ഞാനും ഞാനുമെന്റെ ഉമ്മയും പിന്നെ ആ നാൽപതു പേരും

Posted by

ആ ആ ആ….

ഞാനും ഞാനുമെന്റെ ഉമ്മയു പിന്നെ ആ നാൽപതു പേരും ചുടു പാലിൽ ബസ് മുക്കി ….

രാത്രിയിൽ ആണേ ആ …ബസിന്റെ യാത്ര. ബസിലാണേൽ നല്ല തിരക്കാ ….

തിരക്കിനിടയിൽ എന്റെ കുട്ടൻ പൊങ്ങി ഉമ്മടെ കുണ്ടിയിൽ തട്ടി.

ഞാനോനുടെ തട്ടി ഉമ്മ എന്നെയും തട്ടി. ആ നാൽപതു പേരും കണ്ടക്ടറും കുടി ഒരുമിച്ചു കൂടി.

അഹ്ഹ് എന്തൊരു സുഖം

അഹ്ഹ്  എന്തൊരു ചൂട്.

 

എന്തൊരു മുഴുപ്പാണ്  എന്റെ ഉമ്മാന്റെ  കുണ്ടിക്കു.

എന്റെ ഉമയല്ലേ  എൻ പ്രിയ മുമ്മിയല്ലെ.

എന്റെ  കുട്ടൻ മുമ്മിക്കു വേണ്ടി പൊങ്ങി നിന്നിലെ…

ഞാനും ഞാനുമെന്റ  ഉമ്മയും ആ നാൽപതു പേരും ചുടു പാലുകൊണ്ട് ബസ് മുക്കി….

 

ഞാനും എന്റെ മുമിയും നാൽപതു അപരിചിതരും മയുള്ള പാൽ കഥ വായിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും അറിയിക്കുക. ഉമ്മാന്റെ ഷെഡിയിൽ നിന്നും കാട്ടിലേക്കുള്ള ദൂരം കഥയ്ക്ക് തന്ന പ്രോത്സാഹനം ഇ കഥക്കും പ്രതീഷിക്കുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *