സ്വപ്നലോകത്തെ സുന്ദരിമാർ 1 [Sreehari]

സ്വപ്നലോകത്തെ സുന്ദരിമാർ 1 Swapnalokathe Sundarimaar Part 1 | Author : Sreehari
  ഞാൻ ശ്രീഹരി. കണ്ടത് സ്വപ്നമാണെങ്കിലും അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ച പോലെ
തന്നെയായിരുന്നു എന്റെ അനുഭവം. ആദ്യകഥയാണേ, അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യണേ. ഞാൻ ഒരു
ഫോറെസ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. കർണാടകയിലെ ഒരു ഉൾപ്രദേശത്തേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം കിട്ടി
പോവുകയാണ്. ടൗണിൽ നിന്നും ഏറെ ദൂരെയാണ് ജോലി സ്ഥലം. ഞാൻ ടൗണിൽ എത്തി അടുത്ത് കണ്ട
ഒരു ചായക്കടയിൽ കയറി പോകേണ്ട സ്ഥലത്തേക്കുള്ള വഴി […]

Continue reading

സ്വപ്നലോകത്തെ സുന്ദരിമാർ 1 [Sreehari]

സ്വപ്നലോകത്തെ സുന്ദരിമാർ 1 Swapnalokathe Sundarimaar Part 1 | Author : Sreehari   ഞാൻ ശ്രീഹരി. കണ്ടത് സ്വപ്നമാണെങ്കിലും അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ച പോലെ തന്നെയായിരുന്നു എന്റെ അനുഭവം. ആദ്യകഥയാണേ, അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യണേ. ഞാൻ ഒരു ഫോറെസ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. കർണാടകയിലെ ഒരു ഉൾപ്രദേശത്തേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം കിട്ടി പോവുകയാണ്. ടൗണിൽ നിന്നും ഏറെ ദൂരെയാണ് ജോലി സ്ഥലം. ഞാൻ ടൗണിൽ എത്തി അടുത്ത് കണ്ട ഒരു ചായക്കടയിൽ കയറി പോകേണ്ട സ്ഥലത്തേക്കുള്ള വഴി […]

Continue reading

അയലത്തെ വാണാറാണി [Sreehari]

അയലത്തെ വാണാറാണി Ayalathe Vanaraani | Author : Sreehari   ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ടു തന്നെ അതികം എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന്നും എനിക്ക് ഇല്ല. ഈ കഥയിലെ നായികക്ക് വാക്കുകൊടുത്തിട്ടുള്ളതിനാൽ അവരുടെ പേരോ ചെറിയ പേടി ഉള്ളതിനനാൽ എന്റെ പേരോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. കഥയിലേക്ക് കിടക്കാം. എന്റെ വീടിന്റെ നേരെ മുന്നിൽ ആണ് നായികയുടെ വീട് . തീരെ തടിയില്ലാതെ മെലിഞ്ഞ ശരീരം അതുപോലെ തന്നെ മുലകളും നല്ല വലുതൊന്നും അല്ല, […]

Continue reading

അയലത്തെ വാണാറാണി [Sreehari]

അയലത്തെ വാണാറാണി Ayalathe Vanaraani | Author : Sreehari   ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ്
ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ടു തന്നെ അതികം എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന്നും എനിക്ക്
ഇല്ല. ഈ കഥയിലെ നായികക്ക് വാക്കുകൊടുത്തിട്ടുള്ളതിനാൽ അവരുടെ പേരോ ചെറിയ പേടി
ഉള്ളതിനനാൽ എന്റെ പേരോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. കഥയിലേക്ക് കിടക്കാം. എന്റെ വീടിന്റെ നേരെ
മുന്നിൽ ആണ് നായികയുടെ വീട് . തീരെ തടിയില്ലാതെ മെലിഞ്ഞ ശരീരം അതുപോലെ തന്നെ
മുലകളും നല്ല വലുതൊന്നും അല്ല, […]

Continue reading

എന്റെ ദയ അമ്മായി 2 [Sreehari]

എന്റെ ദയ അമ്മായി 2 Ente Daya ammayi Part 2 Author : Sreehari Previous Parts |
Part 1 |    ബാഗ് വച്ച് തിരിഞ്ഞ് നടന്ന് പോയ അമ്മായിയുടെ ചന്തികൾ ഇളക്കിയുള്ള
നടത്തം എന്നെ ശരിക്കും മത്ത് പിടിപ്പിച്ചു, ഞാനം ദയയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്തു,
ഇടയ്ക്ക് പിണക്കവും, ഇണക്കങ്ങളും ഉണ്ടായി, നിത്യയും, നീതുവുമായി ഞാൻ നല്ല
കമ്പനിയായി ദയയെ വളയക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി, അധികം
വിദ്യാസമ്പന്നരായ വരെ […]

Continue reading

എന്റെ ദയ അമ്മായി 2 [Sreehari]

എന്റെ ദയ അമ്മായി 2 Ente Daya ammayi Part 2 Author : Sreehari Previous Parts | Part 1 |    ബാഗ് വച്ച് തിരിഞ്ഞ് നടന്ന് പോയ അമ്മായിയുടെ ചന്തികൾ ഇളക്കിയുള്ള നടത്തം എന്നെ ശരിക്കും മത്ത് പിടിപ്പിച്ചു, ഞാനം ദയയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്തു, ഇടയ്ക്ക് പിണക്കവും, ഇണക്കങ്ങളും ഉണ്ടായി, നിത്യയും, നീതുവുമായി ഞാൻ നല്ല കമ്പനിയായി ദയയെ വളയക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി, അധികം വിദ്യാസമ്പന്നരായ വരെ […]

Continue reading

എന്റെ ദയ അമ്മായി [Sreehari]

എന്റെ ദയ അമ്മായി Ente Daya ammayi Author : Sreehari   ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ശ്രീഹരി, ശിഖ
ചേച്ചിയെ കളിച്ച കഥ ഞാൻ അയച്ചിരുന്നല്ലോ, അത് കഴിഞ്ഞ് ചേച്ചി ഭർത്താവിനോടൊപ്പം
ഗൾഫിലേക്ക് പോയി, അതിന് ശേഷം ചേച്ചിയെ പോലെയുള്ള ഒരു ചരക്കിനെ
കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് എപ്പോഴും മനസ്സ് മന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു……. ഒരു
ദിവസം വൈകുന്നേരം പതിവിലാതെയാണ്, അമ്മയുടെ ഏറ്റവും ഇളയ ആങ്ങളയായ സജീഷ് മാമൻ
വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് അവർ താമസിക്കുന്നത് തൃശ്ശൂരിലാണ്, സിറ്റിയിലൊന്നുമല്ല കെട്ടോ,
ഒരു […]

Continue reading

എന്റെ ദയ അമ്മായി [Sreehari]

എന്റെ ദയ അമ്മായി Ente Daya ammayi Author : Sreehari   ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ശ്രീഹരി, ശിഖ ചേച്ചിയെ കളിച്ച കഥ ഞാൻ അയച്ചിരുന്നല്ലോ, അത് കഴിഞ്ഞ് ചേച്ചി ഭർത്താവിനോടൊപ്പം ഗൾഫിലേക്ക് പോയി, അതിന് ശേഷം ചേച്ചിയെ പോലെയുള്ള ഒരു ചരക്കിനെ കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് എപ്പോഴും മനസ്സ് മന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു……. ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം പതിവിലാതെയാണ്, അമ്മയുടെ ഏറ്റവും ഇളയ ആങ്ങളയായ സജീഷ് മാമൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് അവർ താമസിക്കുന്നത് തൃശ്ശൂരിലാണ്, സിറ്റിയിലൊന്നുമല്ല കെട്ടോ, ഒരു […]

Continue reading

അയലത്തെ വീട്ടിലെ ശിഖ ചേച്ചി 10

അയലത്തെ വീട്ടിലെ ശിഖ ചേച്ചി  10 Ayalathe Veettile Shikha Chechi 10 bY SreeHari
| Previous Parts   ഫ്രണ്ട്സ് ഈ കഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ട് ഏകദേശം 1
വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ,ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും മുഴുമിക്കാറില്ല ഇതും അതേപോലെ ആക്കാൻ
താൽപര്യമില്ല,  അതിനാൽ ഈ കഥ മുഴുവിക്കാൻ തിരുമാനിച്ചു എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുമെന്ന്
വിചാരിക്കുന്നു ….. കഥയിലേക്ക് കടക്കാം                        […]

Continue reading

അയലത്തെ വീട്ടിലെ ശിഖ ചേച്ചി 10

അയലത്തെ വീട്ടിലെ ശിഖ ചേച്ചി  10 Ayalathe Veettile Shikha Chechi 10 bY SreeHari | Previous Parts   ഫ്രണ്ട്സ് ഈ കഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ട് ഏകദേശം 1 വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ,ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും മുഴുമിക്കാറില്ല ഇതും അതേപോലെ ആക്കാൻ താൽപര്യമില്ല,  അതിനാൽ ഈ കഥ മുഴുവിക്കാൻ തിരുമാനിച്ചു എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ….. കഥയിലേക്ക് കടക്കാം                        […]

Continue reading