ഞാൻ ഒരു വീട്ടമ്മ 13 [കളിപ്പാട്ടം] [sreelekha]

ഞാനൊരു വീട്ടമ്മ ഭാഗം -13 ( കളിപ്പാട്ടം ) Njan Oru Veettamma 13 Kalippattam |
Author : SREELEKHA  PREVIOUS  PARTS CLICK HERE   ആ കാത്തിരിപ്പില്‍ ഓരോ
മിനുട്ടുകള്‍ക്കും ഓരോ മണിക്കൂറുകളുടെ ദൈര്‍ഘ്യം വന്നു …നേരം
വൈകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതില്‍ ഷാഫിയോടു എനിക്ക് മനസ്സില്‍ ദേഷ്യം വന്നു. അല്പം
കഴിഞ്ഞാല്‍ കറുപ്പന്‍ ചേട്ടന്‍ തെങ്ങയിടനും വരില്ലേ പിന്നെ ഒന്നിനും സമയം കിട്ടില്ല
.. അവനു കഴിക്കാന്‍ അടുക്കളയില്‍ കാരറ്റ് ഹല്‍വ ഉണ്ടാക്കികൊണ്ടിരിക്കുമ്ബോളും മനസ്
സംഘര്‍ഷതിലായി… പെട്ടന്നാണ് കാല്ലിംഗ് ബെല്‍ […]

Continue reading

ഞാൻ ഒരു വീട്ടമ്മ 13 [കളിപ്പാട്ടം] [sreelekha]

ഞാനൊരു വീട്ടമ്മ ഭാഗം -13 ( കളിപ്പാട്ടം ) Njan Oru Veettamma 13 Kalippattam | Author : SREELEKHA  PREVIOUS  PARTS CLICK HERE   ആ കാത്തിരിപ്പില്‍ ഓരോ മിനുട്ടുകള്‍ക്കും ഓരോ മണിക്കൂറുകളുടെ ദൈര്‍ഘ്യം വന്നു …നേരം വൈകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതില്‍ ഷാഫിയോടു എനിക്ക് മനസ്സില്‍ ദേഷ്യം വന്നു. അല്പം കഴിഞ്ഞാല്‍ കറുപ്പന്‍ ചേട്ടന്‍ തെങ്ങയിടനും വരില്ലേ പിന്നെ ഒന്നിനും സമയം കിട്ടില്ല .. അവനു കഴിക്കാന്‍ അടുക്കളയില്‍ കാരറ്റ് ഹല്‍വ ഉണ്ടാക്കികൊണ്ടിരിക്കുമ്ബോളും മനസ് സംഘര്‍ഷതിലായി… പെട്ടന്നാണ് കാല്ലിംഗ് ബെല്‍ […]

Continue reading

ഞാനൊരു വീട്ടമ്മ- 9 (പുഷ്പ ദളം)

ഞാൻ ഒരു വീട്ടമ്മ 9 (പുഷ്പ ദളം) Njan Oru Veettamma 9  BY-SREELEKHA – READ
 PREVIOUS  PARTS CLICK HERE മുൻ ഭാഗങ്ങൾ കൂടി വായിച്ച ശേഷം മാത്രം ഇത് വായിക്കുക
(പുതിയ വായനക്കാരോട്) ഷാഫി കഥ തുടർന്നു …”അയ്യേ , ഷാഫി ..  അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു
നിൽക്കാൻ നിനക്ക് ചമ്മല് തോന്നിയില്ലേ ?” ഞാൻ ചോദിച്ചു.. “ഞാനെന്തിന്
നാണിക്കണം”….”ന്നാലും സ്വന്തം ഉമ്മയെ വേറെ ഒരാള് ഭോഗിക്കുന്നതു കണ്ടത് ശരിയായില്ല
..”…”വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ അല്ലല്ലോ […]

Continue reading

ഞാനൊരു വീട്ടമ്മ- 9 (പുഷ്പ ദളം)

ഞാൻ ഒരു വീട്ടമ്മ 9 (പുഷ്പ ദളം) Njan Oru Veettamma 9  BY-SREELEKHA – READ  PREVIOUS  PARTS CLICK HERE മുൻ ഭാഗങ്ങൾ കൂടി വായിച്ച ശേഷം മാത്രം ഇത് വായിക്കുക (പുതിയ വായനക്കാരോട്) ഷാഫി കഥ തുടർന്നു …”അയ്യേ , ഷാഫി ..  അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു നിൽക്കാൻ നിനക്ക് ചമ്മല് തോന്നിയില്ലേ ?” ഞാൻ ചോദിച്ചു.. “ഞാനെന്തിന് നാണിക്കണം”….”ന്നാലും സ്വന്തം ഉമ്മയെ വേറെ ഒരാള് ഭോഗിക്കുന്നതു കണ്ടത് ശരിയായില്ല ..”…”വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ അല്ലല്ലോ […]

Continue reading

ഞാനൊരു വീട്ടമ്മ -7 (ഷാഫിക്കായി)

ഞാൻ ഒരു വീട്ടമ്മ 7 (ഷാഫിക്കായി) Njan Oru Veettamma 7  BY-SREELEKHA – READ
 PREVIOUS  PARTS CLICK HERE മുൻ ഭാഗങ്ങൾ കൂടി വായിച്ച ശേഷം മാത്രം ഇത് വായിക്കുക
(പുതിയ വായനക്കാരോട്) ധാര ധാരയായി ഒഴുകിയ എണ്ണയുടെ തണുപ്പ് ചൂട് പിടിച്ച എന്റെ
രഹസ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ കുളിരു വിതച്ചു ..ചന്തി വിടവിലൂടെ ഒഴുകിയ എണ്ണ കുറെ കൂടി
താഴേക്കിറങ്ങി യോനീ സീമയിലെത്തി..അപ്പോളേക്കും ഷാഫി എന്റെ നിതംബങ്ങളിൽ ഉഴിയാൻ
തുടങ്ങിയിരുന്നു .. മുട്ടു കുത്തി […]

Continue reading

ഞാനൊരു വീട്ടമ്മ -7 (ഷാഫിക്കായി)

ഞാൻ ഒരു വീട്ടമ്മ 7 (ഷാഫിക്കായി) Njan Oru Veettamma 7  BY-SREELEKHA – READ  PREVIOUS  PARTS CLICK HERE മുൻ ഭാഗങ്ങൾ കൂടി വായിച്ച ശേഷം മാത്രം ഇത് വായിക്കുക (പുതിയ വായനക്കാരോട്) ധാര ധാരയായി ഒഴുകിയ എണ്ണയുടെ തണുപ്പ് ചൂട് പിടിച്ച എന്റെ രഹസ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ കുളിരു വിതച്ചു ..ചന്തി വിടവിലൂടെ ഒഴുകിയ എണ്ണ കുറെ കൂടി താഴേക്കിറങ്ങി യോനീ സീമയിലെത്തി..അപ്പോളേക്കും ഷാഫി എന്റെ നിതംബങ്ങളിൽ ഉഴിയാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു .. മുട്ടു കുത്തി […]

Continue reading

ഞാനൊരു വീട്ടമ്മ -5 (ഉത്സവം)

ഞാൻ ഒരു വീട്ടമ്മ 5 (ഉത്സവം) Njan Oru Veettamma 5 BY:SREELEKHA – READ  PREVIOUS
 PARTS CLICK HERE മനസ്സ് ശാന്തമായാൽ സല്ബുദ്ധി തെളിയും…ഞാൻ നിർത്തിയിട്ട സ്‌കൂട്ടർ
ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു..ഹംസ അത്  തീരെ  പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. “അന്നോടാ പറഞ്ഞത്
പോവല്ലെന്ന് “…അപ്പോളേക്കും ഞാൻ വണ്ടി സ്റ്റാൻഡ് തട്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കി
കഴിഞ്ഞിരുന്നു . മുണ്ടും കയറ്റിക്കുത്തി ഹംസ എന്റടുത്തു എത്തുന്നതിനു മുൻപ് ഞാൻ
വണ്ടി മുന്നോട്ടെടുത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു .ഏതോ ഒരു അദൃശ്യ ശക്തി തന്ന മനശ്ശക്തിയോ,
പ്രാണഭയമോ […]

Continue reading

ഞാനൊരു വീട്ടമ്മ -5 (ഉത്സവം)

ഞാൻ ഒരു വീട്ടമ്മ 5 (ഉത്സവം) Njan Oru Veettamma 5 BY:SREELEKHA – READ  PREVIOUS  PARTS CLICK HERE മനസ്സ് ശാന്തമായാൽ സല്ബുദ്ധി തെളിയും…ഞാൻ നിർത്തിയിട്ട സ്‌കൂട്ടർ ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു..ഹംസ അത്  തീരെ  പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. “അന്നോടാ പറഞ്ഞത് പോവല്ലെന്ന് “…അപ്പോളേക്കും ഞാൻ വണ്ടി സ്റ്റാൻഡ് തട്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു . മുണ്ടും കയറ്റിക്കുത്തി ഹംസ എന്റടുത്തു എത്തുന്നതിനു മുൻപ് ഞാൻ വണ്ടി മുന്നോട്ടെടുത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു .ഏതോ ഒരു അദൃശ്യ ശക്തി തന്ന മനശ്ശക്തിയോ, പ്രാണഭയമോ […]

Continue reading

ഞാൻ ഒരു വീട്ടമ്മ 3

ഞാൻ ഒരു വീട്ടമ്മ 3 BY:SREELEKHA – READ THIS STORY PREVIOUS  PARTS CLICK HERE അവൻ
ഡൈനിങ്ങ് ഹാളിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ ഞാൻ പോയി വാതിൽ കുറ്റിയിട്ടു . ആ രണ്ടു നില വീടിൽ
ഇപ്പോൾ ഞാനും ഷാഫിയും മാത്രം .. പഴയ തറവാട് പൊളിച്ചു പകരം പണിത വീടാണ്
.അടിപ്പാവാടയും ബ്ലൗസും മാത്രമാണിട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിലും എനിക്ക് അല്പം പോലും ഭയം
തോന്നിയില്ല .കാരണം അവൻ കൊച്ചു പയ്യനാണല്ലോ .. സുഹറയുടെ വാക്കുകളാണ് എനിക്ക് ധൈര്യം
. വാതിൽ […]

Continue reading

ഞാൻ ഒരു വീട്ടമ്മ 3

ഞാൻ ഒരു വീട്ടമ്മ 3 BY:SREELEKHA – READ THIS STORY PREVIOUS  PARTS CLICK HERE അവൻ ഡൈനിങ്ങ് ഹാളിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ ഞാൻ പോയി വാതിൽ കുറ്റിയിട്ടു . ആ രണ്ടു നില വീടിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനും ഷാഫിയും മാത്രം .. പഴയ തറവാട് പൊളിച്ചു പകരം പണിത വീടാണ് .അടിപ്പാവാടയും ബ്ലൗസും മാത്രമാണിട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിലും എനിക്ക് അല്പം പോലും ഭയം തോന്നിയില്ല .കാരണം അവൻ കൊച്ചു പയ്യനാണല്ലോ .. സുഹറയുടെ വാക്കുകളാണ് എനിക്ക് ധൈര്യം . വാതിൽ […]

Continue reading