സ്നേഹ 1

Posted by

സ്നേഹ

 

bY:അഖി

എന്റെ പേര് അഖിൽ . ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ആദ്യാനുഭവം ആണ്.എന്റെ വല്യമ്മയുടെ മകൾ സ്നേഹ ചേച്ചിയുമായുള്ള കളി ആണ്.ഞാൻ +1 പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ sex addicted ആയിരുന്നു.മൊബൈൽ ഫുൾ sex വീഡിയോസ് ആയിരുന്നു.എനിക്ക് അപ്പോൾ വയസ്സ് 16 ചേച്ചിക് 21.ചേച്ചി കോയംബത്തൂരിൽ എൻജിനിയറിങിന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്.ആ സംഭവത്തിന് മുന്പ് ഞാൻ ചേച്ചിയെപറ്റി അങനെയൊന്നും ചിന്തിചിട്ട് പോലുമില്ലായിരുന്നു.

ചേച്ചിയെപറ്റി പറയാം.ചേച്ചി എപ്പോയും ടൈററ് ചുരിതാറും ടൈററ് ലെഗിസും ആയിരുന്നു ദരിക്കുക.34-28-32 ആയിരുന്നു സൈസ്.ചേച്ചിയുടെ മുലകൾ എറിച്ചു നിൽകും കുണ്ടിയും.

കഥയിലേക്ക് വരാം ചേച്ചി നാട്ടിലേക്ക് വന്ന ദിവസം ഞാൻ സ്നേഹ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ പോയി.വീട്ടിൽ ചേച്ചിയുടെ അമ്മയും അനുജനും പിന്നെ മുത്തശിയും ആയിരുന്നു ഉള്ളത്.ചെന്ന പാടെ ചേച്ചിയുടെ വിശേശങൾ അറിഞ്ഞു.ഞങൾ ഒരോന്ന് സംസാരിച്ചിരുന്നു.ഞാൻ ചോതിച്ചു:”ചേച്ചിക്ക് അവിടെ ലവർ ഒന്നുമില്ലേ”

സ്നേഹ ചേച്ചി:”ഇല്ല കുറേപേര് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു ഞാൻ ആർകും വീണില്ല.നിനക്കില്ലേ”

ഞാൻ:”നമുകൊക്കെ ആരുവീഴാനാ”

അപ്പോൾ ചേച്ചി എന്റെ മൊബൈൽ വാങി ഞാൻ ഒന്നും നോക്കാതെ കൊടുത്തു.ചേച്ചി വീഡിയോസ് എടുത്തപ്പോൾ എന്റെ ചങ്ക് പിടച്ചു.ചേച്ചി ഇട്ട വീഡിയോ sex ആയിരുന്നു ഞാൻ പേടിച്ചു.ചേച്ചി കുറച്ച് നേരം നോക്കിയിരുന്നു എന്നിട്ട് മൊബൈൽ കാണിച്ചിട്ടു പറഞ്ഞു :”നീ ഇതായിരുന്നുലേ കാണാറ്.ഞാൻ നിന്റെ അമ്മയോട് പറയട്ടെ”

എനിക്ക് പേടിയായി ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ്്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *