എന്റെ മാമി [Sunil]

എന്റെ മാമി Ente Maami | Author : Sunil ഹലോ ഞാൻ സുനിൽ. ആദ്യമായാണ് ഒരു കഥ ഇവിടെ എഴുതുന്നത്.എൻ്റെ അമ്മായിയും ആയുള്ള ആദ്യ സംഗമം. സംഭവം നടക്കുന്നത് 2007. ഞാൻ  വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. ഒരു കുഞ്ഞു ആയി 1 വയസു  കഴിജ സമയം. അമ്മായിയുടെ വീട്ടിൽ കുടുംബ സമേതം പോയി. അമ്മായിക്ക് 2 കുട്ടികൾ. അന്ന് അവിടെ തങ്ങി. രാത്രി എല്ലാവരും ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് tv ക്കനുന്ന സമയം . ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ചാനിലിൽ […]

Continue reading

എന്റെ മാമി [Sunil]

എന്റെ മാമി Ente Maami | Author : Sunil ഹലോ ഞാൻ സുനിൽ. ആദ്യമായാണ് ഒരു കഥ ഇവിടെ എഴുതുന്നത്.എൻ്റെ അമ്മായിയും ആയുള്ള ആദ്യ സംഗമം. സംഭവം നടക്കുന്നത് 2007. ഞാൻ  വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. ഒരു കുഞ്ഞു ആയി 1 വയസു  കഴിജ സമയം. അമ്മായിയുടെ വീട്ടിൽ കുടുംബ സമേതം പോയി. അമ്മായിക്ക് 2 കുട്ടികൾ. അന്ന് അവിടെ തങ്ങി. രാത്രി എല്ലാവരും ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് tv ക്കനുന്ന സമയം . ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ചാനിലിൽ […]

Continue reading

ഒരു ഹൈടെക് പ്രേതത്തിന്റെ ആത്‌മവിലാപം [സുനിൽ]

“ഒരു ഹൈടെക് പ്രേതത്തിന്റെ ആത്‌മവിലാപം” Oru Hitech Prethathinte Aathmavilaapam |
Author : Sunil [നോൺകമ്പി പ്രേതകഥാ സീരീസ് – 6]   ഡിയർ ചങ്ക്‌സ്….. . വളരെ
സങ്കടത്തോടെയും വിഷമത്തോടെയും ആണ് ഞാനാ വസ്തുത മനസിലാക്കിയത്! നിങ്ങൾ ആർക്കും ഞങ്ങൾ
പ്രേതങ്ങളിൽ തരിമ്പും വിശ്വാസം ഇല്ല! നിങ്ങൾ എന്താണ് ഞങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാത്തത്? ഈ
ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഡ്യുക്കുമായി ഒക്കെ കണ്ട കൊക്കകളിലോട്ട് പറന്നും
ടോറസുകളുടെ അടിയിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറിയും പ്രേതങ്ങളായ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും […]

Continue reading

ഒരു ഹൈടെക് പ്രേതത്തിന്റെ ആത്‌മവിലാപം [സുനിൽ]

“ഒരു ഹൈടെക് പ്രേതത്തിന്റെ ആത്‌മവിലാപം” Oru Hitech Prethathinte Aathmavilaapam | Author : Sunil [നോൺകമ്പി പ്രേതകഥാ സീരീസ് – 6]   ഡിയർ ചങ്ക്‌സ്….. . വളരെ സങ്കടത്തോടെയും വിഷമത്തോടെയും ആണ് ഞാനാ വസ്തുത മനസിലാക്കിയത്! നിങ്ങൾ ആർക്കും ഞങ്ങൾ പ്രേതങ്ങളിൽ തരിമ്പും വിശ്വാസം ഇല്ല! നിങ്ങൾ എന്താണ് ഞങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാത്തത്? ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഡ്യുക്കുമായി ഒക്കെ കണ്ട കൊക്കകളിലോട്ട് പറന്നും ടോറസുകളുടെ അടിയിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറിയും പ്രേതങ്ങളായ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും […]

Continue reading

വസുന്ധര അന്തർജനം [സുനിൽ]

“വസുന്ധര അന്തർജനം“ Vasundhara Antharjanam | Author : Sunil [നോൺകമ്പി പ്രേതകഥാ
സീരീസ്- 5] ഞാൻ പത്താം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം! ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഒരു
കഞ്ഞിപ്പുരയും പഴയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നവീകരണവും ഒക്കെയായി PTA ഫണ്ട് പിരിക്കാനായി
പത്ത് രൂപയുടെ സമ്മാനകൂപ്പൺ അടിച്ചിറക്കിയ സമയം! എനിക്കും അനിയനും ഓരോ ബുക്ക്
ഉണ്ട്!സഹപാഠികൾ ആയ രണ്ട് കൂട്ടുകാരെയും കൂട്ടി ഞാൻ ഒരു ദിക്കിലേക്കും അനിയൻ മറ്റൊരു
ദിക്കിലേക്കും പിരിവിനായി പോയി!കൂട്ടുകാരുടെ കയ്യിലും ഓരോ കൂപ്പൺബുക്ക് ഉണ്ട്
!!!ഒരു […]

Continue reading

വസുന്ധര അന്തർജനം [സുനിൽ]

“വസുന്ധര അന്തർജനം“ Vasundhara Antharjanam | Author : Sunil [നോൺകമ്പി പ്രേതകഥാ സീരീസ്- 5] ഞാൻ പത്താം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം! ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഒരു കഞ്ഞിപ്പുരയും പഴയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നവീകരണവും ഒക്കെയായി PTA ഫണ്ട് പിരിക്കാനായി പത്ത് രൂപയുടെ സമ്മാനകൂപ്പൺ അടിച്ചിറക്കിയ സമയം! എനിക്കും അനിയനും ഓരോ ബുക്ക് ഉണ്ട്!സഹപാഠികൾ ആയ രണ്ട് കൂട്ടുകാരെയും കൂട്ടി ഞാൻ ഒരു ദിക്കിലേക്കും അനിയൻ മറ്റൊരു ദിക്കിലേക്കും പിരിവിനായി പോയി!കൂട്ടുകാരുടെ കയ്യിലും ഓരോ കൂപ്പൺബുക്ക് ഉണ്ട് !!!ഒരു […]

Continue reading

❤️ചിത്ര യക്ഷി❤️ [സുനിൽ]

“❤️ചിത്ര യക്ഷി❤️” Chithra Yakshi | Author : Sunil [നോൺകമ്പി പ്രേതകഥാ സീരീസ് 4]  
“ഇരുന്നു ഫോണേ കുത്താതെ പണിയെടുക്കു മനുഷ്യാ നാണമില്ലേയിങ്ങന ചൊറിഞ്ഞു നിന്നേച്ചു
വൈകുന്നേരം രൂപ 850 കൈനീട്ടി വാങ്ങാൻ?” മുന്നിൽ എളിയിൽ കൈയ്യും കുത്തി ഒരു ക്രീം
ത്രീഫോർത്തും കറുത്ത കുടുക്ക കൈയ്യുള്ള ടോപ്പും ഇട്ട് തോളൊപ്പം ഉള്ള ലെയർ അടിച്ച
സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്ത മുടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ട് ആട്ടിക്കൊണ്ട് വൈഡൂര്യ
മൂക്കുത്തി അണിഞ്ഞ സുന്ദരിയായ ശ്രുതി! “ഭ…! […]

Continue reading

❤️ചിത്ര യക്ഷി❤️ [സുനിൽ]

“❤️ചിത്ര യക്ഷി❤️” Chithra Yakshi | Author : Sunil [നോൺകമ്പി പ്രേതകഥാ സീരീസ് 4]   “ഇരുന്നു ഫോണേ കുത്താതെ പണിയെടുക്കു മനുഷ്യാ നാണമില്ലേയിങ്ങന ചൊറിഞ്ഞു നിന്നേച്ചു വൈകുന്നേരം രൂപ 850 കൈനീട്ടി വാങ്ങാൻ?” മുന്നിൽ എളിയിൽ കൈയ്യും കുത്തി ഒരു ക്രീം ത്രീഫോർത്തും കറുത്ത കുടുക്ക കൈയ്യുള്ള ടോപ്പും ഇട്ട് തോളൊപ്പം ഉള്ള ലെയർ അടിച്ച സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്ത മുടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ട് ആട്ടിക്കൊണ്ട് വൈഡൂര്യ മൂക്കുത്തി അണിഞ്ഞ സുന്ദരിയായ ശ്രുതി! “ഭ…! […]

Continue reading

ജാങ്കോ നീ പിന്നീം.. [സുനിൽ]

“ജാങ്കോ നീ പിന്നീം..” Janko Nee Pinnem | Author : Sunil [നോൺകമ്പി പ്രേതകഥാ
സീരീസ് 2]    [അയാം ദി ഷോറി അളിയാ അയാംദി ഷോറീ… ഇതിലും കമ്പിയില്ല! പേരു പോലെ
വെറുമൊരു തമാശക്കഥയാ ഇതും കാര്യമാക്കി ആരും എന്നെ ദയവുചെയ്ത് തെറി വിളിക്കരുത്…🙏]
  “എന്റമ്മൂ നീ ഞാനീ പറയുന്നതൊന്നു കേൾക്കൂ…” “എന്ത് കേൾക്കാൻ? സനലേട്ടനെന്തു
ഭ്രാന്തായീ പറേണത്..? ആരാ ഏതാ എന്താന്നറിയാത്ത അവരുടെ കൂടെ ഞാനവരു പറേണ
അമ്പലത്തിപ്പോയി ഭജനമിരിക്കണോന്നോ..? അവരു […]

Continue reading

ജാങ്കോ നീ പിന്നീം.. [സുനിൽ]

“ജാങ്കോ നീ പിന്നീം..” Janko Nee Pinnem | Author : Sunil [നോൺകമ്പി പ്രേതകഥാ സീരീസ് 2]    [അയാം ദി ഷോറി അളിയാ അയാംദി ഷോറീ… ഇതിലും കമ്പിയില്ല! പേരു പോലെ വെറുമൊരു തമാശക്കഥയാ ഇതും കാര്യമാക്കി ആരും എന്നെ ദയവുചെയ്ത് തെറി വിളിക്കരുത്…🙏]   “എന്റമ്മൂ നീ ഞാനീ പറയുന്നതൊന്നു കേൾക്കൂ…” “എന്ത് കേൾക്കാൻ? സനലേട്ടനെന്തു ഭ്രാന്തായീ പറേണത്..? ആരാ ഏതാ എന്താന്നറിയാത്ത അവരുടെ കൂടെ ഞാനവരു പറേണ അമ്പലത്തിപ്പോയി ഭജനമിരിക്കണോന്നോ..? അവരു […]

Continue reading