ഫസീലയുടെ ദാഹം [റോക്കി ഭായ്]

ഫസീലയുടെ ദാഹം Fasilayude Dhaham | Author : Rocky Bhai   ഉറക്കം വരാതെ ഫസീല ബെഡിൽ
കിടന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിഞ്ഞു. ഫസീലയുടെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടു
ഇന്നേക്ക് 3 ദിവസം ആയി. അതിനു കാരണക്കാരനോ ഭർത്താവിന്റെ അനിയൻ സഹലും. ഫസീല 26
വയസ്സുള്ള വീട്ടമ്മ ആണ്. സാമ്പത്തികമായി വളരെ താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഫസീലയെ
അവളുടെ മൊഞ്ചു കണ്ട് മാത്രം ആണ് റിയാസ് അവളെ കെട്ടിയത്. നാട്ടിലെയും
കോളേജിലെയുമൊക്കെ പലരും അവളുടെ ഉപ്പു നോക്കാൻ […]

Continue reading

ഫസീലയുടെ ദാഹം [റോക്കി ഭായ്]

ഫസീലയുടെ ദാഹം Fasilayude Dhaham | Author : Rocky Bhai   ഉറക്കം വരാതെ ഫസീല ബെഡിൽ കിടന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിഞ്ഞു. ഫസീലയുടെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടു ഇന്നേക്ക് 3 ദിവസം ആയി. അതിനു കാരണക്കാരനോ ഭർത്താവിന്റെ അനിയൻ സഹലും. ഫസീല 26 വയസ്സുള്ള വീട്ടമ്മ ആണ്. സാമ്പത്തികമായി വളരെ താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഫസീലയെ അവളുടെ മൊഞ്ചു കണ്ട് മാത്രം ആണ് റിയാസ് അവളെ കെട്ടിയത്. നാട്ടിലെയും കോളേജിലെയുമൊക്കെ പലരും അവളുടെ ഉപ്പു നോക്കാൻ […]

Continue reading

ബസിലെ താത്ത [റോക്കി ഭായ്]

ബസിലെ താത്ത Bassile Thatha | Author : Rocky Bhai   എന്റെ പേര് രാഹുൽ ഞാൻ മലപ്പുറം
ജില്ലയിലെ പെരിന്തൽമണ്ണ ആണ് താമസിക്കുന്നത്. പോളിയും കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് പോവാൻ
ഉള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ ആണ്. കാണാൻ കറുത്തിട്ട്‌ ആണേലും നല്ല ഉറച്ച ശരീരം ആണ് എനിക്ക്
അത് കൊണ്ട് തന്നെ കുണ്ണക്കും നല്ല വണ്ണവും ബലവും ഉണ്ട്. ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോവുന്നത്
ഒരു മാസം മുൻപ് എനിക്ക് ബസിൽ വെച്ച് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം […]

Continue reading

ബസിലെ താത്ത [റോക്കി ഭായ്]

ബസിലെ താത്ത Bassile Thatha | Author : Rocky Bhai   എന്റെ പേര് രാഹുൽ ഞാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പെരിന്തൽമണ്ണ ആണ് താമസിക്കുന്നത്. പോളിയും കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് പോവാൻ ഉള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ ആണ്. കാണാൻ കറുത്തിട്ട്‌ ആണേലും നല്ല ഉറച്ച ശരീരം ആണ് എനിക്ക് അത് കൊണ്ട് തന്നെ കുണ്ണക്കും നല്ല വണ്ണവും ബലവും ഉണ്ട്. ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോവുന്നത് ഒരു മാസം മുൻപ് എനിക്ക് ബസിൽ വെച്ച് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം […]

Continue reading