ബെന്നിയുടെ പടയോട്ടം – 15 (കാമഭ്രാന്തി)

Posted by

ബെന്നിയുടെ പടയോട്ടം – 15 (കാമഭ്രാന്തി)

 

 

 

ലേഖയുടെ ഇരുപ്പ് കണ്ടു അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നു.

“എന്താടീ നീ എല്ലാം കാണിച്ചോണ്ട് നിന്റെ ആരാണ്ട് ചത്തു പോയതുപോലെ ഇരിക്കുന്നത്”

നിലത്ത് ഭിത്തിയില്‍ ചാരി ഒരു കാല്‍ നേരെയും മറ്റേ കാല്‍ മടക്കി മുകളിലേക്ക്  വച്ചു കാല്‍മുട്ടില്‍ താടിയും മുട്ടിച്ച് ഇരുന്ന ലേഖയോട് അവര്‍ തെല്ല് ദേഷ്യത്തോടെ ചോദിച്ചു. അവളുടെ മടക്കി വച്ചിരുന്ന തുട മുഴുവനും മറ്റേത് പകുതിയും നഗ്നമായിരുന്നു. അവള്‍ ഇട്ടിരുന്ന ഗ്രേ നിറമുള്ള പാന്റീസും അതിന്റെ വശങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്ന പൂര്‍ രോമങ്ങളും പുറത്ത് കാണാമായിരുന്നു. ആരെങ്കിലും കണ്ടാല്‍ അവന്റെ വെള്ളം നിന്ന നില്പില്‍ പോകാന്‍ പറ്റിയ ഇരുപ്പ്. നൈറ്റി ആയിരുന്നു അവളുടെ വേഷം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *