അമ്മ എന്റെ(കളി)തോഴി

അമ്മ എന്റെ(കളി)തോഴി Amma Ente Kali Thozhi – BY:സേനപതി വിനയൻ@Muthuchippi.net
ഏലവും  കാപ്പിയും റബറും കോടമഞ്ഞും
 മുന്നാറും മീശപുലിമലയും ഉള്ള എന്റെ നാട് അല്ല ഞങ്ങളുടെ നാട് ഇടുക്കി  
 മൂലമറ്റം മുതൽ തൊടുപുഴ വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന  റോഡിൽ മുട്ടത്തിനു ഇടക്കാണ് എന്റെ
വീട് ഞാൻ രതീഷ്  19 വയസു പ്രായം  എനിക്കൊരു ചേച്ചി രതി
 22 വയസു അച്ഛൻ സുധാകരൻ ഗൾഫിൽ  പോയിട്ട് അധികം നാളായില്ല ‘അമ്മ വിമല 41
വയസ് എന്റെ കളികുട്ടുകരി എന്റെ വീട്ടിൽ
3g കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന പാലായിലെ കോളേജിൽ നിന്നാണ് ഏതെഴുതന്നത്
ആറുമാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അച്ഛൻ ആദ്യമായി നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു സ്മാർട്ഫോൺ കൊണ്ട് വന്നു
 അതിൽ പിന്നെ എന്റെ ജീവിതം അതിൽ തന്നെയായി
 വീട്ടിൽ നെറ്റിന് പ്രേശ്നമായത് കൊണ്ട് അധികം കളികൾ ഫോണിൽ നടന്നില്ല എന്റെ നല്ല കാലം വന്നത് കോളേജ് ജീവിതം തുടങ്ങിയ ശേഷം ആണ്
. കോളേജിൽ എത്തിയ ശേഷം ഞാൻ ആദ്യമായി
 തപ്പിനോക്കിയത് കമ്പി വീഡിയോസ് ആണ് അങ്ങേനെ എനിക്ക് മുന്നിൽ xvideos എന്ന സൈറ്റ് തുറന്നു വന്നു അതിൽ നിന്നും ഉള്ള വിഡിയോയിൽ എന്റെ വാണമടി തുടങ്ങി ഒരിക്കൽ അതിൽ incest കളികൾ കണ്ടു ഞാൻ കോരിത്തരിച്ചു
 ഹെഡ്‍ഫോണിൽ ഓ ഫക്ക് മൈ സൺ  യാ ..യാ.  ഫക്ക്
.. കം ഇൻ മൈ പുസി….. ഇമ്മാതിരി വർത്തമാനം കേട്ട് എന്റെ കുണ്ണ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു
 അങ്ങേനെ incest എന്റെ ഇഷ്ട്ട വീഡിയോസ് ആയി മാറി
ഒരിക്കൽ ഞാൻ ചുമ്മാ incest കഥകൾ തപ്പി നോക്കി എന്റെ മുന്നിൽ കമ്പികുട്ടൻ. നെറ് അതിന്റെ ജാലകങ്ങൾ തുറന്നിട്ടു അതിലുള്ള എല്ല കമ്പികഥകളും ഞാൻ വായിച്ചു എന്നാലും എനിക്കു ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അമ്മയും മോനും കളി തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പ് കാരോട്
ഇ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
ഇനി അമ്മ എങ്ങെനെ എന്റെകളികുട്ടുകരിയായി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ.കമ്പികുട്ടനിലുള്ള
കമ്പികഥകളും മറ്റും വായിച്ചു ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ വളച്ചു ശെരിക്കും അമ്മ എന്നെയാണോ വളച്ചത് എന്ന് എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ട്

Continue reading

അമ്മ എന്റെ(കളി)തോഴി

അമ്മ എന്റെ(കളി)തോഴി Amma Ente Kali Thozhi – BY:സേനപതി വിനയൻ@kambikuttan.net ഏലവും  കാപ്പിയും റബറും കോടമഞ്ഞും  മുന്നാറും മീശപുലിമലയും ഉള്ള എന്റെ നാട് അല്ല ഞങ്ങളുടെ നാട് ഇടുക്കി    മൂലമറ്റം മുതൽ തൊടുപുഴ വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന  റോഡിൽ മുട്ടത്തിനു ഇടക്കാണ് എന്റെ വീട് ഞാൻ രതീഷ്  19 വയസു പ്രായം  എനിക്കൊരു ചേച്ചി രതി  22 വയസു അച്ഛൻ സുധാകരൻ ഗൾഫിൽ  പോയിട്ട് അധികം നാളായില്ല ‘അമ്മ വിമല 41 വയസ് എന്റെ കളികുട്ടുകരി എന്റെ വീട്ടിൽ 3g കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന പാലായിലെ കോളേജിൽ നിന്നാണ് ഏതെഴുതന്നത് ആറുമാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അച്ഛൻ ആദ്യമായി നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു സ്മാർട്ഫോൺ കൊണ്ട് വന്നു  അതിൽ പിന്നെ എന്റെ ജീവിതം അതിൽ തന്നെയായി  വീട്ടിൽ നെറ്റിന് പ്രേശ്നമായത് കൊണ്ട് അധികം കളികൾ ഫോണിൽ നടന്നില്ല എന്റെ നല്ല കാലം വന്നത് കോളേജ് ജീവിതം തുടങ്ങിയ ശേഷം ആണ് . കോളേജിൽ എത്തിയ ശേഷം ഞാൻ ആദ്യമായി  തപ്പിനോക്കിയത് കമ്പി വീഡിയോസ് ആണ് അങ്ങേനെ എനിക്ക് മുന്നിൽ xvideos എന്ന സൈറ്റ് തുറന്നു വന്നു അതിൽ നിന്നും ഉള്ള വിഡിയോയിൽ എന്റെ വാണമടി തുടങ്ങി ഒരിക്കൽ അതിൽ incest കളികൾ കണ്ടു ഞാൻ കോരിത്തരിച്ചു  ഹെഡ്‍ഫോണിൽ ഓ ഫക്ക് മൈ സൺ  യാ ..യാ.  ഫക്ക് .. കം ഇൻ മൈ പുസി….. ഇമ്മാതിരി വർത്തമാനം കേട്ട് എന്റെ കുണ്ണ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു  അങ്ങേനെ incest എന്റെ ഇഷ്ട്ട വീഡിയോസ് ആയി മാറി ഒരിക്കൽ ഞാൻ ചുമ്മാ incest കഥകൾ തപ്പി നോക്കി എന്റെ മുന്നിൽ കമ്പികുട്ടൻ. നെറ് അതിന്റെ ജാലകങ്ങൾ തുറന്നിട്ടു അതിലുള്ള എല്ല കമ്പികഥകളും ഞാൻ വായിച്ചു എന്നാലും എനിക്കു ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അമ്മയും മോനും കളി തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പ് കാരോട് ഇ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇനി അമ്മ എങ്ങെനെ എന്റെകളികുട്ടുകരിയായി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ.കമ്പികുട്ടനിലുള്ള കമ്പികഥകളും മറ്റും വായിച്ചു ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ വളച്ചു ശെരിക്കും അമ്മ എന്നെയാണോ വളച്ചത് എന്ന് എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ട്

Continue reading