കർക്കിടകക്കളി [സുമിത]

കർക്കിടകക്കളി Karkkidakakkali | Author : Sumitha   കര്‍ക്കടകം.
തുള്ളിക്കൊരുകുടമായി മഴ പെയ്യുന്നു. പ്രമീള ബസ്‌സിറങ്ങി. ഗ്രാമക്കവലയില്‍ ആരുമില്ല.
കുടനിവര്‍ത്തി സാരി ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ച് അവള്‍ നടന്നു. ‘  ചരക്കിന്റെ കാലിലെ രോമം
കണ്ടോടാ’- ബസ്‌സില്‍ നിന്ന് ആരോ വിളിച്ചുപറയുന്നത് കേട്ടു.പ്രമീള തിരിഞ്ഞുനോക്കി.
അപ്പോഴേക്കും ബസ്‌സ് അകന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവള്‍ക്ക് നാണം തോന്നിയില്ല. കണങ്കാലിലെ
രോമങ്ങള്‍ അവളെ ഒരിക്കലും അലട്ടിയിരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ രോമങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാന്‍
ആഹ്രിക്കുന്നവരുണ്ട്. കണങ്കാലിലെ രോമങ്ങള്‍ ആണുങ്ങളെ ആകര്‍ഷിക്കും എന്ന് മുമ്പ്
അവളുടെ കൂടെ […]

Continue reading

കർക്കിടകക്കളി [സുമിത]

കർക്കിടകക്കളി Karkkidakakkali | Author : Sumitha   കര്‍ക്കടകം. തുള്ളിക്കൊരുകുടമായി മഴ പെയ്യുന്നു. പ്രമീള ബസ്‌സിറങ്ങി. ഗ്രാമക്കവലയില്‍ ആരുമില്ല. കുടനിവര്‍ത്തി സാരി ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ച് അവള്‍ നടന്നു. ‘  ചരക്കിന്റെ കാലിലെ രോമം കണ്ടോടാ’- ബസ്‌സില്‍ നിന്ന് ആരോ വിളിച്ചുപറയുന്നത് കേട്ടു.പ്രമീള തിരിഞ്ഞുനോക്കി. അപ്പോഴേക്കും ബസ്‌സ് അകന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവള്‍ക്ക് നാണം തോന്നിയില്ല. കണങ്കാലിലെ രോമങ്ങള്‍ അവളെ ഒരിക്കലും അലട്ടിയിരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ രോമങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ ആഹ്രിക്കുന്നവരുണ്ട്. കണങ്കാലിലെ രോമങ്ങള്‍ ആണുങ്ങളെ ആകര്‍ഷിക്കും എന്ന് മുമ്പ് അവളുടെ കൂടെ […]

Continue reading

മാന്തോപ്പിലെ കാമകേളി [സുമിത]

മാന്തോപ്പിലെ കാമകേളി Manthoppile Kaamakeli | Author : Sumitha   മധ്യവേനലവധിക്ക്
സ്‌കൂള്‍ അടച്ചു. ഇനി രണ്ടു മാസം കുട്ടികള്‍ക്ക് ഉത്സവത്തിന്റെ നാളുകളാണ്.
നാട്ടില്‍ മാമ്പഴത്തിന്റെ കാലമായതോടെ അടുത്ത പറമ്പുകളിലെ മാവിന്‍ചോട്ടലേക്കാവും
അവരുടെ ഓട്ടം. അതുപലപ്പോഴും സംഘം ചേര്‍ന്നുതന്നെയാണുതാനും. തൊട്ടടുത്ത വീടുകളിലെ
മൂന്നാലുപെണ്‍കുട്ടികളായിരുന്നു കാഞ്ചനയുടെ കൂട്ടുകാരികള്‍. രണ്ടുപേര്‍ അവളുടെ
ക്‌ളാസില്‍ തന്നെ പഠിക്കുന്നവരാണ്. ആ നാട്ടിലെ അറിയപ്പെടുന്ന പണക്കാരനാണ്
ശേഖരകൈമള്‍. നാട്ടുകാര്‍ക്ക് അയാള്‍ കൈമള്‍ മുതലാളിയാണ്. അമ്പതേക്കര്‍ സ്ഥലത്തിന്റെ
ഉടമ. ഒന്നുരണ്ടു ലോറികളും കാറുകളും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള […]

Continue reading

മാന്തോപ്പിലെ കാമകേളി [സുമിത]

മാന്തോപ്പിലെ കാമകേളി Manthoppile Kaamakeli | Author : Sumitha   മധ്യവേനലവധിക്ക് സ്‌കൂള്‍ അടച്ചു. ഇനി രണ്ടു മാസം കുട്ടികള്‍ക്ക് ഉത്സവത്തിന്റെ നാളുകളാണ്. നാട്ടില്‍ മാമ്പഴത്തിന്റെ കാലമായതോടെ അടുത്ത പറമ്പുകളിലെ മാവിന്‍ചോട്ടലേക്കാവും അവരുടെ ഓട്ടം. അതുപലപ്പോഴും സംഘം ചേര്‍ന്നുതന്നെയാണുതാനും. തൊട്ടടുത്ത വീടുകളിലെ മൂന്നാലുപെണ്‍കുട്ടികളായിരുന്നു കാഞ്ചനയുടെ കൂട്ടുകാരികള്‍. രണ്ടുപേര്‍ അവളുടെ ക്‌ളാസില്‍ തന്നെ പഠിക്കുന്നവരാണ്. ആ നാട്ടിലെ അറിയപ്പെടുന്ന പണക്കാരനാണ് ശേഖരകൈമള്‍. നാട്ടുകാര്‍ക്ക് അയാള്‍ കൈമള്‍ മുതലാളിയാണ്. അമ്പതേക്കര്‍ സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമ. ഒന്നുരണ്ടു ലോറികളും കാറുകളും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള […]

Continue reading