തത്തമ്മയുടെ അന്ത്യം…

          തത്തമ്മയുടെ അന്ത്യം…. By : സിമിജോൺ… (ഈ ജോക്ക് പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം…
ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ആരും കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്… ????????????. )
കുളിച്ചുക്കൊണ്ടിരുന്ന അപ്പൂപ്പനെ നോക്കിയപ്പോൾ… യാദൃശ്ചികമായാണ്…,നാലു വയസ്സുള്ള
ടുട്ടു അപ്പൂപ്പന്റെ സാമാനം കാണുന്നത്… ചെറിയ തോർത്തിനിടയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് തല
ഇട്ടു തൂങ്ങി ആടുകയാണ് അപ്പൂപ്പന്റെ മുഴുത്ത കുട്ടനും.. അതിന്റെ താഴേ.. അസാമാന്യ
വലിപ്പമുള്ള തൂങ്ങുന്ന കൊട്ടകളും… നിഷ്കളങ്കനായ ടുട്ടുവിനു അത് എന്താണെന്നു
മനസ്സിലായില്ല… നാലു വയസല്ലേ ഉള്ളൂ.. […]

Continue reading

തത്തമ്മയുടെ അന്ത്യം…

          തത്തമ്മയുടെ അന്ത്യം…. By : സിമിജോൺ… (ഈ ജോക്ക് പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം… ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ആരും കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്… ????????????. ) കുളിച്ചുക്കൊണ്ടിരുന്ന അപ്പൂപ്പനെ നോക്കിയപ്പോൾ… യാദൃശ്ചികമായാണ്…,നാലു വയസ്സുള്ള ടുട്ടു അപ്പൂപ്പന്റെ സാമാനം കാണുന്നത്… ചെറിയ തോർത്തിനിടയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് തല ഇട്ടു തൂങ്ങി ആടുകയാണ് അപ്പൂപ്പന്റെ മുഴുത്ത കുട്ടനും.. അതിന്റെ താഴേ.. അസാമാന്യ വലിപ്പമുള്ള തൂങ്ങുന്ന കൊട്ടകളും… നിഷ്കളങ്കനായ ടുട്ടുവിനു അത് എന്താണെന്നു മനസ്സിലായില്ല… നാലു വയസല്ലേ ഉള്ളൂ.. […]

Continue reading

കുട… (simijohn)

                                    ☂☂☂കുട… ☔☔☔ bY:SiMiJoHN മഴയുള്ള ഒരു ദിവസം
സോമൻ ബസ്സിൽ കയറി.. നല്ല തിരക്ക്… രണ്ടു മൂന്നു സ്റ്റോപ്പ്‌ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരക്ക്
കൂടി… സോമന്റെ മുന്നിലൊരു ചേച്ചി വന്നു നിന്നു…. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു ;””എടാ നായിന്റെ
മോനേ…. നിനക്കുമില്ലേ…, അമ്മേം പെങ്ങന്മാരും… ?”””- എന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ട് ചേച്ചി
സോമന്റെ കരണകുറ്റിക്ക് ആഞ്ഞടിച്ചു… […]

Continue reading

കുട… (simijohn)

                                    ☂☂☂കുട… ☔☔☔ bY:SiMiJoHN മഴയുള്ള ഒരു ദിവസം സോമൻ ബസ്സിൽ കയറി.. നല്ല തിരക്ക്… രണ്ടു മൂന്നു സ്റ്റോപ്പ്‌ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരക്ക് കൂടി… സോമന്റെ മുന്നിലൊരു ചേച്ചി വന്നു നിന്നു…. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു ;””എടാ നായിന്റെ മോനേ…. നിനക്കുമില്ലേ…, അമ്മേം പെങ്ങന്മാരും… ?”””- എന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ട് ചേച്ചി സോമന്റെ കരണകുറ്റിക്ക് ആഞ്ഞടിച്ചു… […]

Continue reading

കോളേജിലെ ഊമ്പല്‍ 3

കോളേജിലെ ഊമ്പല്‍ 3 Collegile Oombal Kambikatha Part-03 BY:SheRin Click here to
read from beginning ഞാന്‍ നോക്കുമ്പോള്‍ മേളിലെ ജനാല വഴി പരപ്പെട്ടില്‍ ആളുകള്‍
നില്‍ക്കുന്നു. സാധാരണ ആരും ഇല്ലാത്തതാണ്. സച്ചിന്‍ ഇതൊന്നും അറിയാതെ എന്റെ പൂറപ്പം
രസിച്ചു ചപ്പുവാന്‌ .. ഞാന്‍ അല്‍പ്പം ബലം ഉപയോഗിച്ച് അവനെ തള്ളി മാറ്റി. ഉടന്‍
അവന്‍ എണീറ്റ് എന്റെ മുകത്ത് നല്ല ശക്തിയില്‍ അടിച്ചു. എന്റെ കവിള്‍ പുകഞ്ഞു..
ഞാന്‍ അവനോട് കാര്യം പറഞ്ഞു.. […]

Continue reading

കോളേജിലെ ഊമ്പല്‍ 3

കോളേജിലെ ഊമ്പല്‍ 3 Collegile Oombal Kambikatha Part-03 BY:SheRin Click here to read from beginning ഞാന്‍ നോക്കുമ്പോള്‍ മേളിലെ ജനാല വഴി പരപ്പെട്ടില്‍ ആളുകള്‍ നില്‍ക്കുന്നു. സാധാരണ ആരും ഇല്ലാത്തതാണ്. സച്ചിന്‍ ഇതൊന്നും അറിയാതെ എന്റെ പൂറപ്പം രസിച്ചു ചപ്പുവാന്‌ .. ഞാന്‍ അല്‍പ്പം ബലം ഉപയോഗിച്ച് അവനെ തള്ളി മാറ്റി. ഉടന്‍ അവന്‍ എണീറ്റ് എന്റെ മുകത്ത് നല്ല ശക്തിയില്‍ അടിച്ചു. എന്റെ കവിള്‍ പുകഞ്ഞു.. ഞാന്‍ അവനോട് കാര്യം പറഞ്ഞു.. […]

Continue reading