പേര് ഇടാത്ത കഥ 2

പേര് ഇടാത്ത കഥ 2 Peridaatha Kambikatha Part 2 bY | Previous Part   ചേച്ചിയെ വളക്കണം എങ്കിൽ നേരത്തെ പോകണം,ചേട്ടൻ രാവിലെ ഒൻപതു മണിക് ഡ്യൂട്ടി കു പോകും,പിള്ളേർ ആണെങ്കിൽ ഏഴുമണിക് പോയാൽ മൂന്ന് മണിക്കേ വരൂ,ഞാൻ സെയിൽസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നേ കൊണ്ട് ഫ്രൈഡേ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് ,സൊ എനിക്ക് മറ്റു ദിവസം ഓഫ് എടുക്കാം,എന്റെ റൂംമേറ്റ്സ് നു ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്,അവര്ക് ഫ്രൈഡേ ആണ് ഓഫ്,അവരും ഒൻപതു മണിക് പോയെ കഴിഞ്‍ ഒരു, […]

Continue reading