സഫ്നയുടെ വിധി 1 [കുഞ്ഞുട്ടന്‍]

സഫ്നയുടെ വിധി 1 Safnayude Vidhi Part 1 | Author : Kunjoottan   ഞാൻ  നിതിൻ കൂട്ടുകാരും, വീട്ടുകാരും നിതി എന്നു വിളിക്കും ഇത് എന്റെ ജീവിതം ആണ്! ഇപ്പോഴും ഇതൊക്കെ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു jio വരുന്നതിനു മുന്‍പുള്ള കാലം ആണ് എഴുതുന്നത്‌ അപ്പൊ കാര്യത്തിലേക്കു കടക്കാം   തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമ പ്രദേശത്തു ആണ് ഞാൻ ജനിച്ചത്     ഗ്രാമം എന്നു പറഞ്ഞാൽ പാടങ്ങളും, കായലും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമം […]

Continue reading

ഭാര്യ എക്സ്ചേഞ്ച് 1

ഭാര്യ എക്സ്ചേഞ്ച് 1 Bharya Exchange Part 1 bY Rajesh   ഞാൻ രാജേഷ് (30) എന്റെ
വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ 4 വർഷം ആകുന്നു. എന്റെ ഭാര്യ ആശ (27) ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മകൻ
ഉണ്ട്  അപ്പു (2). ഇനി  കഥയിലേക് വരാം.  എന്റെ വിവാഹ ശേഷം ആണ് ഞാൻ രാമു അങ്കിൾ നെ
പരിജയ പെടുന്നത്.  വിവാഹ ശേഷം ഞാൻ മേടിച്ച പുതിയ വീടിനു അടുത്തുള്ള അയൽവാസ്സി
 ആയിരുന്നു രാമു അങ്കിൾ (55). […]

Continue reading

ഭാര്യ എക്സ്ചേഞ്ച് 1

ഭാര്യ എക്സ്ചേഞ്ച് 1 Bharya Exchange Part 1 bY Rajesh   ഞാൻ രാജേഷ് (30) എന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ 4 വർഷം ആകുന്നു. എന്റെ ഭാര്യ ആശ (27) ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മകൻ ഉണ്ട്  അപ്പു (2). ഇനി  കഥയിലേക് വരാം.  എന്റെ വിവാഹ ശേഷം ആണ് ഞാൻ രാമു അങ്കിൾ നെ പരിജയ പെടുന്നത്.  വിവാഹ ശേഷം ഞാൻ മേടിച്ച പുതിയ വീടിനു അടുത്തുള്ള അയൽവാസ്സി  ആയിരുന്നു രാമു അങ്കിൾ (55). […]

Continue reading

ഓർഡിനറി

ഓർഡിനറി Ordinary bY Apran   ( രചയിതാവിന്റെ നിലവിളി:- ഇത് ഒരു വൈഫ്സ്വാപ്പിംഗ്
കഥയാണ്. കമ്പിക്കഥകൾ കമ്പിയടിപ്പിക്കാനുള്ളതാണെന്ന പഴഞ്ചൻ വിശ്വാസക്കാരനാണു ഞാൻ. ഈ
കഥ എഴുതിയതു ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയി അല്ല, പാവം ഞാൻ ആണ്. ആയതിനാൽ കമ്പിക്കഥകളിൽ ലോജിക്,
റിയാലിറ്റി, സദാചാരം മുതലായവ തിരയുന്ന പണ്ഢിതകൂശ്മാണ്ഡകേസരികൾ പൊറുക്കുക.. ഈ കഥ
ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കമ്പിക്കുട്ടനെ അമർത്തുന്നതു പോലെ muthuchippi
പേജിലുള്ള ലൈക്ക് ബട്ടണിലും ഒന്നമർത്തിയേക്കണേ… നിയമപ്രകാരമുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്:
പുകവലി, മദ്യപാനം, കമ്പിക്കഥ എന്നിവ ആരോഗ്യത്തിനു […]

Continue reading

ഓർഡിനറി

ഓർഡിനറി Ordinary bY Apran   ( രചയിതാവിന്റെ നിലവിളി:- ഇത് ഒരു വൈഫ്സ്വാപ്പിംഗ് കഥയാണ്. കമ്പിക്കഥകൾ കമ്പിയടിപ്പിക്കാനുള്ളതാണെന്ന പഴഞ്ചൻ വിശ്വാസക്കാരനാണു ഞാൻ. ഈ കഥ എഴുതിയതു ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയി അല്ല, പാവം ഞാൻ ആണ്. ആയതിനാൽ കമ്പിക്കഥകളിൽ ലോജിക്, റിയാലിറ്റി, സദാചാരം മുതലായവ തിരയുന്ന പണ്ഢിതകൂശ്മാണ്ഡകേസരികൾ പൊറുക്കുക.. ഈ കഥ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കമ്പിക്കുട്ടനെ അമർത്തുന്നതു പോലെ കമ്പിക്കുട്ടൻ പേജിലുള്ള ലൈക്ക് ബട്ടണിലും ഒന്നമർത്തിയേക്കണേ… നിയമപ്രകാരമുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: പുകവലി, മദ്യപാനം, കമ്പിക്കഥ എന്നിവ ആരോഗ്യത്തിനു […]

Continue reading

ഓർഡിനറി

ഓർഡിനറി Ordinary bY Apran   ( രചയിതാവിന്റെ നിലവിളി:- ഇത് ഒരു വൈഫ്സ്വാപ്പിംഗ് കഥയാണ്. കമ്പിക്കഥകൾ കമ്പിയടിപ്പിക്കാനുള്ളതാണെന്ന പഴഞ്ചൻ വിശ്വാസക്കാരനാണു ഞാൻ. ഈ കഥ എഴുതിയതു ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയി അല്ല, പാവം ഞാൻ ആണ്. ആയതിനാൽ കമ്പിക്കഥകളിൽ ലോജിക്, റിയാലിറ്റി, സദാചാരം മുതലായവ തിരയുന്ന പണ്ഢിതകൂശ്മാണ്ഡകേസരികൾ പൊറുക്കുക.. ഈ കഥ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കമ്പിക്കുട്ടനെ അമർത്തുന്നതു പോലെ കമ്പിക്കുട്ടൻ പേജിലുള്ള ലൈക്ക് ബട്ടണിലും ഒന്നമർത്തിയേക്കണേ… നിയമപ്രകാരമുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: പുകവലി, മദ്യപാനം, കമ്പിക്കഥ എന്നിവ ആരോഗ്യത്തിനു […]

Continue reading