സൂര്യ വംശം 3 [സാദിഖ് അലി]

സൂര്യ വംശം 3 Sooryavamsham Part 3 | Author : Sadiq Ali | Previous Part ചുറ്റും മലകളാലും കാടുകളാലും ചുറ്റപെട്ട, കർണാടക- തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിലെ ഒരു ഗ്രാമം..അവിടുത്തെ വീഥിയിലൂടെ ഒരു ആഡംബരവാഹനവും പിന്നിലായി മൂന്നാലു വാഹനങ്ങൾ വേറെയും. ആ വാഹനങ്ങൾ , ഒരു വീടിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു. നീണ്ട് പരന്ന് കിടക്കുന്ന തരിശ് ഭൂമി. അതിലാണു ഈ ചെറിയ വീട് ഉള്ളത്. വന്ന വണ്ടികളിൽ നിന്ന് കുറെ പേർ ഇറങ്ങി ആ വീട്ടിലേക്ക് […]

Continue reading

സൂര്യ വംശം 3 [സാദിഖ് അലി]

സൂര്യ വംശം 3 Sooryavamsham Part 3 | Author : Sadiq Ali | Previous Part ചുറ്റും
മലകളാലും കാടുകളാലും ചുറ്റപെട്ട, കർണാടക- തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിലെ ഒരു
ഗ്രാമം..അവിടുത്തെ വീഥിയിലൂടെ ഒരു ആഡംബരവാഹനവും പിന്നിലായി മൂന്നാലു വാഹനങ്ങൾ
വേറെയും. ആ വാഹനങ്ങൾ , ഒരു വീടിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു. നീണ്ട് പരന്ന്
കിടക്കുന്ന തരിശ് ഭൂമി. അതിലാണു ഈ ചെറിയ വീട് ഉള്ളത്. വന്ന വണ്ടികളിൽ നിന്ന് കുറെ
പേർ ഇറങ്ങി ആ വീട്ടിലേക്ക് […]

Continue reading

സൂര്യ വംശം 2 [സാദിഖ് അലി]

സൂര്യ വംശം 2 Sooryavamsham Part 2 | Author : Sadiq Ali | Previous Part   (വർത്തമാന കാല ത്തിലെ തെക്കേടത്തു മന..)ആ വലിയ നാലു കെട്ട് കൊട്ടാര മുറ്റത്ത് ആഡംബരകാറിൽ അമർനാഥ് വന്നിറങ്ങി.. വാലു പോലെ ചില അനുയായികളും. “ആ അമർനാഥ് വരൂ..” ഇറയത്തുണ്ടായിരുന്ന വലിയ വർമ്മ ക്ഷണിച്ചു.. വലിയ വർമ്മ അകത്തേക്ക് നടന്നു .. പിന്നാലെ അമർനാഥും. അകത്തെ സോഫയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അനർനാഥ്.. “അഞ്ചലി എത്തിയില്ലെ”?.. അമർനാഥിന്റെ ചോദ്യം.. ” […]

Continue reading

സൂര്യ വംശം 2 [സാദിഖ് അലി]

സൂര്യ വംശം 2 Sooryavamsham Part 2 | Author : Sadiq Ali | Previous Part  
(വർത്തമാന കാല ത്തിലെ തെക്കേടത്തു മന..)ആ വലിയ നാലു കെട്ട് കൊട്ടാര മുറ്റത്ത്
ആഡംബരകാറിൽ അമർനാഥ് വന്നിറങ്ങി.. വാലു പോലെ ചില അനുയായികളും. “ആ അമർനാഥ് വരൂ..”
ഇറയത്തുണ്ടായിരുന്ന വലിയ വർമ്മ ക്ഷണിച്ചു.. വലിയ വർമ്മ അകത്തേക്ക് നടന്നു ..
പിന്നാലെ അമർനാഥും. അകത്തെ സോഫയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അനർനാഥ്.. “അഞ്ചലി എത്തിയില്ലെ”?..
അമർനാഥിന്റെ ചോദ്യം.. ” […]

Continue reading

സൂര്യ വംശം 1 [സാദിഖ് അലി]

സൂര്യ വംശം 1 Sooryavamsham Part 1 | Author : Sadiq Ali ജനുവരി 2018 ബാംഗ്ലൂർ
നഗരം… ‘യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്, ബാംഗ്ലൂർ നിന്നും തൃശൂർ ലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന ബസ്
അൽപ്പസമയത്തിനകം മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ‌ എത്തിച്ചേരുന്നതാണു.’ വെയ്റ്റിങ് റൂമിലെ
കസേരയിൽ എന്തൊ ആലോച്ചിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്ന അഞ്ചലി , ആ ശബ്ദം കേട്ട്
ചെറുതായൊന്ന് ഞെട്ടി… ഒരു ദീർഘനിശ്വാസം പുറപ്പെടുവിച്ച് അവൾ തന്റെ ബാഗുമെടുത്ത്
നടന്നു.. അവൾ നടന്ന് മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ എത്തി.. “ശൊ.. വന്നില്ലെ ഇനിയും”.. […]

Continue reading

സൂര്യ വംശം 1 [സാദിഖ് അലി]

സൂര്യ വംശം 1 Sooryavamsham Part 1 | Author : Sadiq Ali ജനുവരി 2018 ബാംഗ്ലൂർ നഗരം… ‘യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്, ബാംഗ്ലൂർ നിന്നും തൃശൂർ ലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന ബസ് അൽപ്പസമയത്തിനകം മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ‌ എത്തിച്ചേരുന്നതാണു.’ വെയ്റ്റിങ് റൂമിലെ കസേരയിൽ എന്തൊ ആലോച്ചിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്ന അഞ്ചലി , ആ ശബ്ദം കേട്ട് ചെറുതായൊന്ന് ഞെട്ടി… ഒരു ദീർഘനിശ്വാസം പുറപ്പെടുവിച്ച് അവൾ തന്റെ ബാഗുമെടുത്ത് നടന്നു.. അവൾ നടന്ന് മൂന്നാം ട്രാക്കിൽ എത്തി.. “ശൊ.. വന്നില്ലെ ഇനിയും”.. […]

Continue reading

ഹറാമ്പിറപ്പിനെ പ്രണയിച്ച തൊട്ടാവാടി 8 [സാദിഖ് അലി] [Climax]

ഹറാമ്പിറപ്പിനെ പ്രണയിച്ച തൊട്ടാവാടി 8 Harambirappine Pranayicha Thottavaadi Part
8 | Author : Sadiq Ali Previous Parts   ഞാനും വല്ലിപ്പയും വിനോദും ഒരു
സായാഹ്നമദ്യസേവാസമയം..ഞാനറിഞ്ഞ സത്യങ്ങളും വസ്തുതകളും അവരുമായി സംസാരിച്ചു..
എല്ലാകേട്ട് കഴിഞ്ഞ് വല്ലിപ്പയെന്നോട്.. “അൻവറെ, സാജിതാനെ അപായപെടുത്താൻ
ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ കാരണമെന്താണു”? ” അതാണു അറിയേണ്ടത്… അത് അവനെകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ
പറയിക്കും..”. ഞാൻ പറുപടി പറഞ്ഞു.. “ഉം.”. വല്ലിപ്പയൊന്ന് മൂളി.. ” നാളെ കഴിഞ്ഞ്
ടൂർ പരിപാടിയില്ലെ സ്കൂളിൽ”?.. വിനോദ് […]

Continue reading

ഹറാമ്പിറപ്പിനെ പ്രണയിച്ച തൊട്ടാവാടി 8 [സാദിഖ് അലി] [Climax]

ഹറാമ്പിറപ്പിനെ പ്രണയിച്ച തൊട്ടാവാടി 8 Harambirappine Pranayicha Thottavaadi Part 8 | Author : Sadiq Ali Previous Parts   ഞാനും വല്ലിപ്പയും വിനോദും ഒരു സായാഹ്നമദ്യസേവാസമയം..ഞാനറിഞ്ഞ സത്യങ്ങളും വസ്തുതകളും അവരുമായി സംസാരിച്ചു.. എല്ലാകേട്ട് കഴിഞ്ഞ് വല്ലിപ്പയെന്നോട്.. “അൻവറെ, സാജിതാനെ അപായപെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ കാരണമെന്താണു”? ” അതാണു അറിയേണ്ടത്… അത് അവനെകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയിക്കും..”. ഞാൻ പറുപടി പറഞ്ഞു.. “ഉം.”. വല്ലിപ്പയൊന്ന് മൂളി.. ” നാളെ കഴിഞ്ഞ് ടൂർ പരിപാടിയില്ലെ സ്കൂളിൽ”?.. വിനോദ് […]

Continue reading

ഹറാമ്പിറപ്പിനെ പ്രണയിച്ച തൊട്ടാവാടി 7 [സാദിഖ് അലി]

ഹറാമ്പിറപ്പിനെ പ്രണയിച്ച തൊട്ടാവാടി 7 Harambirappine Pranayicha Thottavaadi Part 7 | Author : Sadiq Ali Previous Parts   തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലെ വലിയ‌‌ സ്ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ന്യൂസിനു മുമ്പിൽ അക്ഷമയോടെയിരിക്കുന്ന ഞാനടക്കമുള്ള പാർട്ടീ നേതാക്കളും അണികളും‌ … ഫലം മാറിമറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു.. മൽസര രംഗത്ത് അഞ്ച് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ. സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തമ്മിലായിരുന്നില്ല മത്സരം മറിച്ച് കേരളത്തിലെ രണ്ട് വലിയ രാഷ്ട്രീയ‌ പാർട്ടികൾ തമ്മിലായിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥി കളും ചിത്രത്തിലേയില്ലാത്ത പോലെയായിരുന്നു. മുൻ കാലങ്ങളിൽ […]

Continue reading