അമ്മയുടെ കുളിതെറ്റിച്ച വൈദ്യന്റെ പച്ചമരുന്ന് 4 [Rithil]

അമ്മയുടെ കുളിതെറ്റിച്ച വൈദ്യന്റെ പച്ചമരുന്ന് 4 Ammayude Kulithetticha vaidyante Pachamarunnu 4 Author : Rithil | Previous Part   എല്ലാം കയിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ എത്തുമ്പോയേക്കും പിന്നെ രാത്രിആയിരുന്നു രാവിലെ എല്ലാം ജോലിയും വലിച്ചിട്ടുപോയതല്ലേ വന്നേൽ പിന്നെ അമ്മക്കി പിടിപ്പത് പണിആയിരുന്നു പാവത്തിന് നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ട് മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം.. പിന്നെ യാത്രക്ഷീണവും എല്ലാം കൂടെ എനിക്കും ആകെ വയ്യാണ്ടായിരുന്നു അന്ന് പിന്നെ അമ്മയെ ഞാനും നിർബന്ധിച്ചില്ല എത്രവയ്യെങ്കിലും പാവം എനിക്കിവേണ്ടി എപ്പോഴും കാൽഅകത്തി […]

Continue reading

അമ്മയുടെ കുളിതെറ്റിച്ച വൈദ്യന്റെ പച്ചമരുന്ന് 3

അമ്മയുടെ കുളിതെറ്റിച്ച വൈദ്യന്റെ പച്ചമരുന്ന് 3 Ammayude Kulithetticha vaidyante Pachamarunnu 3 Author : Rithil | Previous Part   ഇതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഒരിക്കൽ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ അത് ഒരിക്കലും മുഴുവൻ ആയിരുന്നില്ല… എന്റെ അമ്മേ അമ്മ ആദ്യം ഒന്ന് സമാധാനിക്ക് ഇനി ടെൻഷൻ അടിച്ചുനടന്നിട്ട് വേറെ വല്ലഅസുഖം കൂടി വിളിച്ചുവരുത്തേണ്ട.. ഡാ ചെക്കാ ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താണ് വരാൻ ഉള്ളത് ഒരസുഖം മാറാൻ വേണ്ടി അതിനേക്കാൾ വലിയതണല്ലോ ഈശ്വരാ […]

Continue reading

അമ്മയുടെ കുളിതെറ്റിച്ച വൈദ്യന്റെ പച്ചമരുന്ന് 2 [Rithil]

അമ്മയുടെ കുളിതെറ്റിച്ച വൈദ്യന്റെ പച്ചമരുന്ന് 2 Ammayude Kulithetticha vaidyante Pachamarunnu 2 Author : Rithil | Previous Part ഇതൊരു ഇൻസെസ്റ് തീം സ്റ്റോറി ആണ് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ വായിക്കരുത്. വൈദ്യൻന്റെ വാക്കും കേട്ടുകൊണ്ട് ഞാനും അമ്മയും കൂടെ ആ സഹായിപെണ്ണിന്റെ കൂടെ ആശ്രമത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്കി കയറി പോയി ഞാൻ അമ്മയുടെ മുഖത്തേക്കിനോക്കി അമ്മയുടെ മുഖംകണ്ടാൽ അറിയാം നല്ലപേടി ഉണ്ട് ഇതാ ഇതാണ് മുറി നിങ്ങൾ കയറിതുടങ്ങിക്കോ ഞാൻഅപോയേക്കും പോയി മരുന്നിന്റെ കൂട്ടൊക്കെ നേരെആക്കി […]

Continue reading

അമ്മയുടെ കുളിതെറ്റിച്ച വൈദ്യന്റെ പച്ചമരുന്ന് [Rithil]

അമ്മയുടെ കുളിതെറ്റിച്ച വൈദ്യന്റെ പച്ചമരുന്ന് Ammayude Kulithetticha vaidyante Pachamarunnu | Author : Rithil ഇതൊരു ഇൻസെസ്റ് തീം സ്റ്റോറി ആണ് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ വായിക്കരുത്. ഞാൻ റിതുൽ ഡിഗ്രീ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു വയനാട് ജില്ലയിൽ സുൽത്താൻബത്തേരിയിൽ നിന്ന് കുറെ ഉള്ളിലേക്കി ആണ് എന്റെ സ്ഥലം   പിന്നെ ഇതൊരു നടന്ന കഥയൊന്നും അല്ല. ഒരു വായന സുഖത്തിനുവേണ്ടി മാത്രം എഴുതുന്നു  വീട്ടിൽ ഞാനും അമ്മയും അച്ഛനും മാത്രമേ ഉള്ളു ഞാൻ ഒറ്റമകൻ ആയിരുന്നു അച്ഛൻ […]

Continue reading