മല്ലി.

മല്ലി….by.RuBy malli kambikatha by റൂബി ഇത്തരം ഒരു കഥ എഴുതി നോക്കുന്നത്
ആദ്യമായാണ്‌. മല്ലി. …….. മല്ലി എന്റെ മൂത്താപ്പയുടെ  മോളായിരുന്നു  പെങ്ങൾ തന്നെ
എന്ന് പറയാം.. കോഴിക്കോട് വീടുള്ള ഞങ്ങൾ സ്കൂളിലെ വലിയ അവധിക്കൊ വിശേഷ അവസരങ്ങളിലോ
മറ്റോ മാത്രമേ കൊല്ലത്ത് കാരായ മല്ലിയുടെ വീട്ടിൽ പോവാറുള്ളൂ.. വല്ലപ്പോഴും
വരുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഞങ്ങളെ വലിയ കാര്യവുമാണ്. ഏകദേശം ഒരേ പ്രായമായതിനാൽ ഞാനും
മല്ലിയും നല്ല കൂട്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ പത്ത് കഴിഞ്ഞ സമയമാണ്.. […]

Continue reading

മല്ലി.

മല്ലി….by.RuBy malli kambikatha by റൂബി ഇത്തരം ഒരു കഥ എഴുതി നോക്കുന്നത് ആദ്യമായാണ്‌. മല്ലി. …….. മല്ലി എന്റെ മൂത്താപ്പയുടെ  മോളായിരുന്നു  പെങ്ങൾ തന്നെ എന്ന് പറയാം.. കോഴിക്കോട് വീടുള്ള ഞങ്ങൾ സ്കൂളിലെ വലിയ അവധിക്കൊ വിശേഷ അവസരങ്ങളിലോ മറ്റോ മാത്രമേ കൊല്ലത്ത് കാരായ മല്ലിയുടെ വീട്ടിൽ പോവാറുള്ളൂ.. വല്ലപ്പോഴും വരുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഞങ്ങളെ വലിയ കാര്യവുമാണ്. ഏകദേശം ഒരേ പ്രായമായതിനാൽ ഞാനും മല്ലിയും നല്ല കൂട്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ പത്ത് കഴിഞ്ഞ സമയമാണ്.. […]

Continue reading

ആദ്യാനുഭവം ചീറ്റിങ് 10

ആദ്യാനുഭവം ചീറ്റിങ് 10 (ലൊക്കാന്റോ ഡേറ്റിങ് സൈറ്റ് ) By: Ruby |KAMBiKUTTAN.NET |
Adyanubhavam cheating       ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റൂബി പുതിയൊരു അനുഭവവുമായാണ് വരവ്.
വായിച്ച ശേഷം അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക.www.Muthuchippi.net അടുത്ത പത്തുദിവസം അവധിയാണ്
ഉച്ചയായപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും വീട്ടിൽപോയി എനിക്ക് പോകാനൊരു മൂഡില്ല. നാളെ പോകാം
എന്നുവിചാരിച്ചു കിടന്നു. ബോർ ആയപ്പോൾ കുറേ പോൺസൈറ്റുകൾ നോക്കി. ഒന്നിനും
ഒരുപുതുമയില്ല. അങ്ങനെ ഡേറ്റിങ് സൈറ്റിലെ ഭീമൻ ലൊക്കാന്റോയിലെത്തി. കുറേ
വായിച്ചുനോക്കി. ഒരു രസത്തിന് […]

Continue reading

ആദ്യാനുഭവം ചീറ്റിങ് 10

ആദ്യാനുഭവം ചീറ്റിങ് 10 (ലൊക്കാന്റോ ഡേറ്റിങ് സൈറ്റ് ) By: Ruby |KAMBiKUTTAN.NET | Adyanubhavam cheating       ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റൂബി പുതിയൊരു അനുഭവവുമായാണ് വരവ്. വായിച്ച ശേഷം അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക.www.kambikuttan.net അടുത്ത പത്തുദിവസം അവധിയാണ് ഉച്ചയായപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും വീട്ടിൽപോയി എനിക്ക് പോകാനൊരു മൂഡില്ല. നാളെ പോകാം എന്നുവിചാരിച്ചു കിടന്നു. ബോർ ആയപ്പോൾ കുറേ പോൺസൈറ്റുകൾ നോക്കി. ഒന്നിനും ഒരുപുതുമയില്ല. അങ്ങനെ ഡേറ്റിങ് സൈറ്റിലെ ഭീമൻ ലൊക്കാന്റോയിലെത്തി. കുറേ വായിച്ചുനോക്കി. ഒരു രസത്തിന് […]

Continue reading

ആദ്യാനുഭവം ചീറ്റിങ് 9

ആദ്യാനുഭവം ചീറ്റിങ് 9.(ലവറിന്റെ ഫ്രണ്ടുമായി 2) By: Ruby ……KAMBiKUTTAN.NET….. കഥ
ഞാൻ വലിച്ചുനീട്ടിയതല്ല എന്തോ എറർ കാരണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെൻഡായിപ്പോയതാണ്. അതിനു
ഞാൻ ആദ്യമേ ക്ഷമചോദിക്കുന്നു.  നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക എങ്കിൽ
മാത്രമേ ഇനി ഞാൻ തുടരുകയുള്ളൂ.  എന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം, റൂബി. അവനു മനസിലായി ഞാൻ
വീണെന്ന്. പക്ഷേ എന്റെ ലവറേപ്പേടിച്ചുമുന്നോട്ടുപോകാതെനിൽക്കുന്നു. ഞാനും അങ്ങനെ
തന്നെ. അവൻ പറഞ്ഞു ബെർമുഡ നനഞ്ഞല്ലോടി. ഞാൻ അറിയാതെ തൊട്ടുനോക്കി ശരിയാണ്. ഞാൻ പോടാ
ആവശ്യമില്ലാത്തതുപറയാതെ എന്നുപറഞ്ഞു […]

Continue reading

ആദ്യാനുഭവം ചീറ്റിങ് 9

ആദ്യാനുഭവം ചീറ്റിങ് 9.(ലവറിന്റെ ഫ്രണ്ടുമായി 2) By: Ruby ……KAMBiKUTTAN.NET….. കഥ ഞാൻ വലിച്ചുനീട്ടിയതല്ല എന്തോ എറർ കാരണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെൻഡായിപ്പോയതാണ്. അതിനു ഞാൻ ആദ്യമേ ക്ഷമചോദിക്കുന്നു.  നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനി ഞാൻ തുടരുകയുള്ളൂ.  എന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം, റൂബി. അവനു മനസിലായി ഞാൻ വീണെന്ന്. പക്ഷേ എന്റെ ലവറേപ്പേടിച്ചുമുന്നോട്ടുപോകാതെനിൽക്കുന്നു. ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ. അവൻ പറഞ്ഞു ബെർമുഡ നനഞ്ഞല്ലോടി. ഞാൻ അറിയാതെ തൊട്ടുനോക്കി ശരിയാണ്. ഞാൻ പോടാ ആവശ്യമില്ലാത്തതുപറയാതെ എന്നുപറഞ്ഞു […]

Continue reading

ആദ്യാനുഭവം ചീറ്റിങ് 8

ആദ്യാനുഭവം ചീറ്റിങ്-8(ലവറിന്റെ ഫ്രണ്ടുമായി ) By: RUBY ……KAMBiKUTTAN.NET….. ഞാൻ
കോളജിൽനിന്നുമിറങ്ങി ബസ്റ്റോപ്പിൽ എത്തി. ചെന്നപാടെ ഒരു ബസ്‌ കിട്ടി അത്യാവശ്യം
തിരക്കുണ്ട് ഞാൻ ബസിന്റെ നടുഭാഗത്തായി നിൽപ്പുറപ്പിച്ചു. ബസ്‌നീങ്ങിത്തുടങ്ങി
അടുത്ത സ്റ്റോപ്പോടുകൂടി നല്ല തിരക്കായി അനങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. എന്റെ കുണ്ടിയിൽ
എന്തോ മുട്ടുന്നു. അല്ല ആരോ പിടിച്ചു ഞെക്കുകയും തലോടുകയുമാണ് ആദ്യം ദേഷ്യം
തോന്നിയെകിലും. പിന്നോർത്തു എന്നന്നേലും ഒരുമണിക്കൂർ ട്രാവലുണ്ട് തിരിയാൻ പോലും
പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ നിൽപ്പിൽ സുഖിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആയേക്കാം. കൂടുതൽ […]

Continue reading

ആദ്യാനുഭവം ചീറ്റിങ് 8

ആദ്യാനുഭവം ചീറ്റിങ്-8(ലവറിന്റെ ഫ്രണ്ടുമായി ) By: RUBY ……KAMBiKUTTAN.NET….. ഞാൻ കോളജിൽനിന്നുമിറങ്ങി ബസ്റ്റോപ്പിൽ എത്തി. ചെന്നപാടെ ഒരു ബസ്‌ കിട്ടി അത്യാവശ്യം തിരക്കുണ്ട് ഞാൻ ബസിന്റെ നടുഭാഗത്തായി നിൽപ്പുറപ്പിച്ചു. ബസ്‌നീങ്ങിത്തുടങ്ങി അടുത്ത സ്റ്റോപ്പോടുകൂടി നല്ല തിരക്കായി അനങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. എന്റെ കുണ്ടിയിൽ എന്തോ മുട്ടുന്നു. അല്ല ആരോ പിടിച്ചു ഞെക്കുകയും തലോടുകയുമാണ് ആദ്യം ദേഷ്യം തോന്നിയെകിലും. പിന്നോർത്തു എന്നന്നേലും ഒരുമണിക്കൂർ ട്രാവലുണ്ട് തിരിയാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ നിൽപ്പിൽ സുഖിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആയേക്കാം. കൂടുതൽ […]

Continue reading

ആദ്യാനുഭവം ചീറ്റിങ് 6

ആദ്യാനുഭവം ചീറ്റിങ് 6 By:Ruby   |   ലെസ്ബിയൻ എക്‌സ്‌പീരിയൻസ്
https://www.youtube.com/watch?v=PzhEBsWrecg എന്റെ ആദ്യത്തെ ലെസ്ബിയൻ
എക്‌സ്‌പീരിയൻസ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാം. കഥയിലെ നായിക മമ്മിയുടെ ആങ്ങളയുടെ മകൾ
മിയ. എന്നെക്കാൾമൂന്നു വയസിനു ഇളയത്  അല്പം തടിയും കൂടുതൽ നല്ല വെളുത്ത നിറം.  മുല
എന്റേതിനേക്കാൾ അല്പം വലുതാണ്   പക്ഷേ കുണ്ടിയിൽ ഞാൻ തന്നെ വിജയിച്ചു നിൽക്കുന്നു.
ഞങ്ങൾ ഒരു വെക്കേഷൻ ആഘോഷിക്കാൻ കേരളത്തിലെത്തി. മമ്മിയുടെ വീട്ടിൽ. ഞങ്ങൾ
വന്നതുകൊണ്ട് മമ്മിയുടെ ആങ്ങളയും ഫാമിലിയും വന്നു. ഒരു […]

Continue reading

ആദ്യാനുഭവം ചീറ്റിങ് 6

ആദ്യാനുഭവം ചീറ്റിങ് 6 By:Ruby   |   ലെസ്ബിയൻ എക്‌സ്‌പീരിയൻസ് https://www.youtube.com/watch?v=PzhEBsWrecg എന്റെ ആദ്യത്തെ ലെസ്ബിയൻ എക്‌സ്‌പീരിയൻസ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാം. കഥയിലെ നായിക മമ്മിയുടെ ആങ്ങളയുടെ മകൾ മിയ. എന്നെക്കാൾമൂന്നു വയസിനു ഇളയത്  അല്പം തടിയും കൂടുതൽ നല്ല വെളുത്ത നിറം.  മുല എന്റേതിനേക്കാൾ അല്പം വലുതാണ്   പക്ഷേ കുണ്ടിയിൽ ഞാൻ തന്നെ വിജയിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരു വെക്കേഷൻ ആഘോഷിക്കാൻ കേരളത്തിലെത്തി. മമ്മിയുടെ വീട്ടിൽ. ഞങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ട് മമ്മിയുടെ ആങ്ങളയും ഫാമിലിയും വന്നു. ഒരു […]

Continue reading