പല്ലുവേദന തന്ന ജീവിതം [Virgin Kuttan]

പല്ലുവേദന തന്ന ജീവിതം Palluvedana Thanna Jeevitham | Author : Virgin Kuttan  
രാവിലെ ഉറക്കം ഞെട്ടി എണീറ്റു, ആകെ മൊത്തം ഒരു പനിക്കുന്ന ഫീൽ. ടൈം നോക്കാൻ ഫോൺ
എടുക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കവിളും തലയും നല്ല വേദന. പോയി കണ്ണാടി നോക്കിയപ്പോൾ കവിൾ
നന്നായി വീങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ബെസ്റ്റ്…. അപ്പോൾ പല്ലു വേദനയാണ്, ആകെ മൂഞ്ചിയ
ജീവിതത്തിൽ ഇതും കൂടി….. ഈ പറയുന്ന ഞാൻ ആരാണെന്നല്ലേ? ഞാൻ വിദ്യുത്, വിച്ചു എന്ന്
വിളിക്കും. വയസ്സ് […]

Continue reading

പല്ലുവേദന തന്ന ജീവിതം [Virgin Kuttan]

പല്ലുവേദന തന്ന ജീവിതം Palluvedana Thanna Jeevitham | Author : Virgin Kuttan   രാവിലെ ഉറക്കം ഞെട്ടി എണീറ്റു, ആകെ മൊത്തം ഒരു പനിക്കുന്ന ഫീൽ. ടൈം നോക്കാൻ ഫോൺ എടുക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കവിളും തലയും നല്ല വേദന. പോയി കണ്ണാടി നോക്കിയപ്പോൾ കവിൾ നന്നായി വീങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ബെസ്റ്റ്…. അപ്പോൾ പല്ലു വേദനയാണ്, ആകെ മൂഞ്ചിയ ജീവിതത്തിൽ ഇതും കൂടി….. ഈ പറയുന്ന ഞാൻ ആരാണെന്നല്ലേ? ഞാൻ വിദ്യുത്, വിച്ചു എന്ന് വിളിക്കും. വയസ്സ് […]

Continue reading

കൊറോണയും ആശ ചേച്ചിയും പിന്നെ ഞാനും [Virgin Kuttan]

കൊറോണയും ആശ ചേച്ചിയും പിന്നെ ഞാനും Coronayum Asha Chechiyum Pinne Njaanum |
Author : Virgin Kuttan   ഞാൻ അശോക്, 30 വയസ്സ്, നല്ല ഹൈറ്റും വെയിറ്റും ഉള്ള ബോഡി,
എഞ്ചനീയർ ആണ്.വീട്ടിൽ അമ്മ മാത്രം, ഒറ്റ മോൻ,അച്ഛൻ 10 വർഷം മുമ്പു
മരണപ്പെട്ടു.ദുബായിൽ ആയിരുന്നു ജോലി. കൊറോണയെ തുടർന്ന് നാട്ടിലേക്കു വന്നു.അതോടെ
ജോലിയും നഷ്ടമായി. എന്റെ വീടിനു പുറകിൽ ഉള്ള എന്റെ അകന്ന ബന്ധുവായ ബിജുവേട്ടന്റെ
ഭാര്യ ആശ ചേച്ചിയെ കളിക്കാൻ […]

Continue reading

കൊറോണയും ആശ ചേച്ചിയും പിന്നെ ഞാനും [Virgin Kuttan]

കൊറോണയും ആശ ചേച്ചിയും പിന്നെ ഞാനും Coronayum Asha Chechiyum Pinne Njaanum | Author : Virgin Kuttan   ഞാൻ അശോക്, 30 വയസ്സ്, നല്ല ഹൈറ്റും വെയിറ്റും ഉള്ള ബോഡി, എഞ്ചനീയർ ആണ്.വീട്ടിൽ അമ്മ മാത്രം, ഒറ്റ മോൻ,അച്ഛൻ 10 വർഷം മുമ്പു മരണപ്പെട്ടു.ദുബായിൽ ആയിരുന്നു ജോലി. കൊറോണയെ തുടർന്ന് നാട്ടിലേക്കു വന്നു.അതോടെ ജോലിയും നഷ്ടമായി. എന്റെ വീടിനു പുറകിൽ ഉള്ള എന്റെ അകന്ന ബന്ധുവായ ബിജുവേട്ടന്റെ ഭാര്യ ആശ ചേച്ചിയെ കളിക്കാൻ […]

Continue reading