ഒരു പ്രതികാര കഥ 1 [ROCKY TRIVANDRUM]

ഒരു പ്രതികാര കഥ 1 oru Prathikaara Kadha Part 1 | Author : Rocky Trivandrum   പ്രിയപ്പെട്ടവരേ.. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം റോക്കി. ഇതെന്റെ ജീവിതത്തിൽ കോളേജിൽപഠിച്ചപ്പോൾ നടന്ന കഥയാണ്. ഞാൻ ഒരു കൊച്ചിൻ സ്വദേശിയാണ്. ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ടെക്നോപാർക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു.   ഇതിൽ നടന്ന 90% കാര്യങ്ങളും സത്യമാണ്. ബാക്കി 10 % എന്റെ ഭാവനയാണ്. ഒരുപക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചപോലെ നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈ 10% കാര്യങ്ങളും സത്യമായേനെ. ഇതിൽ പ്രണയമുണ്ട് […]

Continue reading