കഴപ്പികളുടെ നാട്ടില്‍

കഴപ്പികളുടെ നാട്ടില്‍ നോവല്‍ ഭാഗം 1 KAZHAPPIKALUDE NATTIL KAMBI NOVEL PART-01
bY:SONA SREEDEV സുന്ദരമായിരുന്നു എന്റെ ഗ്രാമം. ഗ്രാമീണഭംഗി പതുക്കെ നാഗരികതയ്ക്ക്
വഴിമാറുന്നു. കവലയാണെങ്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഒരു കേന്ദ്രമായി മാറി.
ഏറ്റവും പുതിയതായി ഇന്നലെ കവലയില്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് കേണല്‍ കോശിയങ്കിളിന്റെ
മള്‍ട്ടിജിംനേഷ്യമാണ്. ഇവിടെ സ്ത്രീകള്‍ക്കും പ്രവേശനം ഉണ്ടെന്നതാണ് പ്രത്യേകത.
നാട് ഇത്രയേറെ പുരോഗമിച്ചിട്ടും ഇവിടുത്തെ ചെമ്മണ്‍ പാതകള്‍ക്ക് ഒരു മാറ്റവും
വന്നിട്ടില്ല. റോഡ് ടാര്‍ ചെയ്യുവാന്‍ പഞ്ചായത്ത് ഒരുങ്ങിയെങ്കിലും നാട്ടുകാര്‍ […]

Continue reading

കഴപ്പികളുടെ നാട്ടില്‍

കഴപ്പികളുടെ നാട്ടില്‍ നോവല്‍ ഭാഗം 1 KAZHAPPIKALUDE NATTIL KAMBI NOVEL PART-01 bY:SONA SREEDEV സുന്ദരമായിരുന്നു എന്റെ ഗ്രാമം. ഗ്രാമീണഭംഗി പതുക്കെ നാഗരികതയ്ക്ക് വഴിമാറുന്നു. കവലയാണെങ്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഒരു കേന്ദ്രമായി മാറി. ഏറ്റവും പുതിയതായി ഇന്നലെ കവലയില്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് കേണല്‍ കോശിയങ്കിളിന്റെ മള്‍ട്ടിജിംനേഷ്യമാണ്. ഇവിടെ സ്ത്രീകള്‍ക്കും പ്രവേശനം ഉണ്ടെന്നതാണ് പ്രത്യേകത. നാട് ഇത്രയേറെ പുരോഗമിച്ചിട്ടും ഇവിടുത്തെ ചെമ്മണ്‍ പാതകള്‍ക്ക് ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല. റോഡ് ടാര്‍ ചെയ്യുവാന്‍ പഞ്ചായത്ത് ഒരുങ്ങിയെങ്കിലും നാട്ടുകാര്‍ […]

Continue reading