കൂട്ടുകാരന്റെ കുവൈറ്റിലെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ 2

Posted by

സംഭവം റൂമിൽ കൊണ്ട് വന്നെങ്കിലും എനിക്ക് നല്ല പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു.

എന്താ എന്ന് വച്ചാൽ മറ്റേ റൂമിൽ കുറച്ചു പ്രായം ആയവർ ആയിരുന്നു.

അങ്ങിനെ അവർ റൂമിൽ കയറി ഇരുന്നു അവിടെ 3 കട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു

ഞാൻ അവരെ അവിടെ ഇരുത്തി ചായ ഉണ്ടാകാൻ പോയി ബചെലോർ  റൂം അല്ലെ മില്ക്ക് ഒനും ഉണ്ടയിരുനില അതുകൊണ്ട് കട്ടൻ ചായയും എടുത്തു റൂമിൽ ചെന്നു വാതിൽ തുറന്നു ഞാൻ കേറി ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ നല്ല ഒരു കിസ്സ്‌ ചെയുകയായിരുന്നു എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മാറി ഇരുന്നു. റൂമിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടപ്പോൾ അവൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു അതിൽ ബ്ലൂ ഫിലിം ഉണ്ടോ എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവള്ക്ക് കാണണം അവൾ ഇതുവരെ കണ്ടിടില എന്ന്. ഞങ്ങൾ 3 പേരും നിലത്തു ഇരുന്നു അതിൽ ഞാൻ അവള്ക്ക് ബ്ലൂ ഫിലിം കാട്ടി കൊടുത്തു ഞാൻ ആണ് മുന്നില് ഇരുനിരുനത് എന്റെ ബാക്കിൽ ആണ് അവർ ഇരുനിരുനത് ഇടക് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോകിയപോൾ അവൻ അവളെ പിടിച്ചു മടിയില കിടത്തി കിസ്സിംഗ്  മുലക് പിടികലും ആയിരുന്നു. എനികാനെങ്കിൽ കമ്പി ആയിടിരികെനു ഇതൊകെ കണ്ടു.

അവൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു പുറത്തു പോയി ഇരിക്കാൻ പറ്റുമൊനു , ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് നടക്കില അവർ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒകെ വിചാരിക്കും എന്ന്.നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ എന്റെ മുന്നില് വച്ച് എന്ന്.അവളും അവന്റെ കരപരിലനത്തിൽ മൂഡ്‌ ആയി ഇരികുകയയിരുനു . പോകിലാണ് കണ്ടപോ അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ തിരിഞ്ഞു ഇരിക്കു എങ്ങോട് നോകണ്ട എന്ന്.

ഞാൻ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നോകി ഇരുന്നു എന്നാലും എങ്ങിനെ  ഒരു സംഭവം അവിടെ നടകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണ്  വെറുതെ ഇരികുമോ.

അവൻ പതുകെ അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു ലിപ് കിസ്സ്‌ ചെയ്യുന്നു ചുണ്ടുകൾ ചപി വലിക്കുന്ന സൌണ്ട് പുറത്തു വന്നു തുടങ്ങി, അവൻ ഒരു കയ്യുകൊണ്ട് അവളുടെ ചുരിദാറിന്റെ സ്ലിറ്റ് മാറ്റി ആ നിതംബം പിടിച്ചു കുഴക്കാൻ തുടങ്ങി മറ്റേ കയ്യുകൊണ്ട് അവൻ ആ മുഴുത്ത മറിടങ്ങളെ പിടിച്ചു തഴുകാനും അവൾ ഇതെല്ലാം ആസ്വദിച്ച് കണ്ണടച്ച് ഇരികുകയയിരുനു.ഞാൻ മൊത്തമായി തിരിഞ്ഞു അതും നോകി ഇരുന്നു.

അവൻ അവളെ അവന്റെ സരീരതിലെക് വലിച്ചു കേറ്റി താഴേക് കിടനു , എനികനെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടിട് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ആയിരുന്നു,

അടുത്ത പേജിൽ തുടരുന്നു കൂട്ടുകാരന്റെ കുവൈറ്റിലെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ part 2 kambikatha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *