മിനി ടീച്ചർ [Vinodh citra]

മിനി ടീച്ചർ Mini Teacher | Author : Vinodh citra   ഹലോ ഗയ്‌സ് എന്റെ പേര് വിനോദ് ആദ്യം ആയിട്ടാണ് കഥ എഴുതുന്നത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെമിക്കണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി നടന്ന ആദ്യ കളിയെ കുറിച്ചാണ്. ഞാൻ പ്ലസ്ടു പഠിക്കുന്ന കാലം. ഇനി കഥയിലെ നായികയെ കുറിച്ച് പറയാം, എന്നെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർ ആണ് പേര് മിനി. ഇനി ടീച്ചർനെ കുറിച്ചു പറയാം ഒരു 45 വയസു ഉണ്ടാകും കല്യാണം […]

Continue reading