വേണിയുടെ രംഗീല [II] [veni’s colorfulness] [കൊമ്പൻ] [സേതുരാമൻ]

വേണിയുടെ രംഗീല 2 Veniyude Rangaleela Part 2| Authors : Komban, Sethuraman Previous Part   കഥയിവിടെ തീരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ കഥയിൽ വിമർശനം നൽകിയ വായനക്കാർക്ക് നന്ദി. ഒരു ഒമ്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ബ്രെഡിനിടയില്‍ വച്ച് സാവധാനം ഞാൻ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി . സംഭവിച്ച്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍, ചിന്തകള്‍ക്ക് കടിഞ്ഞാണിട്ടു കൊണ്ട് അയവിറക്കി. ഇംപള്‍സിവ് ആണ് അവള്‍, വേണി. പെട്ടന്ന് ദേഷ്യം വരും, ചെറിയ കാര്യങ്ങളില്‍ സന്തോഷിക്കുകയും പൊട്ടിക്കരയുകയും ചെയ്യും, ഇത്തരുണത്തില്‍ ഒരു ആവേശത്തിന്റെ പുറത്താണോ എന്നെ […]

Continue reading

വേണിയുടെ രംഗീല [veni’s colorfulness] [കൊമ്പൻ] [സേതുരാമൻ]

വേണിയുടെ രംഗീല Veniyude Rangaleela | Authors : Komban, Sethuraman പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളെ അടിസ്‌ഥാനമാക്കി കഥകളെഴുതുമ്പോ പലപ്പോഴും അതെങ്ങനെ ആളുകളെടുക്കുമെന്നു ഞാനാലോചിക്കാറുണ്ട്. സൈറ്റിലെ ഒരു വായനക്കാരിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് ഈ കഥ ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം മുൻപ് എഴുതി തുടങ്ങിയത്. പക്ഷെ പിന്നീട് പല കാരണം കൊണ്ടത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയി. സേതുരാമൻ എന്ന പേര്ക, മന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കഥ തുടരാൻ താത്പര്യമെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ, ഒത്തിരി സന്തോഷം. അങ്ങനെ […]

Continue reading

ബോട്സ്വാന [സേതുരാമൻ]

ബോട്സ്വാന Botswana | Author : Sethuraman പ്രിയപ്പെട്ട വായനക്കാരെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ
വായിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചതു തന്നെയാണ്. നാലു
വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും അതെല്ലാമെന്റെ മനസ്സിൽ ഇന്നലെ നടന്നതുപോലെ
വ്യക്തമായി തെളിഞ്ഞു നിൽപ്പുണ്ട്. വിവരണതിനുമുന്പ് ഞാൻ ഞങ്ങളെപ്പറ്റി ആദ്യം
പറയട്ടെ. എന്റെ പേര് സേതുരാമൻ, 5’10” ഉയരം 75kg തുക്കം 41വയസ്സ്. ഭാര്യ
കാമിനിയാവട്ടെ 37വയസ്സും 516″ഉയരവും 65kg തൂക്കവുമുള്ള നല്ല ഒത്ത ഒരു തരുണീമണിയാണ്.
ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ ഏറെ […]

Continue reading

ബോട്സ്വാന [സേതുരാമൻ]

ബോട്സ്വാന Botswana | Author : Sethuraman പ്രിയപ്പെട്ട വായനക്കാരെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വായിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചതു തന്നെയാണ്. നാലു വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും അതെല്ലാമെന്റെ മനസ്സിൽ ഇന്നലെ നടന്നതുപോലെ വ്യക്തമായി തെളിഞ്ഞു നിൽപ്പുണ്ട്. വിവരണതിനുമുന്പ് ഞാൻ ഞങ്ങളെപ്പറ്റി ആദ്യം പറയട്ടെ. എന്റെ പേര് സേതുരാമൻ, 5’10” ഉയരം 75kg തുക്കം 41വയസ്സ്. ഭാര്യ കാമിനിയാവട്ടെ 37വയസ്സും 516″ഉയരവും 65kg തൂക്കവുമുള്ള നല്ല ഒത്ത ഒരു തരുണീമണിയാണ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ ഏറെ […]

Continue reading