സൈക്കാട്രിസ്റ് ലേഖ [vicky]

സൈക്കാട്രിസ്റ് ലേഖ physiatrist Lekha | Author : Vicky   വിഷ്ണു എൻഞ്ചിനീറിങ് പഠിക്കുന്നു , അത്യാവശ്യം സാമ്പത്തിക ചുറ്റുപാടുള്ള വീട്ടുകാരൻ ആണ്. അച്ഛൻ അമ്മ അനിയൻ അടങ്ങുന്നതാണ് കുടുംബം. പ്ലൂസ്റ് ടു ഉയർന്ന മാർക്കോടെ പാസായ വിഷ്ണു മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീറിങ് എടുത്തു ഹയർ സ്റ്റഡീസ് കാനഡ പോവുക ആണ് ലക്ഷ്യം.   പഠിക്കാൻ മിടുക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് വീട്ടുകാരും എതിര് നിന്നില്ല. കാണാൻ സുമുഖൻ ആണെങ്കിലും പഠനത്തിലും ഫുട്ബോളിലും മാത്രേ ശ്രദ്ധ കാണിച്ചിരുന്നൊള്ളു. പ്ലസ്ടുവിലും കോളേജിലും […]

Continue reading

മൈ ആൻറ് മൈ ബെസ്ററ് ഫ്രണ്ട് [Vicky]

മൈ ആൻറ് മൈ ബെസ്ററ് ഫ്രണ്ട് My aunt my best friend | Author : Vicky   ദേവിക ചേച്ചി എന്റെ കുണ്ണയിൽ പിടിച്ചു നില്കുന്നത് കണ്ടു സഫ്ന വായുംപൊളിച്ചു ഒരു നിമിഷം നോക്കി നിന്നു.. അയ്യോ എന്നും പറഞ്ഞു ഓടി മാറി.. എനിക്കു എന്തോ പോലെ ആയി..  പക്ഷെ ചേച്ചിക്  ഒരു ഭാവ വത്യാസം ഉണ്ടായില്ല.. ചേച്ചി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു നിന്റെ സാധനം കണ്ടു പെണ്ണ് പേടിച്ചു പോയി എന്നു […]

Continue reading

മൈ ആൻറ് മൈ ബെസ്ററ് ഫ്രണ്ട് [Vicky]

മൈ ആൻറ് മൈ ബെസ്ററ് ഫ്രണ്ട് My aunt my best friend | Author : Vicky   ദേവിക
ചേച്ചി എന്റെ കുണ്ണയിൽ പിടിച്ചു നില്കുന്നത് കണ്ടു സഫ്ന വായുംപൊളിച്ചു ഒരു നിമിഷം
നോക്കി നിന്നു.. അയ്യോ എന്നും പറഞ്ഞു ഓടി മാറി.. എനിക്കു എന്തോ പോലെ ആയി..  പക്ഷെ
ചേച്ചിക്  ഒരു ഭാവ വത്യാസം ഉണ്ടായില്ല.. ചേച്ചി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു
നിന്റെ സാധനം കണ്ടു പെണ്ണ് പേടിച്ചു പോയി എന്നു […]

Continue reading

My aunt my best friend 2 [Vicky]

My aunt my best friend 2 Author : Vicky | Previous Part   ദേവിക ചേച്ചിക്ക് ആ
അപർട്മെന്റിന്റെ മുക്കും മൂലയും അറിയാമെന്നു എനിക്ക്  മനസിലായി. 3 നില ഉള്ള
ബിൽഡിങ്ഇന്റെ സൈഡിൽ കൂടി കോണി കയറി ഞങ്ങൾ മുകളിൽ എത്തി. ടെറസിൽ അവിടെയും ഇവിടെയും
അഴ കെട്ടി ഇരിക്കുന്നു. ഉണക്കാനിട്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഞാൻ ദേവിക
ചേച്ചിയുടെ പുറകെ ഞാൻ നടന്നു. ഇരുട്ടായി തുടങ്ങി..  നല്ല കാറ്റു  വീശുന്നു അതിന്റെ
മുകളിൽ നിന്നാൽ […]

Continue reading

My aunt my best friend 2 [Vicky]

My aunt my best friend 2 Author : Vicky | Previous Part   ദേവിക ചേച്ചിക്ക് ആ അപർട്മെന്റിന്റെ മുക്കും മൂലയും അറിയാമെന്നു എനിക്ക്  മനസിലായി. 3 നില ഉള്ള ബിൽഡിങ്ഇന്റെ സൈഡിൽ കൂടി കോണി കയറി ഞങ്ങൾ മുകളിൽ എത്തി. ടെറസിൽ അവിടെയും ഇവിടെയും അഴ കെട്ടി ഇരിക്കുന്നു. ഉണക്കാനിട്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഞാൻ ദേവിക ചേച്ചിയുടെ പുറകെ ഞാൻ നടന്നു. ഇരുട്ടായി തുടങ്ങി..  നല്ല കാറ്റു  വീശുന്നു അതിന്റെ മുകളിൽ നിന്നാൽ […]

Continue reading

My aunt my best friend [Vicky]

My aunt my best friend Author : Vicky   Degree കഴിഞ്ഞു ജോലിയും കൂലിയും ഇല്ലാതെ തെണ്ടി നടകുമ്പോൾ ആണ് ബാംഗ്ലൂർ ഉള്ള അമ്മായി അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നത് അച്ഛന്റെ മൂത്ത പെങ്ങൾ ആണ് ഗ്രേസി ആന്റി. അങ്കിൾ വളരെ പണ്ടു മരിച്ചു. ഒരു മകൾ ഉള്ളത് ദിവ്യ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു വിദേശത്താണ്. ആന്റിക് ഒരു 52 വയസു പ്രായം ഉണ്ട്. ബാംഗ്ലൂർ ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയിൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആണ്.ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റക് അല്ലേ […]

Continue reading

My aunt my best friend [Vicky]

My aunt my best friend Author : Vicky   Degree കഴിഞ്ഞു ജോലിയും കൂലിയും ഇല്ലാതെ
തെണ്ടി നടകുമ്പോൾ ആണ് ബാംഗ്ലൂർ ഉള്ള അമ്മായി അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നത് അച്ഛന്റെ
മൂത്ത പെങ്ങൾ ആണ് ഗ്രേസി ആന്റി. അങ്കിൾ വളരെ പണ്ടു മരിച്ചു. ഒരു മകൾ ഉള്ളത് ദിവ്യ
വിവാഹം കഴിഞ്ഞു വിദേശത്താണ്. ആന്റിക് ഒരു 52 വയസു പ്രായം ഉണ്ട്. ബാംഗ്ലൂർ ഉള്ള ഒരു
കമ്പനിയിൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആണ്.ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റക് അല്ലേ […]

Continue reading

കാമത്തിന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ ഒരു യാത്ര വിക്കിയും വീണയും 2 [Vicky]

കാമത്തിന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ ഒരു യാത്ര വിക്കിയും വീണയും 2 Kaamathinte Kanniloode Oru
Yaathra Vikkiyum Veenayum Part 2 | Author : Vicky | Previous Part  
ആദ്യഭാഗത്തിന്റെ തുടർച്ച… തന്റെ കാമുകന്റെ തടിച്ചുകൊഴുത്ത ലിംഗം അവളുടെ കാലിന്റെ
ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുതാഴുന്നത് അവൾ കണ്ടു, തന്റെ ഭർത്താവല്ലാതെ രണ്ടാമത്തെ ലിംഗം
ആണിത് തന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരല്പം പേടിയോടെ അവൾ
മനസിലാക്കി. രതിമൂര്ച്ഛയിലേക്ക് അവൾ അടുക്കുമ്പോൾ അവളുടെ മനസിലൂടെ പല […]

Continue reading

കാമത്തിന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ ഒരു യാത്ര വിക്കിയും വീണയും 2 [Vicky]

കാമത്തിന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ ഒരു യാത്ര വിക്കിയും വീണയും 2 Kaamathinte Kanniloode Oru Yaathra Vikkiyum Veenayum Part 2 | Author : Vicky | Previous Part   ആദ്യഭാഗത്തിന്റെ തുടർച്ച… തന്റെ കാമുകന്റെ തടിച്ചുകൊഴുത്ത ലിംഗം അവളുടെ കാലിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുതാഴുന്നത് അവൾ കണ്ടു, തന്റെ ഭർത്താവല്ലാതെ രണ്ടാമത്തെ ലിംഗം ആണിത് തന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരല്പം പേടിയോടെ അവൾ മനസിലാക്കി. രതിമൂര്ച്ഛയിലേക്ക് അവൾ അടുക്കുമ്പോൾ അവളുടെ മനസിലൂടെ പല […]

Continue reading

കാമത്തിന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ ഒരു യാത്ര വിക്കിയും വീണയും 1 [Vicky]

കാമത്തിന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ ഒരു യാത്ര വിക്കിയും വീണയും 1 Kaamathinte Kanniloode Oru
Yaathra Vikkiyum Veenayum Part 1 | Author : Vicky   കാമത്തിന് കണ്ണ്
ഇല്ലെന്നാണാലോ ചൊല്ല്, എന്നാൽ കണ്ണിന് പകരം ക്യാമറ ഉണ്ടെങ്കിലോ? എന്നാൽ ഇതാ
കാമത്തിന്റെ ക്യാമെറകണ്ണിലൂടെ കേരളത്തിലെ കുരുത്തക്കേട് കാണിക്കുന്ന പല ലവനും
ലവൾമാരുടെ ഓർമകളിലൂടെ ഒരു പുനരനുഭവിക്കൽ. അങ്ങനെ കണ്ട ചില ഓർമ്മകാഴ്ചകൾ നിങ്ങളുടെ
മുൻപിൽ ഇതാ. ഇതെല്ലം ഓർമ്മകൾ ആൺ,അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലെ […]

Continue reading