ജീവിതം മാറ്റിയ കൂട്ടുകാരി 2 [Shanifa]

ജീവിതം മാറ്റിയ കൂട്ടുകാരി 2 Jeevitham Mattiya Koottukaari 2 | Author : Shanifa | Previous Part   അവളുടെ ഇക്കാ റിയാസ് ആണെന്ന് സങ്കൽപിക്കാൻ.. അവൾ അറിയാതെ അവളുടെ ഇക്കാ എന്റെ റൂമിൽ വന്നു എന്റെ അടുത്തിരിക്കുവാണെന്ന് സങ്കൽപിക്കാൻ.. അവൾ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് രോമാഞ്ചം ഉണ്ടായിരുന്നു.. എന്നിട്ടും ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു.. നീ എന്തുവാ ഈ പറയുന്നതെന്ന്.. അവൾ എന്റെ അടുത്ത വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ റിയാസ.. അൻസില അറിയരുത്.. […]

Continue reading

ജീവിതം മാറ്റിയ കൂട്ടുകാരി [Shanifa]

ജീവിതം മാറ്റിയ കൂട്ടുകാരി Jeevitham Mattiya Koottukaari | Author : Shanifa   ജീവിതം മാറ്റിയ കൂട്ടുകാരി.. എന്റെ പേര് ഷാനിഫ.. 27 വയസ്സ്.. ഞാനും ഹസ്ബൻഡും 2 കുട്ടികളും അടങ്ങുന്നതാണ് എന്റെ കുടുംബം.. ഹസ്ബൻഡ് ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ മാനേജർ ആണ്.. ഞാൻ പി. എസ്. ഇ എക്സാം ഒക്കെ എഴുതുന്നുണ്ട്.. ഒരിക്കൽ പി. എസ്. ഇ .എക്സാം നു പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായ എന്റെ അനുഭവമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.. എക്സാം നടക്കുന്നത് […]

Continue reading