എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകൾ സ്വയഭോഗം ചെയ്യുന്നത്?

Posted by

എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകൾ സ്വയഭോഗം ചെയ്യുന്നത്?

സ്വയംഭോഗം ചെയ്യാന് സ്ത്രീകൾക്കും ഇഷ്ടമാണ്.

പക്ഷേ, ഇക്കാര്യം അവർ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ലെന്നു മാത്രം.

എങ്ങനെയെങ്കിലും ജി സ്പോട്ടിനെ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് രതിമൂർച്ഛ അനുഭവിക്കാൻ പെൺകുട്ടികൾ ശ്രമിക്കാതിരിക്കില്ല.

സാധാരണ കൈവിരലുകളോ സെക്സ് ടോയ്സുകളോ ഉപയോഗിച്ചാണ് സ്ത്രീകൾ ഈ അനിർവചനീയമായ സുഖം തേടി പോകുന്നത്.

സ്വയംഭോഗത്തിനായി സ്ത്രീകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന രസകരമായ ചില മാർഗ്ഗങ്ങൾ.

പച്ചക്കറികൾ:

സ്വയംഭോഗ ശീലമുള്ള പെൺകുട്ടികൾ കക്കരിക്ക, കാരറ്റ്, വഴുതന എന്നീ പച്ചക്കറികളാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്.
പുരുഷന്മാരുടെ ലിംഗത്തിനു സമാനമാണെന്നതു തന്നെയാണ് ഇവയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത.

പഴം:

സ്ത്രീകൾ പഴം തിന്നുന്നത് പലപ്പോഴും ലൈംഗിക ചുവയോടുകൂടി ചിത്രീകരിക്കാൻ പരസ്യങ്ങളിലും സിനിമകളിലും ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. പഴത്തിൻറെ പ്രത്യേക ഘടന പെൺകുട്ടികളുടെ സ്വയംഭോഗത്തെ കൂടുതൽ ആനന്ദകരമാക്കും. പഴുത്ത് പാകമാവാത്ത പഴമാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്.

മെഴുകുതിരി:

വളരെ പരുക്കനാണിത്. കൂടാതെ അധികബലം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കഷണങ്ങൾ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങി പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കോണ്ടം ആവരണമായിട്ടാണ് ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നത്.

കസേരകൾ:

പുരുഷ ലൈംഗിക അവയവത്തെ പോലെ ഉരുണ്ട പിടിയുള്ള കസേരകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ, ഈ പരുക്കൻ പ്രയോഗം പലപ്പോഴും സ്ത്രീ ലൈംഗികാവയവത്തിൽ മുറിവുണ്ടാക്കാറുണ്ട്.

വൈൻ കുപ്പികൾ:

കഴുത്ത് നീണ്ട വൈൻ കുപ്പികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളും വിരളമല്ല. വീതികുറഞ്ഞ് നീളത്തിലുള്ള കുപ്പിൾ ആനന്ദത്തിനൻറെ പുതിയ ലോകം തന്നെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നു. പക്ഷേ, കുപ്പിയാണ് പൊട്ടും എന്ന റിസ്കുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *