സുഖം

സുഖം പ്രിയ കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് …. ഞാനിതെഴുതുന്നത്എന്‍റെ സ്വന്തം കഥയാണ് .. ഞാനുമെന്‍റെ അനിയത്തിയും തമ്മില്‍ നടന്ന കാമവിളയാട്ടങ്ങളാണ് നിങ്ങളറിയാന്‍ പോകുന്നത്.ഇത് വായിച്ച് നിങ്ങള്‍ക്കിത് പോലുള്ളഅനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്കില്‍ പന്ക് വക്കൂ ….. തെക്കന്‍ കേരളത്തിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ താമസം …അഛ്ഛന്‍ അമ്മ ഞാന്‍അനിയത്തി ഇതാണ് കുടുംബം..സംഭവം ഭനടക്കുംപോ എനിക്ക് 10 അനിയത്തിക്ക് 6 വയസ്സാണുള്ളത് …എനിക്ക് ഒരു 7 or 8 വയസ്സ് മുതല്‍ എന്‍റെ അണ്ടിയുമായി നല്ല ബന്ധമാണുള്ളത് ..ചെറുപ്പം മുതലേ അണ്ടി പിടിച്ച് മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും […]

Continue reading