ഞാനും എന്റെ ലിജി ചേച്ചിയും 2 [Shine]

ഞാനും എന്റെ ലിജി ചേച്ചിയും 2 Njaanum Ente Liji Chechiyum Part 2 | Author : Shine
| Previous Part   ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് കാമഭ്രാന്തു മൂത്ത എന്റെയും ലിജി
ചേച്ചിയുടെയും കഥയുടെ ഭാഗമാണ്. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന അല്ലെങ്കിൽ
നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ കഥ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപെടണം എന്നില്ല. എനിക്ക് ഇവിടെ കഥ
എഴുതി ശീലം ഇല്ല ഇതാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ കഥ. ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം ഞാനും ചേച്ചിയും അല്ലാതെ
മറ്റൊരാൾക്ക്‌ […]

Continue reading

ഞാനും എന്റെ ലിജി ചേച്ചിയും 2 [Shine]

ഞാനും എന്റെ ലിജി ചേച്ചിയും 2 Njaanum Ente Liji Chechiyum Part 2 | Author : Shine | Previous Part   ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് കാമഭ്രാന്തു മൂത്ത എന്റെയും ലിജി ചേച്ചിയുടെയും കഥയുടെ ഭാഗമാണ്. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന അല്ലെങ്കിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ കഥ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപെടണം എന്നില്ല. എനിക്ക് ഇവിടെ കഥ എഴുതി ശീലം ഇല്ല ഇതാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ കഥ. ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം ഞാനും ചേച്ചിയും അല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്ക്‌ […]

Continue reading

ഞാനും എന്റെ ലിജി ചേച്ചിയും [Shine]

ഞാനും എന്റെ ലിജി ചേച്ചിയും Njaanum Ente Liji Chechiyum | Author : Shine   എന്റെ
പേര് ഷൈൻ ഇടുക്കി ആണു വീട് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുക ആണു എന്റെ വീട്ടിൽ വാടകക്ക് 
താമസിക്കാൻ വന്ന  എന്റെ അകന്ന ബന്ധത്തിൽ ഉള്ള  ഒരു  ചേച്ചിയും ചേട്ടനും ആയിരുന്നു
ലിജി & അനീഷ്. അവര്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാൻ കുറെ വൈകി.  കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് 10 കൊല്ലം 
കഴിഞ്ഞാണ് ഒരു തല തെറിച്ച ഒരു  ആണ് കുട്ടി […]

Continue reading

ഞാനും എന്റെ ലിജി ചേച്ചിയും [Shine]

ഞാനും എന്റെ ലിജി ചേച്ചിയും Njaanum Ente Liji Chechiyum | Author : Shine   എന്റെ പേര് ഷൈൻ ഇടുക്കി ആണു വീട് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുക ആണു എന്റെ വീട്ടിൽ വാടകക്ക്  താമസിക്കാൻ വന്ന  എന്റെ അകന്ന ബന്ധത്തിൽ ഉള്ള  ഒരു  ചേച്ചിയും ചേട്ടനും ആയിരുന്നു ലിജി & അനീഷ്. അവര്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാൻ കുറെ വൈകി.  കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് 10 കൊല്ലം  കഴിഞ്ഞാണ് ഒരു തല തെറിച്ച ഒരു  ആണ് കുട്ടി […]

Continue reading

ലജിതമ്മയുടെ നൃത്തം

ലജിതമ്മയുടെ നൃത്തം Lajithammayude Nritham Kambikatha BY:ഷൈന്‍ | കമ്പികുട്ടന്‍
.നെറ്റ് മകന്‍, ഷൈനിനെ നൃത്തം പഠിപ്പിക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹം അമ്മ ലജിതയ്ക്കു തോന്നി.
അവര്‍ പണ്ടു നൃത്തം ചെയ്യുമായിരുന്നു. കല്യാണത്തിനുശേഷമില്ല. മകന് അതില്‍
കഴിവുണ്ടെന്നു തോന്നിയപ്പോള്‍ ലജിത ഒരു നൃത്താദ്ധ്യാപകനെ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തി.
ജിതിൻ. വീട്ടില്‍ വന്നു പഠിപ്പിക്കും. ഹസ്ബന്‍ഡ് സ്ഥലത്തില്ലാത്തതിനാല്‍ അതാണു
സൗകര്യം. അങ്ങിനെ ജിതിൻ വീട്ടില്‍ മകനെ ഡാന്‍സ് പഠിപ്പിക്കാന്‍ വരാന്‍ തുടങ്ങി.
ജീവനെ നാട്ടുകാര്‍ക്കൊക്കെ അറിയാം. നൃത്താദ്ധ്യാപകനായതിനാലും അല്‍പം സ്ത്രൈണതയോടെ
നടക്കുന്നതിനാലും ആള്‍ […]

Continue reading

ലജിതമ്മയുടെ നൃത്തം

ലജിതമ്മയുടെ നൃത്തം Lajithammayude Nritham Kambikatha BY:ഷൈന്‍ | കമ്പികുട്ടന്‍ .നെറ്റ് മകന്‍, ഷൈനിനെ നൃത്തം പഠിപ്പിക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹം അമ്മ ലജിതയ്ക്കു തോന്നി. അവര്‍ പണ്ടു നൃത്തം ചെയ്യുമായിരുന്നു. കല്യാണത്തിനുശേഷമില്ല. മകന് അതില്‍ കഴിവുണ്ടെന്നു തോന്നിയപ്പോള്‍ ലജിത ഒരു നൃത്താദ്ധ്യാപകനെ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തി. ജിതിൻ. വീട്ടില്‍ വന്നു പഠിപ്പിക്കും. ഹസ്ബന്‍ഡ് സ്ഥലത്തില്ലാത്തതിനാല്‍ അതാണു സൗകര്യം. അങ്ങിനെ ജിതിൻ വീട്ടില്‍ മകനെ ഡാന്‍സ് പഠിപ്പിക്കാന്‍ വരാന്‍ തുടങ്ങി. ജീവനെ നാട്ടുകാര്‍ക്കൊക്കെ അറിയാം. നൃത്താദ്ധ്യാപകനായതിനാലും അല്‍പം സ്ത്രൈണതയോടെ നടക്കുന്നതിനാലും ആള്‍ […]

Continue reading