അഞ്ജു എന്ന ഭാര്യ അഥവാ കളി കൂട്ടുകാരി 7 [Harikrishnan]

അഞ്ജു എന്ന ഭാര്യ അഥവാ കളി കൂട്ടുകാരി 7 Anju Enna Bharya Adhava Kalikkuttukaari Part 7 | Author : Harikrishnan  [Previous Parts] കഥ ഒരു തുടർക്കഥ ആയതുകൊണ്ട് ദയവായി പുതിയ വായനക്കാർ മുൻഭാഗങ്ങൾ വായിച്ച ശേഷം ഇത് വായിക്കുന്നതാകും ഉചിതം .   വിരിച്ചിട്ട ഈറൻ മുടിയിൽ അഞ്ജു അതി സുന്ദരിയായി ജെയിസണ് തോന്നി. അവളുടെ ഈറൻ മുടി അവൾക്ക് വശ്യമായി ഒരു സൗന്ദര്യം നല്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് അവന്റെ മാത്രം തോന്നൽ […]

Continue reading

അഞ്ജു എന്ന ഭാര്യ അഥവാ കളി കൂട്ടുകാരി 6 [Harikrishnan]

അഞ്ജു എന്ന ഭാര്യ അഥവാ കളി കൂട്ടുകാരി 6 Anju Enna Bharya Adhava Kalikkuttukaari Part 6 | Author : Harikrishnan | Previous Par കഥ ഒരു തുടർക്കഥ ആയതുകൊണ്ട് ദയവായി പുതിയ വായനക്കാർ മുൻഭാഗങ്ങൾ വായിച്ച ശേഷം ഇത് വായിക്കുന്നതാകും ഉചിതം . രാത്രിയിൽനിന്നും പുലർച്ചയിലേക്ക് നീണ്ട കളിയുടെയും കഴിച്ചു തീർത്ത മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയും രണ്ടാളെയും നീണ്ട ഉറക്കത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടു.  നീണ്ട ഫോൺ ബെൽ കേട്ടാണ് ജെയിസൺ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നുണർന്നത്. ഫോൺ […]

Continue reading

അഞ്ജു എന്ന ഭാര്യ അഥവാ കളി കൂട്ടുകാരി 5 [Harikrishnan]

അഞ്ജു എന്ന ഭാര്യ അഥവാ കളി കൂട്ടുകാരി 5 Anju Enna Bharya Adhava Kalikkuttukaari Part 5 | Author : Harikrishnan | Previous Parts കഥ ഒരു തുടർക്കഥ ആയതുകൊണ്ട് ദയവായി പുതിയ വായനക്കാർ മുൻഭാഗങ്ങൾ വായിച്ച ശേഷം ഇത് വായിക്കുന്നതാകും ഉചിതം .     അവൻ   ഹട്ടിനുളിലേക്ക്  കടന്നപ്പോൾ  , കറുത്ത ബ്രായും പാന്റിയും ഇട്ടു അഞ്ചു വാഷ്‌ബേസിനരികിലുള്ള കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കി ഒരുങ്ങുകയാണ്.   ” നീ ഡോർ ലോക്ക് […]

Continue reading

അഞ്ജു എന്ന ഭാര്യ അഥവാ കളി കൂട്ടുകാരി 4 [Harikrishnan]

അഞ്ജു എന്ന ഭാര്യ അഥവാ കളി കൂട്ടുകാരി 4 Anju Enna Bharya Adhava Kalikkuttukaari Part 4 | Author : Harikrishnan | Previous Part കഥ ഒരു തുടർക്കഥ ആയതുകൊണ്ട് ദയവായി പുതിയ വായനക്കാർ മുൻഭാഗങ്ങൾ വായിച്ച ശേഷം ഇത് വായിക്കുന്നതാകും ഉചിതം .   അഞ്ജു സിറ്റ് ഔട്ടിന്റെ  പടികൾ കേറുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു ” ‘അമ്മ അടുക്കളയിൽ ആയിരിക്കണെ ദൈവമേ ” അല്ലേൽ  ടി ഷിർട്ടിലെ കറ  കണ്ണിൽ പെട്ടാലോ , […]

Continue reading

എന്‍റെ ജ്യോതിയും നിഖിലും 8 [Anup]

എന്‍റെ ജ്യോതിയും നിഖിലും 8 Ente Jyothiyum Nikhilum Part 8 | Author : Anup
| Previous Parts ഉറങ്ങാന്‍ താമസ്സിച്ചെങ്കിലും നേരത്തേ ഉണര്‍ന്നു. സ്ഥിരം
ശീലങ്ങള്‍ മാറില്ലല്ലോ? ജ്യോതിയും നിഖിലും നല്ല ഉറക്കം. ഉണര്‍ത്തേണ്ട എന്നു
തീരുമാനിച്ചു. നല്ല ക്ഷീണം കാണും. പിന്നെ ഇന്നല്ലേ കലാശക്കൊട്ട്? പരമാവധി ഊര്‍ജ്യം
സംഭരിക്കട്ടെ രണ്ടാളും.. ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് പുറത്തു നിന്നും വാങ്ങുവാന്‍ ഞാന്‍
തീരുമാനിച്ചു. പത്തുമിനിറ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്‌താല്‍ ഒരു മദിരാശി ഹോട്ടല്‍ ഉണ്ട്. നല്ല
രസികന്‍ […]

Continue reading

എന്‍റെ ജ്യോതിയും നിഖിലും 8 [Anup]

എന്‍റെ ജ്യോതിയും നിഖിലും 8 Ente Jyothiyum Nikhilum Part 8 | Author : Anup | Previous Parts ഉറങ്ങാന്‍ താമസ്സിച്ചെങ്കിലും നേരത്തേ ഉണര്‍ന്നു. സ്ഥിരം ശീലങ്ങള്‍ മാറില്ലല്ലോ? ജ്യോതിയും നിഖിലും നല്ല ഉറക്കം. ഉണര്‍ത്തേണ്ട എന്നു തീരുമാനിച്ചു. നല്ല ക്ഷീണം കാണും. പിന്നെ ഇന്നല്ലേ കലാശക്കൊട്ട്? പരമാവധി ഊര്‍ജ്യം സംഭരിക്കട്ടെ രണ്ടാളും.. ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് പുറത്തു നിന്നും വാങ്ങുവാന്‍ ഞാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. പത്തുമിനിറ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്‌താല്‍ ഒരു മദിരാശി ഹോട്ടല്‍ ഉണ്ട്. നല്ല രസികന്‍ […]

Continue reading