ആതിര 1

Posted by

ആതിര 1

കോട്ടയത്തു മീനച്ചിലാറ്റന്റെ കരയിൽ ഒരു കൊച്ചു വീട്ടിൽ ആണ്
എന്റെ താമസം. അച്ഛൻ, അമ്മ, അനിയൻ ,മുത്തശ്ശൻ അടങ്ങുന്നതാണ് എന്റെ വീട്.ഇതുവരെ ഞാൻ ആരാണെന്നു പറഞ്ഞില്ലല്ലോ? എന്റെ പേരാണ് ആതിര.ഞാൻ ഇപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസിലെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. അനിയൻ ഇനി ഒമ്പതാം ക്ലാസിലേക്ക്. അപ്പു എന്നാണ് വീട്ടിൽ അവനെ ഞങ്ങൾ വിളിക്കാ. അച്ഛൻ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൽ അണ്. അമ്മയ്ക്കു ജോലി ഒന്നും ഇല്ല.
ഇനി ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ചു പറയാം.ഒരു ശരീര വർണ്ണന നടത്താൻ
ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും മോശമല്ലാത്താ സൗന്ദര്യം എനിക്കുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. കാരണം ആ നാട്ടിലെ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും ഞാൻ നടന്നു പോവുന്നത് ശ്രദ്ദിക്കാറുണ്ട്. എനിക്ക് നല്ല ആഴകൊത്ത കുണ്ടി ആണെന്നാണ് എന്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരികളും പറയുന്നത്.നല്ല നീളമുള്ള മുടി ആണെനിക്ക് .അച്ഛൻ പോലീസ് ആയതു കൊണ്ട് മാത്രം ആണ് എന്നെ ആരും ബലാൽസംഘം ചെയ്യാത്തത് എന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്.
പക്ഷേ എനിക്കു ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവം ഉണ്ട്. എന്റെ സൗന്ദര്യം മറ്റുള്ളവരെ കഴിയും വിധത്തിൽ കാണിച്ചു രസിക്കുക. അവധി ആയേപിന്നെ കുളിക്കുന്നതും അല്ലക്കുന്നതും എല്ലാം ആറ്റിലാണ്.മിക്കപ്പോഴും അപ്പുവും എന്റെ കൂടെ കാണും.
ഒരു ദിവസം വൈകിട്ടു ഞാനും അപ്പുവും കൂടി തുണി അലക്കാനും കുളിക്കാനും കൂടി കടവിൽ എത്തി. അവിടെ ചെന്ന ഉടനെ അവനു ഒരു കൂട്ടുകാരനെ കിട്ടി. അവൻ പറഞ്ഞു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *