്കഡോൺ ഇൻ പാരിപ്പള്ളി 5 [റിച്ചി]

വൂൾഫ് – ലോക്കഡോൺ ഇൻ പാരിപ്പള്ളി 5 Wolf-Lockdown in Paripally Part 5 | Author : Richie [ Previous Part ]   ക്ഷമിക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ. ചില തിരക്കുകൾ കാരണം ഈ പാർട്ട് വൈകി. കിട്ടിയ സമയത്തു തട്ടി കൂട്ടിയതാണ്. ധൃതിയിൽ എഴുതിയത് കൊണ്ട് ഒരുപാടു എഴുതാനും പറ്റിയില്ല.. കഥയുടെ ഇതുവരെ ഉള്ള പോക്കിനെ ഈ ഭാഗം എങ്ങനെ ബാധിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലേ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റു. അടുത്ത ഭാഗം എപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ […]

Continue reading

വൂൾഫ് – ലോക്കഡോൺ ഇൻ പാരിപ്പള്ളി 5 [റിച്ചി]

വൂൾഫ് – ലോക്കഡോൺ ഇൻ പാരിപ്പള്ളി 5 Wolf-Lockdown in Paripally Part 5 | Author : Richie [ Previous Part ]   ക്ഷമിക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ. ചില തിരക്കുകൾ കാരണം ഈ പാർട്ട് വൈകി. കിട്ടിയ സമയത്തു തട്ടി കൂട്ടിയതാണ്. ധൃതിയിൽ എഴുതിയത് കൊണ്ട് ഒരുപാടു എഴുതാനും പറ്റിയില്ല.. കഥയുടെ ഇതുവരെ ഉള്ള പോക്കിനെ ഈ ഭാഗം എങ്ങനെ ബാധിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലേ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റു. അടുത്ത ഭാഗം എപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ […]

Continue reading

വൂൾഫ് – ലോക്കഡോൺ ഇൻ പാരിപ്പള്ളി 4 [റിച്ചി]

വൂൾഫ് – ലോക്കഡോൺ ഇൻ പാരിപ്പള്ളി 4 Wolf-Lockdown in Paripally Part 4 | Author : Richie [ Previous Part ]   കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിന് വളരെ മോശം അഭിപ്രായം ആണ് ലഭിച്ചത്. ഈ ഭാഗം കുറച്ചു ഭേദം ആകുമെന്ന് കരുതുന്നു. കഥ എഴുത്തു എനിക്ക് പറ്റിയ പണി അല്ലെന്നു തോന്നുന്നു. നന്നായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ കഥ എഴുതി തീർക്കാൻ ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ വായനക്കാർക്കു താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. ഈ ഭാഗം വായിച്ചിട്ടു […]

Continue reading

വൂൾഫ് – ലോക്കഡോൺ ഇൻ പാരിപ്പള്ളി 3 [റിച്ചി]

വൂൾഫ് – ലോക്കഡോൺ ഇൻ പാരിപ്പള്ളി 3 Wolf-Lockdown in Paripally Part 3 | Author : Richie [ Previous Part ]   നിങ്ങൾ തരുന്ന സപ്പോർട്ടിന് നന്ദി. ആദ്യം 3-4 പാർട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പാർട്ടുകൾ കൂടുമെന്നു തോന്നുന്നു. മനസ്സിൽ നേരത്തെ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എഴുതുമ്പോൾ പുതിയ ഐഡിയാസ് തോന്നും പിന്നെ അത് പോലെ എഴുതും. അത് കൊണ്ട് ഒന്നും ഉറപ്പു പറയുന്നില്ല പക്ഷെ കഴിയുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് […]

Continue reading