അവൾ മാളവിക

Posted by

അവൾ മാളവിക

aval malavika kambikatha bY:KiRaN@kambimaman.net


അപ്പോൾ നമ്മുക്ക് തുടങ്ങാമല്ലേ? ഇടയ്ക്ക് കുത്തും, കോമയും എല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞ്  ആരും  കയറു പൊട്ടിക്കണ്ട  ഗൂഗിൾ ഹാന്റ് റൈറ്റിംഗിൽ എഴുതുന്നതിന്റെ പ്രയാസം  വായനക്കാർ ദയവായി മനസ്സിലാക്കണം

10 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത്  കണക്കിനു പറഞ്ഞാൽ 2007 ൽ അന്ന് ഈ ഉള്ളവൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു പ്രശസ്ത കോളേജിൽ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നു. അയ്യോ എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തിയില്ലല്ലോ? ഞാൻ ഈ കഥ എഴുതുന്ന അൾതന്നെ കിരൺ

ആ കാലത്ത് വ്യക്തമായ ഒരു പ്രണയം    എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല  അതുകൊണ്ടുതന്നെ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും  പ്രായഭേതമില്ലാതെ എന്റെ പ്രണയിനികളായിരുന്നു. അടിച്ചു പൊളിച്ചുള്ള കോളേജ് ലൈഫ്   പഴയ നായർ തറവാടയതുകൊണ്ട് സമ്പത്തിനും ആഭിജാത്യത്തിനും ഒരു കുറവുമില്ല. എന്റെ കൈയിലിരിപ്പു മാത്രം മോശം  എനിക്ക്  ആദ്യമായുണ്ടായ ലൗവറും അവളും ഞാനും തമ്മിലുള്ള സ്വകാര്യതയും പറയുവാൻ വേണ്ടി എഴുതി തുടങ്ങിയതാ .. :..അപ്പോഴാ പഴയൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് അപ്പോൾ അതുപറഞ്ഞിട്ട് ഇതു പറയാം….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *