ശ്രീക്കുട്ടിയുടെ ജീവിത കഥകള്‍

Posted by

ശ്രീക്കുട്ടിയുടെ ജീവിത കഥകള്‍

Sreekkuttiyude Jeevitha Kadhakal BY:Aswathi Raju@kambimaman.net


ഹലോ ഫ്രണ്ട് എന്നെ നിങ്ങള്‍ക്ക് ശ്രീകുട്ടി എന്ന്‍ വിളിക്കാം യദാര്‍ത്ഥ പേര് അല്ല .പേരില്‍ അല്ലാലോ കാര്യം .ഞാന്നും  അന്റെ ഹോസ്ടലിലെ ഫ്രണ്ട്സും കമ്പികുട്ടന്‍.നെറ്റിലെ കഥകള്‍ വായിക്കാറുണ്ട് .എനിക്കും ഇതില്‍ എഴുതണ്ണം അന്ന് കുറച്ചു നല്ളുകള്‍ ആയി വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാന്‍ ഒരു കഥാകാരി അല്ലാത്തത് കൊണ്ടും വായിക്കുമ്പോള്‍ സുഖം കിട്ടുന്ന ഏതേലും എഴുതിയകൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് മനസിലക്കിയകൊണ്ടും ഇതുവരെ എഴുതതെരുന്നത് .ഇപോള്‍ നമ്മുടെ സമുഹത്തില്‍ ഓരോ ദിവസവും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ അറിയുമ്പോള്‍ എഴുതതെരിക്കാനും പറ്റുനില്ല.

എതുകൊണ്ടാണ്ണ്‍ നമ്മുടെ സമുഹത്തില്‍ പീഡനങ്ങള്‍ കുടി വരുന്നത് .എതുകൊണ്ടാണ്ണ്‍ നമ്മുടെ കുട്ടികള്‍ക്ക് സെക്സ്നെ കുറിച്ച് സ്കൂള്‍ കലകട്ടത്തില്‍ തന്നെ അവര്‍ക്ക് മനസിലാക്കി കൊടത് കുട .ഞാന്‍ സെക്സ് നെ കുറിച് അറിയുനത് ഞാന്‍ ഒന്‍പതാം ക്ലാസ്സില്‍ പഠിക്കുമ്പോള്‍ അണ് .ആ സംഭവം പറയാം

ഞാന്‍ പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ വരെ ഗേള്‍സ് മാത്രം ഉള്ള സ്കൂളില്‍ അണ്.ഒന്‍പതാം ക്ലാസ്സിലെ ഓണപരിക്ഷ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങള്‍ എല്ലാരും കൂടെ അമ്മയുടെ വിട്ടില്‍ ഓണം അകൊഷിക്കാന്‍ പൊയ് .ഞങള്‍ അന്ന് പറയുമ്പോള്‍ ഞാന്നും അമ്മയും അച്ചയും .

അമ്മയുടെ വിടന്റെ അടുത്തായി ഒരു പുഴ ഉണ്ട് .അവിടെ വലിയ മീന്‍ ഉണ്ടെന്ന്‍ പറഞ്ഞ് അമ്മാവന്‍ (അമ്മയുടെ അനിയന്‍ ) എനയും അച്ചയയെയും വിളിച്ചോണ്ട് പൊയ് .കുറെ നേരം നോക്കിട്ടും മീന്‍ കിട്ടില .മടുതപോള്‍ ഞാന്‍ വിട്ടിലോട്ട് പോകാന്‍ തുടങ്ങി .അമ്മാവന്‍ ഫോണ്നില്‍ ചാര്‍ജ്ജ് ഇല്ല കൊണ്ടുപോയി കുത്തി ഇടാന്‍പറഞ്ഞു.ഞാന്‍ അമ്മാവന്‍റെ ഫോണനും കൊണ്ട്‌ വരുന്ന വഴിക്ക് അത് ഓപ്പന്‍ ചെയ്ത്ത് നോക്കി .

ഞാന്‍ ഞെട്ടി പൊയ് അതില്‍ കുറെ സെക്സ് വീഡിയോകള്‍.ഞാന്‍ അധ്യമയെട്ടണ് സെക്സ് വീഡിയോ കണ്നുനത്.അന്റെ ദേഹം മുഴുവന്‍ വിറയ്ക്കുന്ന പോലെ തോന്നി .ഒരണ്ണം മാത്രേ കണ്ടോള്ളൂ രാത്രി മുഴുവന്‍ അത് തന്നെ ഓര്‍ത്ത് കിടന്നു .എന്താ സംഭവം അന്ന് മനസിലയെല്ലേലും ഒരു കാര്യം മനസിലാക്കിയ സന്തോഷം തോന്നി മനസ്സിന്.

സ്കൂള്‍ തുറന്ന് കഴിഞു വിശേഷങ്ങള്‍ പറയുന്ന കുട്ടത്തില്‍ എന്റെ കുട്ടുകാരി യോട് പറഞ്ഞു .അവള്‍ ഞെട്ടും അന്നാണ് ഞാന്‍ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ഞെട്ടിയത് ഞാനന്നു മാത്രം .

ബാക്കി പിന്നെ എഴുതാം

എന്നെ ഒരു നല്ല കുട്ടുകാരി ആയി കണ്ട്‌ .നല്ല കാമ്മെന്റസ് മാത്രം അയയ്ക്കു .

 

————–എഴുതുന്നേല്‍ ഒരുപാട് എഴുതുക ചുമ്മാ ആള്‍ക്കാരെ കൊണ്ട് പറയിക്കാതെ ….| എന്തോന്നാ ഇത് ? അടുത്ത ഭാഗം ഒരുപാട് എഴുതാനായി ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *