വിരുദ്ധാനുരാഗം 2 [Soul Kisser]

വിരുദ്ധാനുരാഗം 2 Virudhanuragam Part 2 | Author : Soul Kisser | Previous Part അരയറ്റം വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ചേച്ചി കുളിക്കുന്നതും നോക്കി ഞാൻ നിന്നു.സോപ്പൊന്നും തേക്കാതെ ചേച്ചി വേഗം കുളിച്ച് കയറി തല തോർത്തി തുടങ്ങി.ചേച്ചിയുടെ ഷോർട്ട്സും ടി ഷർട്ടും നനഞ്ഞൊട്ടിയിരുന്നു.നനഞ്ഞ് വെള്ളം വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലുകളിലേക്കും വെളുത്ത, തടിച്ച തുടകളിലേക്കും പുറകിലെ തള്ളിച്ചയിലേക്കും എൻറെ നോട്ടം പോയി.ടീ ഷർട്ട് നനഞ്ഞൊട്ടി ചേച്ചിയുടെ ആകാര ഭംഗി കല്ലിൽ കൊത്തിയ ശിൽപം പോലെ വെളിവാക്കിയിരിക്കുന്നു.ചുണ്ടുകൾ കുറച്ചു […]

Continue reading

വിരുദ്ധാനുരാഗം [Soul Kisser]

വിരുദ്ധാനുരാഗം Virudhanuragam | Author : Soul Kisser എൻറെ പേര് അമൽ . വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും എൻറെ ചേച്ചിയുമാണുള്ളത്. അച്ഛനും അമ്മയും ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആണ്.ചേച്ചിയുടെ പേര് ജ്യോതിക.ഞാൻ ജ്യോതി ചേച്ചി എന്നു വിളിക്കും. ചേച്ചി എന്നേക്കാൾ 4 വയസിനു മൂത്തതാണ്. ഞാൻ b.com first year ഉം ചേച്ചി engineering pass out ആയും നിൽക്കുന്നു.എനിക്ക് engineering പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു വീട്ടുകാർ നിർബന്ധിച്ചിട്ടും.ഞാൻ അത്ര പഠിപ്പി ഒന്നും അല്ല. പക്ഷേ ചേച്ചി […]

Continue reading