🍑കൊട്ടിയാംപാറയിലെ മറിയക്കുട്ടി 25 [സണ്ണി] [Climax]

കൊട്ടിയാംപാറയിലെ മറിയക്കുട്ടി 25 KottiyamPaarayile Mariyakutty Part 25 | Author
: Sunny |  Previous Parts   വാതിലിൽ മുട്ട് കേട്ട് അച്ചനും ആശയും
തുണിയെല്ലാമെടുത്ത് വലിച്ചു വാരി ഇടാൻ നോക്കി. “മോളെ… മോള് ഡ്രസ് എടുത്ത് ബാത്
റൂമിൽ ഒളിച്ചോ.. ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ആരാന്ന്.. ആരാണെങ്കിലും ബാത് റൂമിലാണെന്ന്
പറയാല്ലോ” അച്ചൻ ഷഡി എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു. “മം.. ശരിയച്ചാ..” ആശ തുണിയെടുത്ത് അകത്ത്
ബാത്റൂമിലേക്കോടി. അച്ചനെ കണ്ടാൽ ആരും ഒന്നും സംശയിക്കില്ല എന്ന് ആശയ്ക്കറിയാം.
മാത്ര […]

Continue reading

🍑കൊട്ടിയാംപാറയിലെ മറിയക്കുട്ടി 25 [സണ്ണി] [Climax]

കൊട്ടിയാംപാറയിലെ മറിയക്കുട്ടി 25 KottiyamPaarayile Mariyakutty Part 25 | Author : Sunny |  Previous Parts   വാതിലിൽ മുട്ട് കേട്ട് അച്ചനും ആശയും തുണിയെല്ലാമെടുത്ത് വലിച്ചു വാരി ഇടാൻ നോക്കി. “മോളെ… മോള് ഡ്രസ് എടുത്ത് ബാത് റൂമിൽ ഒളിച്ചോ.. ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ആരാന്ന്.. ആരാണെങ്കിലും ബാത് റൂമിലാണെന്ന് പറയാല്ലോ” അച്ചൻ ഷഡി എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു. “മം.. ശരിയച്ചാ..” ആശ തുണിയെടുത്ത് അകത്ത് ബാത്റൂമിലേക്കോടി. അച്ചനെ കണ്ടാൽ ആരും ഒന്നും സംശയിക്കില്ല എന്ന് ആശയ്ക്കറിയാം. മാത്ര […]

Continue reading

🍑കൊട്ടിയാംപാറയിലെ മറിയക്കുട്ടി 24 [സണ്ണി]

കൊട്ടിയാംപാറയിലെ മറിയക്കുട്ടി 24 KottiyamPaarayile Mariyakutty Part 24 | Author
: Sunny |  Previous Parts   “ഓ..ചെറുക്കനെ വിശ്വസിച്ചു പോയി.. സാരമില്ല മോളേ.. നീ
അച്ചന്റെ ക്ളാസ് നല്ലപോലെ പഠിച്ചാൽ അച്ചൻ തന്നെ നിനക്ക് ജോലി വാങ്ങിച്ച് തരും..
അങ്ങനെ അവന്റെയും വീട്ടുകാരുടെയും മുന്നിൽ നമുക്ക് ഞെളിഞ്ഞ് നിൽക്കണം…..!.””
……അച്ചൻ പോയിക്കഴിഞ്ഞ് നാൻസി ആശയെ പരമാവധി ഇണക്കി നിർത്താൻ വേണ്ടി അടുത്ത് കൂടി…
അച്ചനുമായി മാത്രവല്ല സുബിനുമായി ചെയ്യുന്നതും ആശ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു……!!എങ്ങാനും
പുറത്തറിഞ്ഞ് പ്രശ്നമായാൽ […]

Continue reading

🍑കൊട്ടിയാംപാറയിലെ മറിയക്കുട്ടി 24 [സണ്ണി]

കൊട്ടിയാംപാറയിലെ മറിയക്കുട്ടി 24 KottiyamPaarayile Mariyakutty Part 24 | Author : Sunny |  Previous Parts   “ഓ..ചെറുക്കനെ വിശ്വസിച്ചു പോയി.. സാരമില്ല മോളേ.. നീ അച്ചന്റെ ക്ളാസ് നല്ലപോലെ പഠിച്ചാൽ അച്ചൻ തന്നെ നിനക്ക് ജോലി വാങ്ങിച്ച് തരും.. അങ്ങനെ അവന്റെയും വീട്ടുകാരുടെയും മുന്നിൽ നമുക്ക് ഞെളിഞ്ഞ് നിൽക്കണം…..!.”” ……അച്ചൻ പോയിക്കഴിഞ്ഞ് നാൻസി ആശയെ പരമാവധി ഇണക്കി നിർത്താൻ വേണ്ടി അടുത്ത് കൂടി… അച്ചനുമായി മാത്രവല്ല സുബിനുമായി ചെയ്യുന്നതും ആശ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു……!!എങ്ങാനും പുറത്തറിഞ്ഞ് പ്രശ്നമായാൽ […]

Continue reading

🍑കൊട്ടിയാംപാറയിലെ മറിയക്കുട്ടി 23 [സണ്ണി]

കൊട്ടിയാംപാറയിലെ മറിയക്കുട്ടി 23 KottiyamPaarayile Mariyakutty Part 23 | Author : Sunny |  Previous Parts   “ആഹാ… സക്സസ് …..!!!!” വിജയിച്ചു…!” ജോബിനച്ചനും ആനിയും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരെപ്പോലെ കൈ കൂട്ടി തമ്മിലടിച്ച് കെട്ടിപിടിച്ചു. “ശ്…. ആനി റിസപ്ഷനാ..” അച്ചൻ പെട്ടന്ന് ആനിയെ അടർത്തി മാറ്റി. “ഓ..അതൊന്നും സാരമില്ല..അച്ചനാരെയ പേടിക്കുന്നത്.. ഞാനില്ലേ! നമ്മക്ക് അത്രയ്ക്ക് സൂപ്പർ ഐറ്റം അല്ലെ കിട്ടിയത്!” ആനി പേടിയില്ലാതെ വീണ്ടും കെട്ടിപ്പിടിച്ചു……!   ഓ എന്നാലും ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടാവൂന്ന് […]

Continue reading

🍑കൊട്ടിയാംപാറയിലെ മറിയക്കുട്ടി 23 [സണ്ണി]

കൊട്ടിയാംപാറയിലെ മറിയക്കുട്ടി 23 KottiyamPaarayile Mariyakutty Part 23 | Author
: Sunny |  Previous Parts   “ആഹാ… സക്സസ് …..!!!!” വിജയിച്ചു…!” ജോബിനച്ചനും
ആനിയും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരെപ്പോലെ കൈ കൂട്ടി തമ്മിലടിച്ച് കെട്ടിപിടിച്ചു. “ശ്….
ആനി റിസപ്ഷനാ..” അച്ചൻ പെട്ടന്ന് ആനിയെ അടർത്തി മാറ്റി. “ഓ..അതൊന്നും
സാരമില്ല..അച്ചനാരെയ പേടിക്കുന്നത്.. ഞാനില്ലേ! നമ്മക്ക് അത്രയ്ക്ക് സൂപ്പർ ഐറ്റം
അല്ലെ കിട്ടിയത്!” ആനി പേടിയില്ലാതെ വീണ്ടും കെട്ടിപ്പിടിച്ചു……!   ഓ എന്നാലും
ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടാവൂന്ന് […]

Continue reading

🍑കൊട്ടിയാംപാറയിലെ മറിയക്കുട്ടി 22 [സണ്ണി]

കൊട്ടിയാംപാറയിലെ മറിയക്കുട്ടി 22 KottiyamPaarayile Mariyakutty Part 22 | Author : Sunny |  Previous Parts     “അച്ചാ… ഇന്നിനി ക്ളാസ് വേണ്ട.നാളെ രാവിലെ മോളെ പഠിക്കാൻ വിടാം.. അച്ചൻ പറഞ്ഞ പോലെ.. എല്ലാം മെല്ലെ ചെയ്ത് ശരിയാക്കി വൈകിട്ട് ആയിട്ട് വിട്ടാ മതി..!”” “ശരി.. നാൻസി… ഷീണം മാറി നാളെ നോക്കാം. നീയവളെ രാത്രിക്ക് പരമാവധി ഉപദേശിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ” നാൻസിയും അച്ചനും കുശുകുശുത്ത് പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് കൊണ്ട് മുഖം കഴുകി […]

Continue reading

🍑കൊട്ടിയാംപാറയിലെ മറിയക്കുട്ടി 22 [സണ്ണി]

കൊട്ടിയാംപാറയിലെ മറിയക്കുട്ടി 22 KottiyamPaarayile Mariyakutty Part 22 | Author
: Sunny |  Previous Parts     “അച്ചാ… ഇന്നിനി ക്ളാസ് വേണ്ട.നാളെ രാവിലെ മോളെ
പഠിക്കാൻ വിടാം.. അച്ചൻ പറഞ്ഞ പോലെ.. എല്ലാം മെല്ലെ ചെയ്ത് ശരിയാക്കി വൈകിട്ട്
ആയിട്ട് വിട്ടാ മതി..!”” “ശരി.. നാൻസി… ഷീണം മാറി നാളെ നോക്കാം. നീയവളെ രാത്രിക്ക്
പരമാവധി ഉപദേശിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ” നാൻസിയും അച്ചനും കുശുകുശുത്ത് പദ്ധതി
ആസൂത്രണം ചെയ്ത് കൊണ്ട് മുഖം കഴുകി […]

Continue reading

🍑കൊട്ടിയാംപാറയിലെ മറിയക്കുട്ടി 21 [സണ്ണി]

കൊട്ടിയാംപാറയിലെ മറിയക്കുട്ടി 21 KottiyamPaarayile Mariyakutty Part 21 | Author : Sunny |  Previous Parts   ഉൻമാദം ആഹ്ളാദം സന്തോക്ഷം സംതൃപ്തി സമാധാനം…. സർവോപരി അച്ചനോടുള്ള സ്നേഹ ബഹുമാനവും!   കൈയ്യും മുഖവും കഴുകി ഒറ്റ പാത്രത്തിൽ പരസ്പരം കളി പറഞ്ഞ് ചോറ് വാരിയുണ്ട് പാൽ പാത്രവുമെടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് മെല്ലെ ക്ഷീണം മറന്ന്മൂളിപ്പാട്ട് മൂളി നടക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെയായിരുന്നു നാൻസിയുടെ മനസിൽ. ജോബിനച്ചന്റെ കുരുട്ട് ബുദ്ധി പറഞ്ഞപോലെ ആശയുടെയടുത്ത് കളി പറഞ്ഞ് അഭിനയിച്ച് പെരുമാറണം…..   നാൻസിക്ക് […]

Continue reading

🍑കൊട്ടിയാംപാറയിലെ മറിയക്കുട്ടി 21 [സണ്ണി]

കൊട്ടിയാംപാറയിലെ മറിയക്കുട്ടി 21 KottiyamPaarayile Mariyakutty Part 21 | Author
: Sunny |  Previous Parts   ഉൻമാദം ആഹ്ളാദം സന്തോക്ഷം സംതൃപ്തി സമാധാനം…. സർവോപരി
അച്ചനോടുള്ള സ്നേഹ ബഹുമാനവും!   കൈയ്യും മുഖവും കഴുകി ഒറ്റ പാത്രത്തിൽ പരസ്പരം കളി
പറഞ്ഞ് ചോറ് വാരിയുണ്ട് പാൽ പാത്രവുമെടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് മെല്ലെ ക്ഷീണം
മറന്ന്മൂളിപ്പാട്ട് മൂളി നടക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെയായിരുന്നു നാൻസിയുടെ മനസിൽ.
ജോബിനച്ചന്റെ കുരുട്ട് ബുദ്ധി പറഞ്ഞപോലെ ആശയുടെയടുത്ത് കളി പറഞ്ഞ് അഭിനയിച്ച്
പെരുമാറണം…..   നാൻസിക്ക് […]

Continue reading